Afleggers

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. Jac.1:21 Lezen: Jac.1:19-27 Als Jacobus in onze tijd geleefd had was zijn lijflied ongetwijfeld ‘Geen woorden maar daden’ geweest, want dat is feitelijk het motto van de hele brief die […]

Zalige Zondaars

Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken 1Tim1:15 HSV Lezen: 1Tim 1:12-17 Paulus beschrijft hier de bediening van de Here Jezus uit in een korte bijzin. Maar dit is waar het hele evangelie om draait. Zonder deze kern kunnen we de boel wel sluiten, de boel opdoeken en terugkeren […]

In Zijn Naam

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Kol.3:17 Lezen: Kol.3:1-17 Zeker vroeger, als er een politieman, of veldwachter, achter iemand aanliep om die persoon aan te houden, riep die: In naam der wet, […]

De wet van de liefde

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit […]

Geen andere God

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. 2Sam7:22 Lezen: 2 Sam.7:18-29 David heeft het verlangen om voor God een huis te bouwen. Op het moment van deze tekst staat de […]

Haastig en traag

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Jac.1:19 Lezen: Jac. 1:19-27 Hij, die gelooft haast niet, zegt een bijbelvers (Jes.28:16), als je die verkeerd interpreteert. Het was 1 van de teksten die mijn jongste zoon altijd citeerde als ik hem […]

Het goede jagen

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. 1 Thes5:15 HSV Lezen: 1 Thes.5:12-22 Paulus is aan het einde van zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen gekomen en eindigt zijn betoog met een paar goede regels en tips. Een daarvan vinden […]