Einddoel (gesproken)

Leave a comment Standard

Ik wil proberen de Opfrisser ook als podcast te gaan maken, naast de geschreven versie. Hier die van vandaag

https://soundcloud.com/arie-de-paauw-1/einddoel-opfrisser-17x11x19

Advertenties

Einddoel

Leave a comment Standard

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. — Romeinen 10:4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.10:1-13

Jezus heeft de wet vervuld. Wat wil dat nu precies zeggen? Dat wij ons niet meer aan die wet hoeven te houden? Dat die is afgedaan? Dat we dus nu alles maar kunnen doen? Zo wordt dat wel eens vertaald.’ Ik hoef dat en dat nIet meer, want ik ben vrij van de wet’, hoor je dan. En dat klopt natuurlijk niet. Alleen het doel van de wet is veranderd. Moest men vroeger de wet houden om gerechtvaardigd te worden, wat niemand kon, want we hebben allemaal gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God, zegt Rom.3:23, nu worden we gerechtvaardigd uit genade. En genade is een gratis geschenk, daar hoef je niets voor te doen. Dat is al betaald, met het kostbare bloed van de Here Jezus Christus. We moeten alleen weten dat we gezondigd hebben en dus niet zonder die reiniging kunnen. Daarvoor dient de wet. Zodat we weten dat we Jezus nodig hebben voor de vergeving van onze zonden. En zijn bloed wat ons schoon van alle ongerechtigheid.

Dat is genade, zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood: en blind, maar nu kan ‘k zien.

En die genade is voor iedereen beschikbaar, want toen Jezus stierf, stierf Hij voor de zonde van de hele wereld, verzoende Hij de mensen met God en rekende hen hun zonde niet toen (2Kor.5:19). Alleen door geloof ontvangen we die genade, door Hem uit te nodigen in je 💓 Dat is ware liefde, dat Hij Zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. (Joh.3:16)

En vandaar uit ga je een leven leiden dat past bij God, komt die vernieuwing tot stand, door de Heilige Geest. Hij gaat je overtuigen wat er nog niet goed is in je leven en waar er nog bekering nodig is en zelfs daarbij wil Hij je helpen. God stelt geen onmogelijke eisen aan ons, Hij wil verandering, transformatie, van binnen uit. Een nieuw hart in ons binnenste.(Ez.36:26) En de tafels van Zijn wet erop geschreven.

Dus, lieve mensen, genade is geen rebellie, want ook dat is zonde waar we ons van moeten bekeren, genade is de kracht om een veranderd leven te leiden, door de Heilige Geest, als we Jezus hebben leren kennen als onze Heiland en Verlosser. Haal je dat eruit, dan is de wet een keurslijf en knelt het van alle kanten, is er niets aan en is geloven voor watjes. Maar vanuit die liefdesrelatie is de wet een vreugde omdat het je houdt binnen Gods beschermende Handen en de zegen voor je klaar ligt.

Fijne zondag.

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Waakzaam en nuchter

Leave a comment Standard

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. — 1 Tessalonicenzen 5:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Thes.5:1-11

Dat ik me niet zo bezig houd met de eindtijd voorspellingen moge bij de regelmatige Opfrisserlezers bekend zijn. Het is niet dat ik Zijn komst niet verwacht, maar ik denk dat er ernstiger zaken zijn dan hier eindeloze theorieën op na te houden, uit te pluizen en dan ook nog oeverloos over te discussiëren. Ik weet dat Zijn komst nabij is, maar houd van de uitspraak van Luther: ‘als ik wist dat Jezus morgen terugkwam, plantte is vandaag nog een boom’. Want hoe dichter we zijn komst zien naderen, hoe meer drive ik heb om nog meer zielen te winnen, van hen die Hem nog niet kennen, opdat zij niet verloren gaan, de reden waarom Hij blijkbaar Zijn komst uitstelt (2Petr.3:9)

Maar dat wil niet zeggen dat we niet waakzaam en nuchter moeten zijn en alert op de ‘tekenen des tijds’ Israel ligt weer onder vuur en niet alleen van de Palestijnen uit de Gaza strook, die ons ontwikkelingsgeld liever gebruiken om wapens te kopen om Israel dwars te zitten, dan om scholen en ziekenhuizen etc. te bouwen. Nee, het ligt ook onder vuur door de eenzijdige berichtgeving in de media.

Overal in de wereld brandhaarden, die onblusbaar lijken. Het louterende vuur? En kijk om je heen. Vandaag komt de Sint binnen en het lijkt wel oorlog. Niet meer normaal.

Wees dus waakzaam en nuchter, want Hij komt, zorg dat je lamp gevuld is met olie, de Heilige Geest en neem zoveel mogelijk zielen mee. Want de tijd is nabij!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Liefde faalt nooit

Comment 1 Standard

‘De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.’

‭‭Romeinen‬ ‭13:10‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Rom.13:8-14

Wanneer we alles vanuit de liefde tot God en onze naaste doen, kan het eigenlijk nooit mis gaan. Dat is wat deze tekst feitelijk zegt. Daarom is onze drijfveer zo belangrijk. Want waarom doe je iets (niet) is dat uit liefde voor de ander? Of om te laten zien hoe goed je bent? En dan is het toch weer eigen eer. Is het religie, om bij God maar in een goed blaadje te komen? Of is het omdat je om Hem en de ander geeft?

Een mooi voorbeeld is de 100 km grens, waar nu weer zo’n ophef over is. Rij je (straks pas) 100, om geen bekeuring te krijgen, of doe je het omdat anderen hun baan kunnen verliezen. (Even afgezien van de hele politiek die er achter deze discussie zit)

Het ene is religie, het andere dus liefde. En wanneer we alles uit liefde doen, zal dat zeker niemand schade berokkenen. We hadden het gisteren over uitstappen, naar iemand toestappen om voor hem of haar te bidden. Als je dat doet uit bewogenheid zal het altijd goed komen. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat er, ogenschijnlijk, niet iets gebeurde, maar de mensen waren dankbaar dat je de moeite nam en bewogen met hen was. Liefde faalt nooit. Daarom is het houden van Gods wet geen opgave, als we dat uit liefde doen, doen we dat niet, dan wordt het een keurslijf en een dwangbuis. Maar juist in de liefde is het een vrijheid, die je beweegruimte geeft, omdat het je verlost van je eigen ik.

Laten we alles wat we doen vandaag, zeven door het folter van de liefde. Als iedereen dat doet zou de wereld er heel anders uit zien. Maar laten we maar gewoon beginnen bij onszelf, oké? En als je het hier mee eens bent, zeg je geen ‘amen’ maar oké, ten teken dat je het gelezen hebt 🙂

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl:

Geest van angst

Leave a comment Standard

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere. — 1 Timoteus 1:7-8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Tim.1:3-14

Ook dit is een van mijn lievelingsteksten en vaak geciteerd. Het is er dan ook een, die ontzettend belangrijk is, zeker als je gebruikt wil worden in het Koninkrijk van God. Want angst is een van de belangrijkste wapens van de tegenstander, waarmee hij Gods kinderen lam legt en hen verhindert om uit te stappen in de dingen van God. Want stel je nu eens voor, en je haalt je van alles in je hoofd. Door intimidatie laat hij je zo lang twijfelen dat de kans, die God je geboden had, al weer voorbij is. En denk niet dat ik daar geen last van heb. Van de week kwam ik een meisje tegen, die met 2 krukken liep en ik had haar graag willen aanspreken en voor haar bidden, maar deed het niet…en het moment was weer voorbij.

Maar wanneer we gaan beseffen en dat proclameren dat we geen geest van angst, letterlijk staat er lafhartigheid, gekregen hebben, maar de Geest van kracht, dunamis, dynamiet, de explosieve kracht van de Heilige Geest, en dat Die ook nog eens in ons woont en wij daarover kunnen beschikken, dan zou niets ons dus tegen moeten houden en we onbeschaamd het evangelie moeten delen, no matter what! Ik dus ook!

