Van de dag

Leave a comment Standard

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. 1 Tessalonicenzen 5:8-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Tes.5:1-11

Wij zijn van de dag, bij de tijd, nuchter en bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de helm van de zaligheid, de helm van het heil. Want of je het nu wilt , leuk vindt, of niet, er is een oorlog gaande. Om ons mensen van de dag, zand in de ogen te strooien, te verblinden en gek te maken.

De helm beschermt je hoofd, je denken, en als het de helm is van de redding, van het heil, dan is dat een zeker weten dat je gered bent en een kind van God, zodat je je positie weet en het gevecht aan kunt gaan met de vijand. Maar als je dat niet weet loop je dus als een malloot over het slagveld en ben je een prooi voor de vijand. Weten dat je een kind van God, dus ook een erfgenaam, bent, doet je je positie weten en je bent wakker en waakzaam, geleid door de Opperbevelhebber, de Heilige Geest. En als we ons borstharnas van geloof en liefde dragen, dat ons hart beschermt, dan weten waarvoor we het doen, uit liefde voor God en onze naaste.

Want we zijn niet bestemd tot toorn maar tot redding, en redding is hier weer dat Griekse woordje soteria, wat niet alleen redding, maar ook verlossing, genezing, bevrijding enz. betekent! Jammer is dat het altijd en alleen maar met zaligheid wordt vertaald, want dat is maar een part of the deal, maar het andere hoort er ook bij.

En als je begrijpt dat je bestemd bent om genezen en gezond te zijn, dan ga je er achter aan, net zolang tot je het hebt, want het hoort bij je bestemming. Omdat deze teksten in het licht van de wederkomst staan denken velen dat het alleen voor straks is. Welzeker, straks is alles volmaakt, maar nu hebben wij, die onze positie weten, de taak om te zorgen dat Gods wil gedaan wordt op aarde, zoals het in de hemel al gebeurt. Zo al eens het ‘Onze Vader’ gebeden? Dan wordt het een opdracht. Een opdracht om, net als de Here Jezus, de werken van de duisternis te verbreken. 1Joh.3:8 Want wij behoren niet bij de duisternis, bij de nacht, wij zijn van de dag, van het licht, het Licht der wereld.

Dan is geloven niet saai, maar is het 1 groot avontuur. Ga je mee?

Als je de Bovennatuurlijke Discipelschap training gaat volgen van Operatie Sneeuwbal, dan gaan we je deze dingen leren tot te passen en uit te voeren. Nog niet opgegeven? Hier vind je meer informatie: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0

Je leert er de wereld te veranderen, … doen hoor!

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen! En neem da;meteen onze Facebookpagina mee: https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=88B22805C063E0EA!3482&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAgr3FistES-VK0 of onze website
https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

(eerder verschenen op 27 maart 2019)

Bidden, begeren, geloven

Leave a comment Standard

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. — Marcus 11:24

Lezen: Marcus 11:19-26

In dit gedeelte geeft de Here Jezus ons een aantal sleutels met betrekking tot het verhoren van onze gebeden. Dit naar aanleiding van de vervloeking van de vijgenboom, die veronderstelde vrucht te dragen, maar dat niet deed. ‘s Avonds komen ze weer langs die pek en de boom is verdord. Dan zien we dat we moeten spreken tegen het probleem, tegen de berg, wil die opgenomen worden. Dus geen ‘Here, wilt U dit of dat’, nee, spreken in de autoriteit.

Het volgende vers zien we dat onvergevingsgezindheid een blokkade kan zijn in het verhoren van onze gebeden. We zeggen misschien wel eens te snel dat God niet verhoort, maar soms moeten we onszelf onderzoeken of er blokkades zijn waarom Hij niet kan verhoren…..

En vandaag zien we dat we drie dingen moeten doen:

1) Biddend begeren. Bidden is 1 ding, maar begeren betekent dat je het wel ontzettend graag wilt hebben of zien dat het gebeurt. Daar zit dus een keiharde noodzaak in. Vaak bidden we en dreunen ons lijstje af, maar is er echt die dringende noodzaak, dat begeren, dat zo ontzettend graag willen? Dan komt het er op aan, kan het ons ook wat kosten en kijken en bidden we, net zo lang totdat er iets gebeurt.

2) Geloven. We moeten geloven dat God wil en zal verhoren. In het vorige vers komt dat geloof ook al om de hoek kijken; ‘en in zijn hart niet twijfelt’ Twijfelen wordt vaak wel het nieuwe geloven. We mogen twijfelen, wordt er dan gezegd, maar ik vind dat nergens terug in het Woord. Willen we dat er dingen veranderen als we bidden, dan zullen we moeten geloven dat God zal verhoren. Zeker als we ten volle overtuigd zijn, dat we bidden naar Zijn wil. Het “Uw wil geschiee’ is dan geen escape, maar een vast geloven.

3) en we moeten ontvangen. In geloof, ook al zien we het niet. Daarom is het goed om je gebed al in een dankgebed te veranderen, voordat je de verhoring hebt gezien. Maar je ziet het al in je Geest. De plaats waar de Here Jezus de wonderbare spijziging deed wordt door Johannes genoemd: de plaats waar Jezus dankte voor het brood. Dus Hij dankte eerst, voordat de menigte erdoor gevoed werd.

Dat is geloof hebben, dat je al uitgaat van de verhoring, voordat je het met je eigen ogen hebt gezien. Als we zo gaan bidden, dan gaan er dingen veranderen, omdat we autoriteit en geloof gaan samenvoegen. De tegenstander heeft dat niet graag en wil dat dit onder de korenmaat blijft. Maar als alle gelovigen zo gaan bidden, dan gaan we dingen zien gebeuren, dan komt God in beweging, evenals de boze, want hij zal moeten wijken, niet alleen voor de Naam van Jezus, maar voor ieder gebed, wat een gelovige biddend begeert en gelooft.

Dan wordt de kerk weer de belangrijkste factor in een stad, omdat we geen staart meer zijn, maar kop, de leiding nemen in gebed en situaties niet meer vanzelfsprekend vinden, maar veranderen naar Gods Wil!

Ik hoor graag je getuigenissen van een veranderende manier van bidden! En deel dit zoveel als je wilt, want het is zo belangrijk!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 3 november 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Scherp blijven

Leave a comment Standard

IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. — Spreuken 27:17

Lezen: Spreuken 27:11-21

Elkaar scherp houden, dat is wat deze tekst zegt. Dat betekent dat het ook wel eens pijn kan doen. Maar aan mooipraterij heeft niemand iets.

Elkaar scherpen, zoals ijzer ijzer scherpt. Mijn vader was vroeger broodbezorger, langs de deur en had dus altijd een scherp broodmes bij zich. En van tijd tot tijd sleep hij dat door er met een ander mes langs te gaan. Daarna kon je er weer een brood mee doorsnijden, maar daarvoor spatten de vonken er van af. Ken je nog die oude scharensliep, die langs de deur kwam? Ook daar zag je de vonken afspatten als het mes langs het ijzeren wiel werd gehaald.

Dus het mag best vonken in een relatie. We mogen elkaar de waarheid zeggen, de vraag is alleen of we dat willen. Want het kan best pijn doen. Het moet dan daarom ook altijd positief, in liefde en opbouwend zijn, zonder wijsneuzerij. Het mooie van de messen van mijn vader was, dat ze allebei scherp werden. Dus degene die sleep en degene die geslepen werd. En zo zou je deze tekst moeten lezen, dat het voor beiden goed is. De reden moet zijn dat men er op vooruit gaat, scherper wordt. Scherper in je karakter, in je gedrag, in je omgang met mensen.
Het probleem is echter dat we daar niet meer zo goed tegen kunnen. We vinden allemaal dat we al goed genoeg zijn. Het heeft dus ook te maken met het feit of je corrigeerbaar wit zijn, of positief gezien: er wat van wil leren.

