Vrezen

Leave a comment Standard

De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Deuteronomium 10:20 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut.10:10-22

Onze God is een Heilige God, geen watje en geen mietje. Hij is een verterend vuur en een jaloerse God. Hij duldt geen andere goden naast Zich. Geen andere liefdes. We vergeten dat soms wel is, als we alleen maar de nadruk leggen op Zijn genade, die natuurlijk ontzettend groot is. Maar daarnaast kon Hij de zonde ook niet ongestraft laten, omdat Hij ook rechtvaardig is. Dat is de reden dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon naar de aarde zond om te sterven in one plaats.

Maar Hij is een blijft de Hoogheilige, de Almachtige, de Eeuwige, de Getrouwe. En wat is het dan toch telkens weer een groot wonder dat Die geweldige, soevereine God, een relatie wil hebben met ons, intiem wil zijn, heel dicht bij, en close. Dat Hij in ons wil wonen met Zijn Geest en ons wil en kan helpen bij alles wat we doen.

Dan wil je Hem toch dienen, jezelf aan Hem vasthouden en op Hem vertrouwen. Zweren wil zeggen dat je iets plechtig belooft, maar er op vertrouwt dat God Almachtig (El Shadai) je helpt om die belofte te houden. Wat jammer is het dan dat steeds meer mensen dat alleen maar beloven en het dus in eigen kracht moeten doen…. Ik heb gelukkig de Almachtige aan mijn kant, dus wat heb ik te vrezen?

Ik heb niemand meer te vrezen, dan Hem alleen, maar juist door die intieme relatie met Hem, de tijd die we saampjes doorbrengen, mag ik weten dat die Geweldige God, mijn Papa is, Die voor me zorgt, Die van me houdt.

Mijn eigen vader was een best wel strenge vader, maar rechtvaardig en altijd liefdevol. Zo mag ik ook mijn hemelse Vader ervaren. De God Die er altijd voor me is, altijd tijd voor me heeft en het beste met mij voor heeft. Waar ik ook ben, wat ik ook doe. Vrees is geen angst, vrees is diep ontzag, omdat we weten dat er niemand is zoals Hij, Hij de Allerhoogste is, maar ook de Dichtbijste. Geen goed Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hem wil je toch alles geven wat je hebt?

Advertenties

Alles in de Naam van Jezus

Leave a comment Standard

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.’

‭‭Kolossenzen‬ ‭3:17‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Kol. 3:5-17

Sommige mensen kijken wel eens naar ons, Margreet en mij, met een meewarige blik, of mijden ons zelfs, omdat we zo gepassioneerd zijn over Jezus. ‘Kan je dan aan niets anders denken?’ Zie je ze dan denken. Hemelfietsers noemt men ons wel. Nu vind ik fietsen heerlijk, mar ik ben blij dat ik er door genade kom en niet op de fiets hoef 🙂

Maar als je naar de tekst van vandaag kijkt, en zie je dat alles wat we doen, dus ook ons dagelijks werk en zo, moeten doen, woorden en daden, in de naam van, dus namens Jezus, God dankende door Hem. Weet je, als je je door Hem laat inspireren, Hij je motivatie en je drang is om dingen te doen, dan bestaat er geen sleur, dan is iedere dag een spannend avontuur. Ja, dan moet je wel eens risico’s nemen, Geloof spel je als RISICO, weet je nog, maar het was alleen Petrus die ooit kon vertellen dat hij op het water gelopen had, de ander discipelen niet, zij namen dat risico niet.

Wanneer je je laat leiden door de Heilige Geest en je alles in de Naam van Jezus doet, dan ziet het er allemaal heel anders uit. Maak je dan nooit meer fouten? Natuurlijk wel, je blijft mens, maar afgestemd zijn op Hem doet je er wel een hoop voorkomen. En iedere fout is een leermoment. Maar geloof me, als je alles in Zijn Naam doet, dan gaat er een wereld voor je open aan mogelijkheden. Want niets zal u meer onmogelijk zijn. En er staat alles, niet een beetje, niet het geestelijke alleen, nee, alles. Dus onze woorden en daden, jawel, mogen we doen namens Jezus. Ons afvragend wat Hij gedaan zou hebben en er vervolgens naar handelen. Dan is geloven niet saai meer, zoals zoveel mensen denken, maar een groot avontuur. Ik kan niet wachten tot deze dag weer begint! Veel zegen vandaag wat en waar je ook maar iets doet, en laat je leiden, ook in je werk, door de beste Raadgever (Counseler- wonderbare Raadsman, weet je nog met Kerst) ooit!

Genadegroei

Leave a comment Standard

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. 2 Petrus 3:18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.3:17-18

Petrus besluit zijn tweede brief met de dagtekst van vandaag. Hij drukt het de lezers nog een keer op het hart: groei. En dat is belangrijk, want ook in het geloof is stilstand achteruitgang. Er is altijd meer, meer van Zijn glorie, meer van Zijn kracht, meer van Zijn genade en dat begint met het meer en meer kennen van Hem.

Hoe leer je Hem dan kennen? Ik vraag dat vaak aan mensen op straat, als ze eerst Zijn kracht hebben gezien: Ken je Jezus? Velen zeggen dan ‘Ja’, omdat ze wel eens van Hem gehoord hebben. Maar van gehoord hebben of kennen vanuit een diepe, intieme relatie, dat is nogal een verschil, hemelsbreed, want daar draait het nu net allemaal om. Je kunt Hem kennen doorallerlei rituelen, of omdat je de verhalen uit de Bijbel kent. Maar Hij verlangt zo naar je, om heel dicht bij je te zijn, je te verwarmen met Zijn liefde en met Zijn troost. Daarom wil Hij in je wonen en staat Hij aan de deur van ons hart en wil Hij zo graag naar binnen. Niet omdat Hij het koud heeft, maar juist om jou te verwarmen en niet alleen je koude hart, maar je hele innerlijk.

Daarom is de uitnodiging die we Hem doen nooit tevergeefs. Als we bidden: lieve Here Jezus, kom in mijn hart, dan komt Hij, al staat de deur nog op een kleine kier: Hij glipt naar binnen. En hoe meer ruimte we Hem geven, hoe meer Hij zal innemen! Maar Hij wacht, laat Hem niet te lang wachten en laat Hem binnen, helemaal.

Dat is groeien in de kennis en de genade. Want we hoeven het allemaal niet te verdienen, het is al betaald. Volbracht! Riep Jezus aan het kruis en dat is het, nu alleen nog maar aan en uitpakken, dat gratis geschenk!

www.gratisgeschenk.nl

Eeuwig leven

Leave a comment Standard

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.  1 Johannes 2:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1 Joh.2:24-29

Als het geen Pasen zou zijn geweest, als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zou deze tekst er nooit hebben gestaan. Want juist omdat het Pasen is geweest hebben wij, die geloven, het eeuwige leven. Niet alleen maar de belofte, nee de garantie!. Als je gelooft dan heb je dat reeds ontvangen. Veel mensen denken dat wanneer ze gezondigd hebben ze die status kwijt raken, maar als je in Hem gaat geloven dan heb je het, 100% vast en zeker. Er zit geen engel boven om je dan weer in het Boek des Levens in te schrijven en er dan weer uit te gummen, om je daarna, als je je zonden beleden hebt, weer terug in te schrijven. Nee het is een status en onze status is: Kind van God, ingeschreven in het Boek des Levens en bestemd om eeuwig met Hem te zijn! Halleluja!

En dan de opstanding. Van de week was ik nog even in gesprek met 2 moslimjongeren tijdens de Outreach. ‘Hij is niet dood, Hij leeft’, zeiden ze, dat klopte, maar ze zeiden ook dat Hij niet gestorven was, de leugen van de Islam, maar ik zei dat juist het bewijs dat Hij dood was, het water en het bloed waren, die uit Zijn zij vloeiden. Dat gebeurt alleen als je al gestorven bent. Hij was echt dood, neergedaald in de Dodenrijk om satan daar de sleutels ervan te ontnemen. (Openb 1:18). Daarom heeft de dood geen macht meer over ons. Als Jezus niet gestorven zou zijn, is er evenmin genade, dus die leugen moeten we bestrijden!