Maar tegelijkertijd hebben we ook Geest van liefde ontvangen, want als de liefde ons niet drijft, dan is het een waardeloze vertoning. Mensen voelen dat, als je hen aanspreekt vanuit die liefde, de liefde van Jezus voor verloren, gewonde, beschadigde mensen dan voelen ze dat. Want het is de liefde die ons drijft. En wij hebben het antwoord voor een verloren wereld: Jezus! En Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat! En hij wil ons ervoor gebruiken, want we hebben kracht ontvangen en die Kracht wordt aangedreven door de liefde.

Maar we hebben ook de Geest van Bezonnenheid. We gaan niet als een olifant in de porseleinkast tekeer, maar zijn afgestemd en net zo fijngevoelig als de Heilige Geest, Hemzelf. Lief en teder, maar wel duidelijk!

En zo mogen we vandaag op pad gaan. En zodra je de deur uit bent, heb je het zendingsveld betreden. Proclameer deze tekst vandaag leren je leven en vraag God om je mensen en mogelijkheden te geven om een levende getuige van Hem te zijn en gebruikt te worden in Zijn Koninkrijk.

Moet je eens zien wat er gaat gebeuren!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Levend door de Geest

Leave a comment Standard

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. — 1 Petrus 3:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr.3:13-22

Wel hebben een levende Heiland, geen dode. Hij heeft geleden,als rechtvaardige voor ons, onrechtvaardigen,opdat wij nu rechtvaardig voor God zouden zijn en kunnen zijn en het daarom ook zijn. Hij leed als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Dus moeten wij ook niet klagen als ons eens zo iets overkomt, ook dat hoort bij Jezus volgen.

Het mooie is de tegenstelling die Petrus hier noemt. De Here Jezus is gedood door mensen van vlees en bloed en zijn vlees is gedood, maar Hij is weer levend gemaakt door de Geest. Het was de Heilige Geest, Die Hem weer uit de dood deed opstaan. Zoals ook Paulus dat zo mooi zegt in Rom 8:11: Indien de Geest, Die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont…

En ik citeer deze tekst herhaaldelijk in mijn Opfrissers, omdat het zo’n belangrijke waarheid is, die we met elkaar nog steeds niet vatten en waar we nog steeds niet uit leven, of in ieder geval, niet genoeg.

Maar wij hebben Opstandingskracht in ons, als we tenminste vol, vervuld zijn met de Heilige Geest. We zijn dragers van Zijn Tegenwoordigheid. Waar wij komen komt Hij en waar Hij kwam gebeurde er van alles, werden mensen genezen en bevrijd, manifesteerde demonische machten zich, werd het evangelie gebracht en mensen gered. En we hebben de belofte dat ook wij dat kunnen en mogen, nee, moeten doen. En dat kunnen we alleen als we beseffen en geloven dat dat zo is en er naar handelen. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, en dat zijn jij en ik.

Laten we gaan wandelen in die Opstandingskracht en de wereld op zijn kop zetten, waar we ook zijn, want de wereld heeft het nodig. Iedere ontmoeting, die we vandaag hebben is voor de ander een potentiële mogelijkheid om een ontmoeting te hebben met de Levende God, want Die woont tenslotte in ons. Hij kijkt niet naar wat je kunt, Hij kijkt alleen maar of je beschikbaar bent.

Hier ben ik, Heer, gebruik mij!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Wijs en dwaas

Leave a comment Standard

Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. — Prediker 7:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Prediker 7:1-6

Geen makkelijke tekst, vanmorgen, zoals dit hele stukje niet zo makkelijk is, het hele boek Prediker is eigenlijk niet het gemakkelijkste. Dan besluipt me de gedachte een andere tekst te nemen voor de Opfrisser van vandaag, maar dat doen we toch maar niet.

Het lijkt wel of Prediker een beetje last heeft van een herfst dip, waar veel mensen tegenwoordig last van schijnen te hebben, terwijl we toch allemaal weten dat de vreugde van de Here onze kracht is.