Zodra we op het punt zijn aanbeland dat we denken alles te weten, ligt gezapigheid op de loer en binnen de kortste keren zijn we onze scherpte kwijt en zo bot als ik weet niet wat. Wil je scherp blijven, ook in je relatie met God, is het goed om vriendschappen te hebben met mensen die je, in liefde, de waarheid durven zeggen. En wij moeten altijd er op gespinsd blijven om weer te leren, dan zijn we scherp, blijven we scherp en worden we alleen maar scherper. Zodat we het Woord van God scherp kunnen snijden, als een tweesnijdend zwaard, vlijmscherp

(Eerder verschenen op 3 Augustus 2017

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Zoals Hij is

Leave a comment Standard

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

1 Johannes 3:2

Lezen: 1 Johannes 3:1-11

Zijn zoals Jezus is, dat is het doel van Hem navolgen, Zijn discipel zijn. En dat gaat met vallen en opstaan. De ene dag beter dan de andere, maar helemaal lukt het ons niet. Alhoewel, des te meer ruimte wij de Heiige Geest zullen geven om dat te doen, des te meer het ons zal lukken. In eigen kracht zal het zeker niet gaan, maar met de Opstandingskracht van Jezus toch wel een heel eind.

Maar er komt een dag, dat we volledig aan Hem gelijk zullen zijn: zonder zonden, geheel rechtvaardig, in het Koninkrijk van God, als Hij teruggekomen is om ons te halen. Dan zullen we Hem zien, zoals Hij is: de verheerlijkte Christus. Hoe dat allemaal zal zijn is slechts gissen, maar dat het geweldig zal zijn staat buiten kijf.

Als je mij een beetje kent, dan weet je ook dat ik dat allemaal prachtig vind en mij er ook wel naar uitstrek, maar dat het mij geenszins afhoudt om vandaag de dag al aan Zijn Koninkrijk en de komst daarvan te werken. Het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ is niet mijn ding. Christendom moet vandaag de dag het verschil maken. Ik, wij, moeten vandaag op de door God aangestelde plaats, het verschil maken.

Te vaak is de wederkomst als een zoethoudertje gebruikt om te berusten in situaties die onveranderbaar lijken, maar bij God is alles mogelijk. Deze tekst spoort me alleen maar aan om nu nog meer te streven om op Mijn Heiland te lijken, door de dingen te doen die hij deed en waar Hij ons belooft heeft dat we toch minstens dezelfde dingen zouden kunnen doen. Wederkomt? Prachtig, maar ik wil dat vandaag mensen Hem zullen zien, zoals Hij is, door mij heen, in Gods Kracht.

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 6 november 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Eensgezind

Leave a comment Standard

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, + en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 1 Kor.1:10

Lezen: 1Kor.1:10-17

Het moet toch voor de Here God verschrikkelijk zijn dat Zijn kerk, gemeente, zo ontzettend verdeeld is. Het geeft ook zo’n verwrongen beeld af aan de wereld, de mensen die Hem (nog) niet kennen. In het hogepriesterlijk gebed noemt de Here Jezus juist die eenheid als het kenmerk waardoor de wereld zal erkennen dat de Vader Hem gezonden heeft.

Maar het kan wel! In augustus 2018 zijn we bij de Power and Love School geweest en, opnieuw, toegerust om het evangelie nog krachtiger te brengen. We waren met zo’n 1500 man, met maar één doel: Jezus verhogen en Hem verkondigen aan een verloren en stervende wereld. Hij was het dan ook, Die, samen met de Vader en de Zoon, centraal stond, in iedere boodschap, die we hoorden. En mensen gingen de straat op, die elkaar niet kenden en van verschillende denominaties waren, met dat doel. Heerlijk om te zien dat het kan.

In september 2018 kwamen alle evangelische- en pinksterkerken van Rotterdam bij elkaar voor een dag van verootmoediging, om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en te verootmoedigen. Geweldig, dat zet iets in beweging in de geestelijke wereld.

We zullen onze strijdbijlen moeten begraven en onze geschilpunten moeten inslikken, willen de wereld bereiken met dat kostbare, rijke en volle evangelie van onze opgestane Heiland. Niet zoeken wat scheidt, maar wat bindt.

Dan zal de wereld zien dat de Here Jezus door de Vader gezonden is, tot verlossing van allen, die dreigen verloren te gaan. Dat is een hele verantwoording, die we met elkaar dragen. Er hangen mensenlevens vanaf!

(eerder verschenen op 1 september 2018)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Bouw Zijn troon

Leave a comment Standard

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. — Psalmen 22:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 22

Wie? David, de dichter van deze Psalm

Wat? Heeft het moeilijk, omdat hij God niet ervaart op dat moment, maar weet toch dat God de Enige is die uitreding kan bieden, zoals Hij in het verleden ook gedaan heeft. De Here Jezus neemt deze uitroep over aan het kruis

Waar? Op de lofzangen van Israel, Zijn volk. Daar troont Hij op. Daarom is lofprijzing en aanbidding zo belangrijk, omdat we dan God’s troon bouwen

Waarom? Omdat God in het verleden ook bewezen heeft betrouwbaar te zijn en uitredding te geven.

Wanneer? Wanneer de vaderen vertrouwden, werden zij bevrijd, toen zij riepen, werden zij gered en toen zij vertrouwden werden zij niet beschaamd. Resultaten uit het verleden bieden garantie voor nu!

Waarvoor? Soms lijkt God ver weg en ervaren, voelen wij Hem niet. Maar ons geloof is niet alleen gebouwd op gevoel, hoe belangrijk dat ook is. Ons geloof is bovenal gebouwd op het Woord en het getuigenis van de Heilige Geest in ons.

Waartoe? Heb je soms dat gevoel? Ga Hem loven en prijzen, dan bouwt Hij Zijn troon in je hart en voel je Hem weer heel dicht bij. Een lofoffer is pas een offer als het je moeite kost, dus je niet happy voelt. Lofprijzing doorbreekt dat en dan kan de zon, de Zoon, weer gaan schijnen.

Gebed: Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer. U ben hier, in ons midden, Heer en onze losprijs geeft U eer. Als wij aanbidden bouw Uw troon, als wij aanbidden, bouw U troon, als wij aanbidden, bouw U troon, Kom, Heer Jezus en neem Uw plaats (opwek. 237)

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

(eerder verschenen op 14 november 2014)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Verzoeking

Leave a comment Standard

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.Jakobus 1:12

Lezen: Jakobus 1:12-18

Verzoeking en beproeving. Twee kanten van dezelfde medaille lijkt het soms. Komt het nu van God of van de duivel? Je proeft iets om te kijken of het lekker is, vaak met het puntje van je tong. Even eraan likken. Of je ruikt eraan.

Goud en zilver worden beproefd op hun echtheid. Er zit, als het goed is, een waarmerk op. Zo is dat ook met ons geloof. Het moet getest zijn. Is het wel echt? Als alles van een leien dakje gaat, is het makkelijk. Als niets of niemand je iets in de weg legt om te geloven, lijkt het niet zo moeilijk. Aan de andere kant lijkt dat nu juist een beproeving te zijn. Waar we opmerkelijke godsdienstvrijheid hebben, en prijs de Heer daarvoor, lopen juist de kerken leeg. Maar waar vervolging is groeit de kerk als nooit te voren.

In het volgende vers zien we dan ook dat die verzoeking vooral uit ons eigen vlees, onze eigen begeerte voortkomt. Gelukkig ben je dan, als je dat verdraagt, als je niet van je geloof afvalt, maar die verzoeking weet te weerstaan. Het woordje zalig is niet zo goed gekozen. Het Griekse Makarios betekent; gelukkig, gezegend. Heeft dus niets met je redding te maken. Maar dit woordje kan wel verwarring scheppen als je het vertaalt met ‘zalig’ zniet zo goed gekozen dus van de HSV…

Houdt God dan niet meer van je, als je er wel aan hebt toegegeven? Natuurlijk wel, Bij God is er altijd weer een weg terug. We hadden het eerder al over de verloren zoon. Ooit wel eens opgelet, dat hij al een gelovige was? Hij was al een kind van de Vader, maar ging zijn eigen weg…. Maar Vader stond op de uitkijk om te kijken waar Zijn zoon bleef.

