Begin van kennis

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. Spreuken 1:7 –Lezen: Spreuken 1:1-7 — Onze dagtekst van vandaag is het begin van het boek Spreuken, geschreven door de wijze Salomo zelf. Salomo stond bekend om zijn wijsheid, die hij van de Here God zelf ontvangen had. Toen hij […]

Krachtige hand

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 1 Petr.5:6 — Lezen: 1 Petr. 5:5-9 — Vernedering, dat is niet zo’n populair word in evangelisch Nederland. We hebben het er graag over dat we moeten opstaan en schitteren, parels in Gods hand zijn, kortom over het herstel […]

Wandelen, staan, zitten

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Psalm 1:1-2 — Lezen:Psalm 1 —Deze eerste […]

Niets meer onmogelijk

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Lucas 1:37 — Lucas 1:26-38 — Huh? Het is toch geen advent? Klopt, maar we verwachten de (weder) komst van de Heer toch? (Wij wel) en deze woorden van Gabriel, wat vriend van God betekent (denk aan ons woordje Gabber, ook Jiddisch)gelden ook vandaag nog. De Here […]

Met hart en ziel

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen Kol.3:23 — Lezen: Kol. 3:18-4:1 — Je mag het gerust weten, toen ik na ruim 2 jaar ‘thuis’ te hebben gezeten na mijn ontslag en ik ontzettend veel voor de Here heb mogen en kunnen doen: onze reis […]

Grote trouw

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, cheth dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; cheth, groot is Uw trouw! Klaagliederen 3:22-23– Lezen: Klaagliederen 3:19-27— De situatie waarin Jeremia zich, ten tijde dat hij dit schreef, bevindt, is troosteloos. Jeruzalem ligt in puin, het volk is […]