Bouwsteen

Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Mrk12:10 (HSV) We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen […]

Voorrang

Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Mat21:31 (HSV) Lezen: Mat21:23-31 We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende […]

Altijd Dezelfde

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! — Openbaring 4:8 (Herziene Statenvertaling) (Vandaag geen gedeelte uit het leesrooster, dus daarom weer een tekst van http://www.dagelijkswoord.nl) Lezen: Opb:1-11 Een heel gebeuren daar in de hemel, met name wat de lofprijs en aanbidding betreft. De Here God, de […]

Bergen verzetten

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen […]

Getuigen

De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. (Joh.12:17 (HSV) Lezen: Joh11: 1-46 (opwekking van Lazarus) en Joh.12:12-19 We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus […]

Aanbidding

Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Joh12:3 (HSV) We bevinden ons in t de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven […]