Machtige tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18:21 Lezen: Spreuken 18:13-24 Deze tekst heb ik al wel vaker behandeld en ook aangehaald, maar het is en blijft zo belangrijk dat het geen kwaad kan dit nog eens te overdenken. We hebben macht in onze […]

Bidden in de Heilige Geest

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest Judas:20 Lezen: Judas 17-23 Het is een opdracht, die Judas, een van de broers van de Here Jezus, ons geeft vandaag. Om ons geloof op te bouwen, ons allerheiligst geloof, want we hebben niet zo maar een geloof, nee […]

Ongeacht

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Jes. 53:3 Lezen: Jesaja 53 Ik werd vanmorgen wakker en keek op de wekker: 5:33. Meteen schoot het door mijn gedachten: Jesaja […]

Voor niets en niemand bang

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Psalm 27:1 -Lezen Psalm 27 — Voor niets en niemand bang, heb ik deze Opfrisser als titel meegegeven en dat hoeven we dan ook niet te zijn. Het is eerder andersom. […]

Overvloedige hoop

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Rom.15:13 Lezen: Rom. 15:1-13 We hebben iets wat de wereld niet heeft en dat is hoop. De trits geloof, hoop en liefde horen onlosmakelijk […]

Stralende Sterren

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. — Filippenzen 2:14-15 -Lezen: Fil. 2: 12-18 Wie heeft er nu niet een droom (gehad) om een stère te worden. Programma’s […]