Maar de tekst van vandaag is eigenlijk wel makkelijker, als je, zoals de Basis Bijbel, die ik altijd voor de plaatjes bij de Opfrisser gebruik, bestraffing vertaalde met waarschuwing. In het Hebreeuws staat er , dreiging, geschreeuw; wat je op zou kunnen vatten als een : ‘He, kijk uit!’ En als een wijs iemand dat tegen je zegt is dat beter om er naar te luisteren, dan naar een dwaas, die zich nergens iets van aantrekt en er maar op los leeft. Want, zegt de Bijbel: de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is (Psalm 14:1), dus van zulke mensen heb je helemaal geen advies nodig.

En dat is iets waar we wel goed over moeten nadenken. Bij wie gaan we te rade als we een moeilijke keuze moeten maken? Is dat bij mensen, die God ook kennen, de HERE vrezen, wat weer volgens Spreuken het begin van alles wijsheid is? (Spreuken 1:7) Of bij mensen die niet geloven en met God en gebod geen rekening houden?

Want wijs is als je de Here vreest en dwaas is, als je zegt dat er geen God is. Als je het zo beschouwt is de keuze van je raadgever misschien wel ontzettend belangrijk bij het nemen van moeilijke beslissingen. Zeker als die gaan over je toekomst, of leven en dood…..

Uiteraard is onze grootste en beste Raadgever de Heilige Geest, maar Hij wil gebruik maken van mensen, die om ons heen staan. En laat Hij dat nu beter kunnen door mensen die Hem ook raadplegen.

Ik weet niet, maar heb het idee, dat dit voor iemand speciaal bedoeld is vandaag, want ik wist van te voren niet hoe het zou eindigen…. Als dat zo is, doe er je voordeel mee!

Gods zegen!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Belijden en genezen

Leave a comment Standard

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. — Jakobus 5:16a (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.5:13-20 (hsv)

Zonde en ziekte, die combinatie is altijd een lastige, want wij hebben zo snel ons oordeel klaar. En het laatste wat ik wil is dat iemand naast zijn ziekte ook nog een schuldgevoel krijgt!

Toch kan, ik zeg kàn, er een verband liggen tussen zonde en ziekte. Sowieso is ziekte pas de wereld ingekomen door de zondeval. Daarvoor was er geen ziekte, net zo min er ziekte in de hemel is en op de nieuwe aarde zal zijn. Maar dat is in het algemeen.

Het is ook uit den boze, ja, zo sterk zeg ik het, om tegen mensen te zeggen dat er nog zonde is in hun leven, als genezing uitblijft.

Maar wanneer de genezing uitblijft is het wel goed om aan de Heilige Geest te vragen of er nog dingen in je leven zijn, die je genezing in de weg staan. Onvergevingsgezindheid kan zoiets zijn en poorten openen voor allerlei kwalen, maar ook andere zonden kunnen deuren openzetten, waardoor ziekte in ons leven kan komen. Het sluiten van die deuren, het legale recht ontnemen, is het begin van die genezing. Belijden en bekeren is dan hetgeen er moet gebeuren, waardoor de ziektemacht zal moeten wijken voor de Naam van Jezus

Onze tekst van vandaag legt ook verband tussen zonde en ziekte. En ook hier wordt het belijden ervan aan elkaar als remedie aangeprezen, naast het gebed (van de rechtvaardige) Op o.a. deze tekst is de biecht gestoeld en het zalven van de zieken (en het laatste oliesel) op die ervoor. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, er is alleen een heel ritueel omheen gebreid, wat niet nodig is, evenmin de penitentie, want onze straf is al gedragen en er is voor betaald door onze Heiland, de Here Jezus Christus. De Zoon van de Levende God.

Nog even iets anders, wat gemakkelijk binnen zou kunnen sluipen. Ziekte is geen straf op de zonde. Wij hebben geen Vader, Die zijn kinderen slaat met iets om hen een lesje te leren, of om Hem tot Zich te trekken. Dat dat vaak een gevolg is van het lijden, wil nog niet zeggen dat Hij dat gegeven heeft. Zo’n vader heb ik niet. Hand. 10:38 helpt ons daarbij, dat zegt dat de Here Jezus, gezalfd door de Heilige Geest, rondging om allen te genezen, die overweldigd waren door de duivel. Dus de bron is nooit, ik herhaal, nooit God, maar juist de tegenstander. En hij gebruikt iedere toegangspoort die wij hem geven, al staat die op een kier, om ons te pesten, te neten en te slaan met bijvoorbeeld ziekte.