Kijk ook niet gek op als je beproefd, getest, wordt, maar weet dat het niet van God komt, want uit Hem komt geen duisternis. Satan zal proberen ons te verleiden en ons, als we ervoor bezweken zijn, opzadelen met een schuldcomplex. Maar onze schuld is al gedragen en betaald op het kruis van Golgotha. Halleluja!

Maar we hebben de Heilige Geest gekregen om weerstand te bieden tegen het kwaad, om de werken van satan te verbreken en inderdaad, om standvastig te zijn in ons geloof. Wees daarom op je hoede voor verleidingen. Versterk je fort in vredestijd, dat doe je door dicht bij de Here en Zijn Woord te blijven, te groeien in je geloof en te wortelen aan de waterstromen, de Heilige Geest. Dan krijg je de medaille, de erekroon, de lauwerkrans van het leven en ben je gelukkig. Maar soms moet je gewoon even volhouden. Succes!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 10 augustus 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Licht van de wereld

Leave a comment Standard
Foto: Richard Oprins

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. — Johannes 12:44-46

Lezen: Joh.12:44-50

Kan je er ook zo van genieten, dat de dagen weer langer worden, eerder licht en later donker? Licht is een onmisbaar onderdeel van ons leven. Zelfs zodanig dat we zelfs de dagen verlengen door kunstlicht.

Maar of het nu van de zon komt, of van kunstlicht. Het is een gegeven dat, daar waar het licht aangaat, de duisternis verdwijnt.

Dat is ook in het geestelijke zo. Daar waar het Licht, de Here Jezus, aangaat, moet de duisternis wijken. Opnieuw, voor de derde keer in het Johannes evangelie, zie we dat Jezus het Licht genoemd wordt. Zo belangrijk vindt de Heilige Geest dat blijkbaar, die Johannes inspireerde dat zo op te schrijven. En ook in zijn eerste brief zegt hij, dat God Licht is en in Hem geen duisternis (1Joh.1:5)

En het is ook belangrijk, omdat het een gegeven is. Een gegeven omdat God en de Here Jezus (met de Heilige Geest) één zijn. Als Jezus het Licht is, is God de Vader dat ook, want wie Jezus gezien heeft, heeft Degene gezien, Die Hem gezonden heeft, de Vader dus.

En ook de Heilige Geest is het Licht, want Hij schijnt, door ons heen. Want de Here Jezus zei ook in Mat.5:14 dat wìj het licht van de wereld zijn. Des te meer ruimte wij geven aan de Heilige Geest, de rommel die dat schijnen in de weg staat, opruimen, des te meer wij zullen gaan schijnen.

De wereld leeft in duisternis, gevangen door de god van deze wereld, de satan, door leugens, intriges, het zaaien en verdeeldheid, ziekte en dood. Temidden daarvan kunnen wij het verschil maken, door ons licht, het Licht van Jezus, door Zijn woord, een lamp voor onze voet, te laten schijnen. Niet met een kaarsje, maar met een bouwspot. Want waar wij ons licht laten schijnen, verdwijnt de duisternis en dat is niet alleen wat wij willen, maar bovenal wat Hij wil, door ons heen. Schijn ze!

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Bekeer je en leef!

Leave a comment Standard

Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!Ezechiel 18:31-32

Lezen: Ezechiel 18:21-32

Er is geen andere weg om terug te keren tot God, dan om jezelf om te keren, te bekeren, zo je wilt. Dat betekent dat je van richting verandert, richting hel naar richting hemel. Richting je eigen verlangens, geleid door jezelf en de duivel, naar richting de liefdevolle Vaderarmen van God.

In de tekst van vandaag klinkt deze oproep luid en duidelijk: werp af wat zonde is, bekeer je daarvan en verander. Stop met het doen van de zonde en begin opnieuw. Waarom? Omdat een onbekeerd leven eindigt met de dood. En dat is nu juist wat God niet wil. We zien hier de Oud-Testamentische versie van 2 Petrus 3:9 : God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden behouden. Alleen door ons te bekeren kunnen we het leven ingaan.

Dat is een duidelijke boodschap over een gedeelte waar wordt gesproken over generatiezonden. Op grond van dit stuk wijzen mensen af dat er generatie vloeken zouden zijn, maar dan heb je het niet goede gelezen. Wat God hier bedoelt is, dat je het nooit als excuus mag gebruiken. ‘Mijn opa was, zo, mijn vader was zo, dus ben ik ook maar zo’. Nee, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die ziel die zondigt, die zal sterven.(Ezechiel 18:4) Juist wij zijn verantwoordelijk om die vloek te stoppen, zodat die niet verder gaat naar onze kinderen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen daarom zou je al voor je moeten laten bidden om de vloeken te verbreken.

Maar voor iedereen geldt: bekeer je van je verkeerde dingen, of je nu gelovig bent of niet. Het feit dat we uit genade leven wil nog niet zeggen dat we daarom maar aan kunnen modderen. Juist de genade is de kracht die ons in staat stelt om een leven naar Gods wil te leven. En door de Heilige Geest, onze Helper bij uitstek, kunnen we dat nieuwe hart en die nieuwe geest verkrijgen. Prijs de Heer, dat we in het nieuwe verbond leven, dat Hij ons heeft schoongewassen met Zijn kostbaar bloed en dat Zijn Heilige Geest in ons woont en ons alles leert wat we nodig hebben. Maar, bekeer je en leef!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

——————————————————————————————————————————————————————-

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje:
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

(eerder verschenen op 4 oktober 2016)

Volkomen zalig

Leave a comment Standard

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.Hebreeën 7:25-26

Lezen: Hebreeen 7:11-28

Volkomen zalig, niet een beetje, nee helemaal. En dat alleen door naar God toe te komen, door de Here Jezus, want, dat zagen we eerder al, er is geen andere weg.

Want wij hebben een heilige, onschuldige, onbesmette, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven Hogepriester: Jezus Christus, de Zoon van God.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën, volgens sommigen Paulus, vergelijkt hier de Here Jezus met een hogepriester zoals die, toen nog, de tempeldienst verrichtte. Maar na het offer van Jezus is dat niet meer nodig en zal het ook niet meer nodig zijn. Ieder offer in de tempel destijds gebracht, wees heen naar het volmaakte offer: dat van Jezus aan het kruis! Zoals ook ieder bijbels feest daar heen verwijst.

Hij maakt volkomen zalig, niet een beetje. Onze redding is volledig, niets wat wij doen kan daar ook maar iets aan toevoegen. Als dat wel het geval was, dan zou het geen genade meer zijn, maar verdienste. En er is niets te verdienen. Je ontvangt je redding niet omdat je zo goed bent, goede mensen zijn er niet en als ze er waren hadden ze geen redding nodig. We ontvangen het enkel en aleen door het volbrachte werk van Jezus.

Sommigen zeggen wel eens dat je gedoopt moet zijn om gered te zijn, maar dat klopt niet. Je wordt gered door geloof, het naderen tot God. Natuurlijk is het goed om, nadat je met Hem gestorven bent, ook begraven te worden en weer op te staan, zoals het beeld van de doop, door onderdompeling, dat zo duidelijk aangeeft. En er staat in Marcus 16, dat wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden, maar wie niet gelooft gaat verloren, staat er dan achter. Ik ben voorstander van het zo snel mogelijk dopen, liefst dezelfde dag nog, maar door er weer zo’n druk op te leggen wordt het weer een wet en dat kan niet de bedoeling zijn!

Jezus redt volkomen, niet een beetje. En Hij is hoog verheven, boven alle macht en kracht. Niets in de wereld kan ons van Zijn liefde scheiden, dat is toch geweldig om te weten? Wat ben ik blij met zo’n Redder en Verlosser!

(eerder verschenen op 15 september 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031