Jezelf opbouwen

Leave a comment Standard

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,

Judas 1:20

Lezen: Judas 1:17-25

Ik heb hier wel vaker over geschreven, het bidden in de Geest. Volgend mij niet zo lang geleden ook nog, maar de laatste de ik zo gauw kon vinden dateerde van 19 oktober vorig jaar. Over deze tekst dan. Als je al meer dan 7 jaar iedere Ochtends een Opfrisser de wereld instuurt is mijn website een databank geworden van allerlei bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament, waar ik iets over geschreven heb, en daar zitten uiteraard ook doublures bij. Maar voel je vrij om er in te spitten…

Goed, het bidden in de Geest dus. Allereerst staat het woordje en niet in de grondtekst. Dus is het dat we onszelf opbouwen door te bidden in de Geest. Dat is door het bidden in tongen, in de taal, die de Heilige Geest je geeft. Paulus zegt dat wie in een tong bidt, zichzelf sticht, dus zichzelf opbouwt, deze twee teksten horen dus bij elkaar. Nu bidt niet iedereen in tongen en dat is jammer. Paulus zegt ook dat hij wilde dat iedereen in tongen sprak. En volgens Petrus is het het bewijs dat Cornelius en zijn hele huis, de Heilige Geest ontvangen hadden en hij hun het water van de doop niet meer kon onthouden. Kan iedereen dan in tong spreken, de Heilige Geest geeft toch de gaven aan wie Hij wil? Jazeker, wat het zijn niet onze gaven, het zijn Zijn gaven, werkingen eigenlijk, zegt 1 Cor.12. Dus als de Heilige Geest in ons komt wonen, laat Hj niet iets achter, maar neemt Hij alle gaven mee, die ons ter beschikking staan, op het moment dat we het nodig hebben. Dus ook de gaven van het spreken in tongen. Die zal zich soms uiten in een profetie, maar dan moet er vertolking zijn, of in een gebed, dat je samen, of alleen tot de Here uit en waar je woorden tekort schieten en de Heilige Geest je verder helpt met Zijn taal. Je weet niet wat je zegt, maar dat is ook niet belangrijk. De Heilige Geest bidt door je heen en dat verfrist je, dat bemoedigt je, dat sticht je, dat bouwt je op. Het is ook geen reclame middel, dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen en dus vromer zou zijn dan een ander. Dat gebeurde in Korinthe en daarom heeft het spreken in tongen zo’n negatief tintje gekregen, omdat Paulus duidelijke richtlijnen geeft hoe we er in een gezamenlijke dienst mee om moeten gaan.

Maar wie wil nu niet dat zijn geloof wordt opgebouwd? Bidden/spreken in tongen zet de kracht van de Heilige Geest vrij en weet je, jij beslist of het aan gaat ja dan nee. Want de Geest is aan de profeten onderworpen. Je kunt besluiten Nederlands te spreken of Engels of Duits, als je die taal machtig bent, of in tongen. Zo eenvoudig is dat.

Als je het nog nooit gedaan hebt en je strekt je er naar uit, vraag het aan de Heilige Geest, stel je tong, je stem beschikbaar en begin maar dat ene vreemde woordje of woordjes, wat in je gedachten komt, uit te spreken, zacht voor jezelf, en dan komt er vanzelf meer. Je zult versteld staan wat het met je doet, hoe het je opbouwt, juist in tijden dat je het nodig hebt. En weet je, satan houdt er niet van, want hij begrijpt het niet, hij kan er niet tussen komen, want het is tussen jou en God. Daarom heeft hij het zo negatief ingekleurd, omdat hij de kerk van haar kracht wil beroven, maar dat gunnen we hem toch niet zeker?

Mooie plannen

Leave a comment Standard

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

‭‭Jeremia‬ ‭29:11‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Jeremia 29:1-14

Wat een mooie dagtekst toch weer vandaag! ‘Maar Arie, jij kent mijn omstandigheden niet’, denk je misschien bij jezelf. Dan nodig ik je uit om de hele context te lezen waarin deze tekst staat.

Het volk Israel, of eigenlijk Juda en Benjamin, het nog overgebleven Tweestammenrijk, is weggevoerd naar Babel. Ondanks de waarschuwingen, ook die van de wegvoering van het Tienstammenrijk, bleven ze zondigen en andere goden nalopen. Dan komt toch de ballingschap eraan en worden de mensen, in de eerste plaats die met een titel en een hoge functie, zeg maar de notabelen, weggevoerd. Dan komen er valse profeten en die verkondigen dat het maar kort zal duren en dat God hen wel spoedig zal bevrijden en terugbrengen. Maar Jeremia stuurt de boodschap dat ze zich moeten gaan settelen, trouwen en kinderen krijgen en gaan bidden voor de stad, voor de vrede van de, eigenlijk vijandige, stad. En het zal zo’n 70 jaar gaan duren voordat ze weer terugkeren. Dus de meesten zullen dat niet gaan meemaken, hooguit de jongeren. Daniel refereert aan dit stuk, als hij gaat bidden voor de terugkeer, de brief was dus bekend bij de mensen.

Dus zeker niet rooskleurig, je bent weggevoerd en hebt niet het uitzicht voorlopig terug te keren. En dan komt juist deze tekst! Ik weet welke plannen ik voor je heb, zegt God, tegen Juda, maar ook tegen ons, vandaag. Gedachten van vrede en niet van onheil en van een hoopvolle toekomst. Zo beginnen we ook vaak ons gesprek met mensen die we op straat aanspreken: heeft iemand je wel eens verteld dat God van je houdt en dat Hij een geweldig plan voor je leven heeft? Soms eindigt het gesprek al na die eerste zin, maar dan hebben we een geweldige boodschap meegegeven: dat God van hen houdt en een geweldig plan heeft voor hun leven. Velen hebben een beeld van God, dat Hij ergens ver weg is en totaal geen bemoeienis heeft met de wereld, of dat Hij een boeman is, die klaar staat om je met ziekte en ander leed te straffen op het moment dat je zondigt. Maar zo is God niet, de mijne althans, dat is een God van liefde, die zoveel van mensen houdt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft!

Wat Jeremia verder zegt is ook van belang: dat we de Here moeten zoeken en bidden, dus relatie met Hem aanknopen. Dicht bij Hem mogen zijn en genieten van Zijn aanwezigheid.

Dus wat je omstandigheden vandaag ook moge zijn, vergeet niet dat er altijd hoop is, omdat Gods plannen voor jou beter zijn, dan wat je nu meemaakt. Ga wel na waarom je in die omstandigheden zit en als dat door verkeerd gedrag, of zonde is, breek daar dan mee en keer terug tot God, want Hij houdt van je en ga in Zijn wegen wandelen, opdat Zijn plannen met jou ten uitvoer kunnen worden gebracht. Je zult er geen spijt van hebben.

Woorden van leven

Leave a comment Standard

Woorden van Leven

  Geen categorie   2 Minutes

Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. — Handelingen 5:31 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand. 5:24-33

Wat is er gebeurd? De apostelen doen wonderen en tekenen, zoals de Here Jezus het hen beloofd had, dat die hen zouden volgen en Hij bevestigt de prediking van het Woord ermee. Dat betekent dat de gemeente groeit, explosief. Waren er na de eerste pinksterdag 3000 tot geloof gekomen, nadat de lamme man bij de Schone Poort genezen was, kwamen daar nog eens 5000 bij, het werd een mega gemeente. Dat was tegen het zere been van de hogepriester, die blijkbaar tot de sectie van de Sadduceeën behoorde (vers 17) De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. De apostelen worden weer eens gevangen genomen en op een bijzondere manier door een engel bevrijd, die hen de opdracht geeft om weer op het Tempelplein te gaan staan de woorden van leven tot het volk te spreken. Die geeft hij niet alleen aan hen, maar ook aan ons! De volgende dag willen ze hen berechten en ze komen erachter dat de gevangenis leeg is en zij buiten staan te preken! Dan zou je toch eens een keertje wakker moeten worden? Ze worden nu dringend, maar zonder geweld, verzocht mee te komen en voor de Joodse Raad gebracht. ‘We hebben jullie toch bevolen niet meer in deze Naam te spreken?! En Petrus spreekt de befaamde woorden dat we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen. En hij spreekt ook tot hen woorden van leven, maar beschuldigt ze eerst van de moord op Jezus, maar vertelt ook van Zijn opstanding. (Sadduceeën, weet je nog?) en dan komt onze tekst: Deze Jezus, want er is geen andere, deze Yeshua, wat God Redt betekent, heeft God verhoogd, niet mensen, Nee God Zelf, tot een Vorst, Leidsman staat er, en Verlosser, Heiland, Zaligmaker, om Israel tot bekering te brengen. Ze hadden nog niet door dat ze tot het einde der aarde moesten, zoals nog steeds niet veel christenen dat door hebben. Hier ligt het accent nog op Israel. Afgelopen zondag sprak in onze gemeente, in verband met de Israël zondag, een Messiaanse Jood. Hij nodigde ons allen uit om naar Israel te komen en daar te gaan evangeliseren. Sinds de eenwording van Jeruzalem, na de zesdaagse oorlog, zijn de messiaanse gemeentes als paddestoelen uit de grond geschoten en Israel is rijp om geoogst te worden. Ik hoorde vroeger wel eens dat wij maar moesten zwijgen in Israel, maar hij zei juist: laat de mensen zien wie Yeshua is, de Zoon van de Levende God. Dat zijn de woorden ten leven, doordat deze Jezus, de straf gedragen heeft, onze Verlosser is geworden en er hoop is voor een zieke en stervende wereld. Wij hebben die hoop. Die voor ons zelf houden is eigenlijk een misdaad, want de wereld wacht erop. Waar wachten wij nog op dan?

Wonderen

Leave a comment Standard

Wij loven U, o God, wij loven U; Uw Naam is nabij; men vertelt Uw wonderen.  Psalmen 75:2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 75

We hebben een God, Die zeer te prijzen is, wonderbaar is Zijn Naam, wonderbaar zijn Zijn daden. En Hij is in niets veranderd. Wat Hij vroeger kan, kan Hij ook nu. Misschien nog wel beter, omdat Hij zijn genezende en wonderbare kracht op ons en in ons heeft uitgestort en wij, die dezelfde bediening hebben als de Here Jezus, nog grotere dingen zouden moeten kunnen doen dan Hij. Althans, dat belooft Hij ons en ik strek me er naar uit. Want God is een God van wonderen. Maar het mag nooit om de wonderen gaan, Hij moet centraal staan. En natuurlijk is het gaaf dat als je voor een zieke bidt, dat die geneest, dat je benen ziet aangroeien in je handen, en dat, als je voor bevrijding bidt, mensen daarna een duidelijk verschil in hun leven ervaren, maar het gaat om Hem alleen. Want als we alleen gaan om de wonderen, dan zijn we niets meer dan vrome New Agers, maar als Hij de kern is, dan draait het om Hem. En het allergrootste wonder is nog steeds dat een zondaar zich bekeert en wordt toegevoegd aan de schare die behouden wordt.

Maar wij mogen wel van Zijn wonderen vertellen. We mogen daarover niet zwijgen, en als je durft mogen we ze zelfs demonstreren. Uitstappen in Geloof, omdat geloof het middel is waardoor de wonderen kunnen gebeuren. En je mag daar in oefenen en zelfs in falen. Maar als je nog nooit voor een zieke gebeden hebt, zul je er ook nooit een genezen. John Wimber bad voor honderden mensen en ze gingen allemaal dood, totdat hij aan het einde van zijn Latijn was en het bijltje erbij neer wilde gooien, toen brak het door. En tot op de dag van vandaag zijn velen door zijn bediening en door de mensen die hij trainde genezen en tot geloof gekomen! Dus niet, nee nooit, opgeven, doorgaan!