Wanneer je dus, door de Heilige Geest, te weten bent gekomen dat er nog iets te belijden valt en je je ergens van moet bekeren, belijd het dan aan iemand die je kunt vertrouwen (heel belangrijk) en laat die voor je bidden. En dat bidden is niet vragen of de Here God die persoon wil genezen, want dat is al verhoord, omdat genezing onderdeel uitmaakt van de verzoening. Nee, dan bestraffen we de ziekte en spreken die aan, als een indringer, wat hij is geworden omdat zijn legale recht hem ontnomen is, hij heeft dus geen verblijfsvergunning meer! En we sturen die weg, in de Naam van Jezus, de Hoop der heerlijkheid, Die in ons woont, door de Heilige Geest! Halleluja

Soms is het te gemakkelijk om te zeggen dat God niet altijd (meer) geneest. Laten we, altijd in liefde, op zoek gaan naar de wortels, naar de oorzaak, zonder veroordeling, maar zoekende naar de overwinning, want die is al behaald aan het kruis! En op grond van Zijn striemen weten we dat er voor onze genezing is betaald, met een hoge prijs en daarom mag ik er ook om vragen, het terugeisen van de vijand, in Jezus Naam

_______________________________________________________________________

• Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

• Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

• Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

• De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

• Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

• Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Voorspraak

Leave a comment Standard

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. — 1 Johannes 2:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.2:1-6

Een christen en zonde(n) horen niet bij elkaar, maar we leven in een wereld die ons telkens weer, door wat voor omstandigheden dan ook, ertoe verleidt. En bij de een is het dit, bij de ander dat. Wie zegt dat hij niet zondigt is een leugenaar, zegt Johannes even verderop. Hij is dus heel reeël.

Want het hoort niet, maar het gebeurt toch, en wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen, hebben we van de Here Jezus Zelf geleerd. Nu is dat geen vrijbrief om er dus maar op los te leven, want het kostte Hem nog al wat. Ik weet nog dat toen ik van de film ‘The Passion of the Christ’ terug kwam, die ik samen met mijn Alpha groep destijds was gaan zien, ik tegen mijn vrouw zei: ‘ik zondig nooit meer’ Helaas is het bij dit voornemen gebleven…:-(

Maar wat is het geweldig dat juist Zijn lijden en sterven ervoor gezorgd heeft, dat Hij voor ons de Voorspraak bij de vader kan zijn. Want, en dat zegt vers 2 zo mooi: Hij is de verzoening voor al onze zonden en voor die van de gehele wereld!

Dus als wij gezondigd hebben en wij belijden ze (1Joh.1:9) dan weten we dat ze vergeven zijn, door bet reinigende bloed van de Here Jezus. Het woordje dat hier vertaald is met Voorspraak, is hetzelfde wat Johannes in zijn evangeliën gebruikt voor de Heilige Geest, Parakleitos. Daar wordt het vaak vertaald met Trooster, wat te eenzijdig is. Het betekent ook: Hij, Die erbij geroepen is. En dat is precies wat er in de hemel gebeurt als wij onze zonden belijden. Probeer het je maar eens voor te stellen. Jij belijdt je zonden en de Vader roept de Here Jezus erbij. Die zegt: ‘Het is goed, Vader, die heb ik allemaal gedragen’. En klaar is het, want er is al voor betaald, mooi he?

Wat ons rest is, door de kracht van de Heilige Geest wel proberen een heilig leven te leiden, dus zonder zonde, maar zonde kramp en zonder angst, want echte liefde drijft de angst uit.

Wat hebben we toch een liefhebbende Vader, Zoon en Heilige Geest, Die ons zelfs wil helpen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het zou dus niet meer mis kunnen gaan, mits we ons maar volledig toewijden aan Hem en ons hart erop gericht is Zij wil te doen. Maar als het dan nog fout gaat: roep Hem erbij, de ene Parakleitos om je te helpen om heilig te leven en de Ander om je vrij te pleiten. Makkelijker hebben Ze het toch niet kunnen maken…..

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl