Weerstand

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 1 Petr.5:8-9 Lezen: 1 Petr. 5:5-9 We hebben […]

Amazing Grace

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. 1 Joh.2:1-2 Lezen: 1 Joh.1:5-2:2 […]

Wandelingetje

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Gal.5:16 Lezen: Gal.5:13-26 Wandelen door de Geest, hoe doe je dat? Het is makkelijk gezegd dat je dat moet doen door onze grote vriend Paulus, maar moeten en doen zijn nog steeds 2 verschillende dingen, waarbij alleen […]

Schuilplaats en schild

U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt. Psalm 119:114 Lezen: Psalm 119:105-120 Psalm 119, de langste Psalm en het langste hoofdstuk uit de Bijbel. Wellicht daarom zo onbekend, op enkele stukken na, is 1 lofzang op Gods Wet, op Zijn Woord. De liefde voor het Woord druipt er van […]