Deze Psalm vertelt ook van de nabijheid van Zijn Naam. Dat ervaarde men al in die tijd, hoeveel te meer wij in deze tijd, nu de Heilige Geest is uitgestort. Waar wij komen verschijnt God, in ons omhulsel. Als wij bereid zijn om uit te stappen, is iedere ontmoeting die men met ons heeft een potentiële mogelijkheid voor hen om God te ontmoeten. Dat legt geen druk op je, dat maakt je ontspannen. Want wij doet het niet, maar Hij, Die in ons woont. Dan zullen we zeggen:

U alleen U loven wij, ja, wij loven U o Heer, want Uw Naam zo groot van eer. Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen Uwer hand.

En daar kunnen we vandaag mee beginnen. Tot de eer en glorie van Zijn Naam!

Zaligheid

Comment 1 Standard

en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.’

‭‭1 Petrus‬ ‭1:9‬ ‭HSV‬‬

Lezen: 1Petr1:3-12

Wat is het doel van ons, van jou leven? Waarom zijn we hier? Wat doe ik hier? Allemaal belangrijke vragen die iedereen vroeg of laat wel eens stelt. Als we God niet kennen dan komen deze vragen uit op een leegte. Dan zijn we geboren om te sterven en tussendoor moeten we maar zoveel mogelijk genieten, want het leven is kort. Nu is daar, op zich, niets mis mee, als dat genieten maar niet je einddoel is. Natuurlijk mogen we genieten van de dingen die God ons geeft, van de natuur, van je gezondheid, van alle goede gaven. De wereld zou er heel anders uit zien als mensen eens gingen genieten van de dingen, zonder altijd maar meer te willen hebben.

Maar we zijn hier om met ons leven en ons sterven God groot te maken, Hem aan Zijn eer te laten komen en een getuige van Hem te zijn. Ons einddoel is de zaligheid, de redding van onze ziel, zodat we eeuwig bij Hem kunnen zijn, als straks ons leven is afgelopen, en dat is geweldig. Maar het woordje voor zaligheid staat ook voor heil, genezing. En niet alleen van onze ziel, wat ook bij veel mensen nodig is, maar ook van ons lichaam. God heeft de gehele mens op het oog, omdat Hij weet dat we een geheel zijn, want zo heeft Hij ons ook geschapen. Als een drie-eenheid, van ziel, geest en lichaam, zoals Hij Zelf ook een Drie-eenheid is, van Vader, Geest en Zoon. Daarom heeft God altijd deze drie op het oog, de genezing van alledrie, in de eerste plaats van de zonde, de wortel van alle leed, maar ook de gevolgen daarvan in onze ziel, onze geest en in ons lichaam. En straks, als we bij Hem zijn, zal die genezing volkomen zijn, maar nu mogen we daar al iets van proeven in Zijn Koninkrijk.

Het hoort allemaal bij elkaar, nu en straks, het een is niet belangrijker dan het ander en de hemel is geen zoethoudertje voor wie het hier beroerd heeft. Ook nu schijnt Gods glimlach op ons, rust Zijn genade op ons leven en kunnen we weten dat we een geliefd kind van Hem zijn, door ons geloof. Want dat maakt ons tot Zijn kinderen en dan mogen we ons koesteren in Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat is de reden van ons bestaan. Hem kennen en de kracht van Zijn opstanding, die door Zijn Geest in ons woont. Dat maakt ieders leven de moeite waard. Ook dat van jou, ook dat van de, nog ongeredde, mensen om je heen.

Vrije mensen

Comments 2 Standard

als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.’ 1 Petrus‬ ‭2:16‬ ‭HSV‬‬

Lezen; 1Petrus 2:13-18

Burgerlijke ongehoorzaamheid. Sinds de jaren 60 hebben we daar allemaal last van en we zijn er nog trots op ook. Als het kan ontduiken we de belasting, schilderen we de minister-president af als een ezel, doen de dingen net anders als de overheid het wil en vul maar in. We hebben het niet in de gaten, maar er is een geest van rebellie, ook onder Gods kinderen. En die zegt dat we vrij zijn in Christus, wat op zich waar is, maar de vrijheid van Christus maakt dat je geen slaaf meer bent van de zonde, maar wel een dienstknecht (hetzelfde woord voor slaaf is hier in de grondtekst gebruikt) van Hem. En die vrijheid moeten we dus niet misbruiken om dingen te doen, die slecht zijn. We moeten onze overheid eren, ook als ze fouten maken, en respecteren. En in ieder geval voor ze bidden zoals Paulus Timotheüs opdraagt, en dat is iets anders dan bekritiseren alleen. Natuurlijk moeten we alert zijn en hebben we onze eigen verantwoordelijkheid en moeten we, als dat echt zo is, God meer gehoorzamen dan de mensen.

Maar er is een verschil. Ben ik een fan van dit kabinet, nee, absoluut niet. Het gesjoemel met die dividend belasting is natuurlijk verre van professioneel te noemen, het is omkoperij en die werd niet eens beloond. Maar we kunnen beter bidden dan schoppen, want wie bidt is de baas! Ons gebed kan het beleid ombuigen, als we dat samen, eenparig doen!

Veel mensen misbruiken hun vrijheid, ik ben vrij dus… wel Petrus zegt dus heel duidelijkheid dat we die vrijheid moeten gebruiken ten dienste van het Koninkrijk en niet van onszelf. Vrijheid is nog iets anders dan losbandigheid. Ik ben vrij van de macht van de zonde, in Christus, de zonde heeft geen macht meer over mij, maar ik ben een dienstknecht van God, met de bediening der verzoening, om mensen het evangelie te vertellen, ook op straat, al wordt dat door mensen die denken belangrijk te zijn in Nederland, zoals Matthijn Buwalda gisteren bij Jorieke op Groot Nieuws Radio belachelijk gemaakt. Dat is nu precies een voorbeeld van hoe het niet moet! Gebruik je vrijheid in dienst van God, om Hem te eren en te aanbidden, want Hij is het waard!

Echte vriendschap

Leave a comment Standard

‘Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.’ Spreuken 18:24

‭‭Lezen: Spreuken‬ ‭18:1-24‬ ‭HSV‬‬

Het Goede Doel scoorde er een hit mee: ‘eenmaal trek je de conclusie, vriendschap is een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom’ En in veel gevallen zullen ze gelijk hebben. Ook hier zegt het dat je veel vrienden kunt hebben en het je toch slecht kunt vergaan. Want als puntje bij paaltje komt laat men je gewoon vallen. Maar ze zijn er wel, mensen die door dik en dun met je meegaan, die je helpen als je in nood zit. Een echte vriend, zei de Here Jezus Zelf, geeft zijn leven voor zijn vrienden, en Hij deed voor hoe dat moest. Er zijn mensen, die moeite hebben met het aloude lied: Welk een vriend is onze Jezus’ maar het raakt de kern van de boodschap. Natuurlijk is Hij niet het vriendje op de straat waar je mee knikkert. Maar Hij is wel Degene, Die in onze plaats is gaan staan. Zijn vriendschap is kostbaarder dan goud, dierbaarder dan zilver, omdat Hij deed wat Hij zei: Hij gaf Zijn leven voor mij! Halleluja!

Maar ook in ons dagelijkse leven zijn vrienden belangrijk. Je hoeft de deur niet plat te lopen, maar als je bij elkaar bent ervaar je die warmte en die liefde, dat is vriendschap. Dat je alles van elkaar weet en elkaar accepteert zoals je bent. Die zijn met een lampje te zoeken. De verloren zoon had ook vrienden, toen hij geld had, maar toen het op was waren zijn metgezellen alleen nog maar varkens, en hij was er niet kwa gezelschap niet eens op achteruit gegaan, op de keper beschouwt.

