In de Geest zaaien

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. Gal.6:8 Lezen: Gal.6:1-10 En dan is het vandaag de dag na Pinksteren. In sommigen gedeelten van ons land kennen ze nog Pinkster 3, maar velen van ons gaan […]

Allen vervuld

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hand.2:4 Lezen: Hand.2:1-13 Ook vandaag is het nog Pinksteren. Geen van mijn dagtekst verschaffers had daar nog een tekst over, dus heb ik deze zelf maar gepakt. Gisteren zagen we de […]

Kracht ontvangen

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Hand. 1:8 Lezen: Hand.1:4:14 Lukas beschrijft hier de laatste woorden van de Here Jezus, vlak voor Hij […]

Eenparig

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. — Matteus 18:19-20 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Mat.18:15-20 […]

Gebod der liefde

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Joh.13:33-34 HSV Lezen: Joh.13:31-35 Woorden zijn belangrijk, maar het moment waarop die woorden uitgesproken worden kan er nog meer […]

Zaaien en oogsten

Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer. Spr. 21:21 Lezen: Spr. 21:20-31 Wat je zaait zul je oogsten, dat is een natuurwet die iedereen snapt, als je tarwe zaait krijg je geen gerst en als je bloemen zaait geen bomen. Maar het is ook een geestelijke wet, veel meer dan we […]