Vrienden kunnen je ook op het slechte pad brengen, daarom is het wel belangrijk dat je gelijkgestemd bent. Dat je samen een verlangen hebt om de Here te zoeken en te dienen. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent, luidt een oud gezegde en het is waar. Want waar je mee omgaat daar word je mee besmet. Dat kan in het kwade,maar ook in het goede.

Maar een trouwe vriend is beter dan een broer, zegt onze tekst. Nu heb ik geen broer, enkel (lieve) zussen, maar bedoelt wordt natuurlijk dat het de familieband kan overstijgen. Daarom moeten we onze echte vrienden koesteren en ook zelf ons best doen onze vriendschappen te onderhouden. En natuurlijk hebben we de Beste Vriend, ever, de Here Jezus Zelf. Want Nooit kan een vriend ooit trouwer wezen, Hij alleen!

Voortreffelijker

Leave a comment Standard

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’ Filippenzen‬ ‭2:3‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Fil.2;1-4

De discipelen hadden er al last van, toen de Here Jezus nog op aarde was. Ze twisten met elkaar wie nu de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk van God. En de moeder van Johannes en Jacobus wide dat ze allebei aan een kant van Jezus op de troon mochten zitten. Ze kregen er daarvoor van langs, want er is geen rangorde in Gods Koninkrijk. Niemand is belangrijker dan de ander. Dat blijkt ook vandaag weer uit onze dagtekst. We moeten de ander voortreffelijker achten dan ons zelf. Uitnemender vertaalt de NBG1951. Dat betekent dat, wat voor positie je ook hebt, je toch altijd dienstbaar moet zijn aan het geheel. Want in de vorig verzen gaat het over de eenheid, de eensgezindheid, die zo belangrijk is, dat, wanneer we dat zijn, de wereld zal weten dat God, de Vader, Jezus, God de Zoon, gezonden heeft. En dan hebben we nog wel een traject te gaan. Als we dat breder trekken, dan mogen we dat ook zo zien naar andere kerkgenootschappen of gemeenten. Wie is er beter? Niemand dus, we kunnen allemaal van elkaar leren. Zoek niet de verschillen, maar de overeenkomsten, en als dat Jezus Christus en dien gekruisigd is, zijn we 1! Dan moeten we ons niet voor laten staan omdat we heiliger, vromer zijn, of meer van de Geest (denken te) hebben, omdat we in tongen spreken, maar dan moeten we onze krachten bundelen omdat er een mensheid verloren gaat, omdat ze Jezus niet kent!

Dichterbij nu. Hoogmoed is de zonde die satan ten val bracht. Hj, die geweldige cherub, die de aanbidding leidde, werd hoogmoedig en kwam ten val. Hij wil ons met dezelfde zonde onderuit halen. Laten we scherp zijn en alert, en nederig van hart, welke positie we ook hebben, wat we ook allemaal wel of niet doen voor God, laat eigenbelang achterwege en geniet van de dingen die een ander doet, ook al zijn ze (nog) niet volmaakt. Kijk ernaar zo als God dat zou doen, met een liefdevolle vaderlijke glimlach, omdat Zijn kind het tenminste probeert. En weet je, zo kijkt Hij ook naar ons!

Hemels feestje

Comments 3 Standard

Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. –– Lucas 15:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Lucas 15:1-7

De Here Jezus was te vinden waar wij ook zouden moeten zijn: daar waar de zondaars zijn en dt leverde Hem nogal eens kritiek op, met name van de ‘rechtvaardigen’, de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Ik denk dan ook, gezien de context, dat het woordje rechtvaardigen in deze tekst een beetje, nou beetje, cynisch bedoeld is.

Want wat doet de herder? Hij laat zijn kudde in de steek, alleen achter, en gaat op zoek naar dat ene verloren schaap. Wat doen wij? Wij beschermen de kudde, zegt dat ze eerst moet genezen en aansterken en groeien, voordat ze achter de verloren schapen aan mag gaan… en trouwens, het was niet de evangelist, die er achter aan gaat, maar de herder…! Zoals Paulus ook zo mooi tegen zijn geestelijke zoon, Timotheüs zei: doe het werk van een evangelist.

Teveel wordt het werk van evangelisatie toegeschreven aan de evangelist, of mensen die er een ‘hart’ of roeping voor hebben, terwijl Discipelschap is dat je de dingen doet, die Jezus deed. Hij zegt het: Zoals U Mij hebt uitgezonden, zend ik hen (Joh.17:18) Wij hebben dus dezelfde missie als de Here Jezus: het verlorene zoeken en het redden (Luc.19:10)

Daarom is iedereen geroepen om zielen te winnen voor Jezus. Nee, je hoeft voor mij niet iedere week de straat op, alhoewel het geweldig zou zijn, als er iedere week vanuit iedere kerk, Zielenwinnende teams de straat op gingen en daadwerkelijk mensen zouden toevoegen aan de schare die behouden wordt. Maar evangelisatie hoort een levensstijl te zijn. Denk eens bij jezelf na, in je directe omgeving, 5 mensen die de Here Jezus nog niet kennen en dus, zoals dat schaapje, verloren zijn, tenzij…

Schrijf die namen eens op. Ga eens voor hen bidden op een doeltreffende manier, denk aan ons gratis boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen en vraag God openingen om ze tot Jezus te leiden. Wanneer iedere gelovige in 1 jaar 1 ziel redt en discipelt, zijn we volgend jaar verdubbeld. Mijn lijftekst is Rom. 1:17, omdat Hij Zich niet voor mij schaamde.

Ik vertel het wel eens zo op de evangelisatie training als we met de mensen in gesprek zijn, en we doen het Evangelie Zielenwinnend script, dan zie ik de engelen boven op het puntje van hun stoel gaan zitten, en als de persoon dan jou nazegt: lieve Here Jezus, kom in mijn hart…, dan gaat er een gejuich op in de hemel en doen de engelen een wave. Want er is feest in de hemel, als er 1 zondaar is, die zich bekeert. Ik gun de engelen wel een feestje, jij dan?

Wil jij op een effectieve manier evangeliseren? Nodig ons uit voor een kiXtart in je gemeente en ga, samen met Jezus, de Goede Herder, achter de verloren schapies aan! Dat is Zijn offer toch wel waard?!

Corrigeerbaar

Leave a comment Standard

‘Een oor dat naar de bestraffing ten leven luistert, zal te midden van wijzen overnachten.’

‭‭Spreuken‬ ‭15:31‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Spreuken 31:25-33

Eigenwijsheid hoort niet bij de partjes van de vrucht van de Geest, ook al zijn de meeste mensen er mee behept. Niet willen luisteren naar anderen, zelfs als dat onder de bestraffing geldt, zoals het origineel luidt, kan je op verkeerde wegen brengen. Maar we doen liever onze eigen wil, denkend dat dat het beste zal zijn. Door schade en schande word je dan wijs, althans, dat mag je hopen.

Niet corrigeerbaar zijn is eigenlijk een vorm van hoogmoed en dat komt voor den val. Hoe hadden we niet veel leed in ons eigen leven kunnen voorkomen, als we hadden geluisterd naar wijze raad? Maar als je het zelf denkt te weten of te kunnen, heb jij toch geen hulp nodig? Het begint al bij kleine kinderen:’ nee, zelf doen’ en dan gaat het fout. We lachen het dan weg, terwijl een beetje aandringen leed had kunnen voorkomen. Het hoort bij de opvoeding zeggen, we dan, maar ik denk dat het je afhankelijk van anderen op te stellen daar ook bij hoort.

We zullen ons hiervan moeten bekeren, hoe lastig we het ook vinden, maar het is voor ons eigen bestwil, want je kunt er alleen maar van leren. En als je wilt groeien, ook in geloof, zul je correctie moeten aanvaarden. Natuurlijk is het zo, dat de toon de muziek maakt, maar dat mag voor ons nog geen reden zijn om het niet ter harte te nemen. Misschien toch maar eens aan de Geest vragen of dit een punt is waar we nog aan moeten werken?