Er zijn mensen die zeggen dat de discipelen het gerucht hebben verspreid en dat ze Hem zelf hebben weggenomen. Wat de Farizeeën tegen de soldaten zeiden wat die moesten vertellen. Maar ik las een mooi stukje op Facebook, wat ik jullie niet wil onthouden:

Voor hen die het engels niet machtig zijn komt het hier op neer: de Watergate affaire is voor mij het bewijs dat de Opstanding waar is. Omdat 12 man getuigden dat ze Jezus levens hadden gezien, opgestaan uit de dood, verklarend voor meer dan 40 jaar dat het zo was en het nooit hebben ontkend. Ieder van hen werd geslagen, gemarteld, gestenigd en in de gevangenis gezet. Dat zouden ze nooit volgehouden kunnen hebben als het niet waar was. Watergate verwikkelde 12 van de meest machtige mannen in de wereld – en zij konden een leugen nog geen 3 weken volhouden. En dan vertel je mij dat 12 apostelen een leugen 40 jaar konden volhouden. Absoluut onmogelijk!

Er is geen twijfel mogelijk: we hebben het eeuwige leven reeds, omdat Hij is opgestaan. En wij in Hem geloven, de enige manier om dat te ontvangen!

Ontbonden weeën

Leave a comment Standard

God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.  Handelingen 2:24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand. 2:22-37

Wat moet dat een geweldig moment geweest zijn, op die Paasmorgen. Een geweldige aardbeving, Jezus, Die Zijn ogen opslaat en naar buiten treedt. Dan een engel, die de steen wegrolt. Niet omdat Hij er anders niet uitkon, maar zodat wij naar binnen konden kijken en zien dat het graf leeg was. De soldaten, die op wacht stonden, schrokken zich zowat dood!

Want de dood kon Hem niet vasthouden, Hij had namelijk niets gedaan. Het loon van de zonde is de dood, zegt Rom.6:23, maar aangezien Hij zonder zonde was, moest het dodenrijk Hem laten gaan. De weeën van de dood werden ontbonden en er vond een nieuwe geboorte plaats, daarom is Hij de Eerstgeborene uit de doden! De banden, want zo kan je het ook vertalen, van de dood zijn verbroken. En Jezus moest er uit.

Het was , zoals altijd een samenwerking van de gehele Drie-eenheid: de Vader wekte Hem, op, Jezus stond op en de Heilige Geest deed het. Want zonder Pasen is ons geloof tevergeefs, dan zijn we nog in onze zonden, zegt Paulus in 1Kor.15 en zijn we zonder hoop. Het is dan ook belangrijk voor onze redding dat we in de opstanding geloven, zegt Rom 10:9 ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.’

‭‭Romeinen‬ ‭10:9‬ ‭HSV‬‬

Laat het dus nooit roven, door wat voor leer dan ook, want Hij ìs opgestaan. En omdat Hij leeft, hoef ik niet bang te zijn voor morgen, omdat Hij leeft, mijn angst is weg, omdat ik weet, Hij heeft de toekomst en het leven is het leven waard omdat Hij leeft!

De dood is nog de laatste vijand, maar is ook verslagen en nu de ingang geworden tot het eeuwige leven! Daarom is Pasen zo’n geweldig feest en mogen we het tegen elkaar zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan!

En Diezelfde Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan leeft in ons! Halleluja!

Muziek: because He lives

Het evangelie volgens Jesaja

Leave a comment Standard

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  Jesaja 53:4-5 (Herziene Statenvertaling)

lezen: Jesaja 53

Misschien wel de meest aangehaalde tekst in mijn Opfrissers, de dagtekst van vandaag, maar hij is dan ook zo mooi en belangrijk. Zo’n 400 jaar voor de daadwerkelijke kruisiging schreef Jesaja dit al op, onder leiding van de Heilige Geest en het is vandaag nog krachtig. Het wordt wel eens het evangelie van Jesaja genoemd

Want het impliceert onze redding, ons behoud, wat in het Grieks niet alleen de toegang tot de hemel inhoudt, maar ook genezing, bevrijding, bescherming, Gods voorziening etc. daarom was het gisteren Goede Vrijdag, zeker voor de zes mensen die ik samen met de mensen met wie ik op straat was tot de Heer mocht leiden. Wat een feest, want daar deed Hij het voor! Opdat mensen weer terug kunnen komen bij God, zonder schuldgevoel, zonder veroordeling, omdat Hij het allemaal op Zich genomen heeft.

En de betaling voor onze ziekten deed Hij met Zijn striemen, 39 kreeg Hij er, en als je de film de Passion hebt gezien, dan weet je hoe erg dat was. Maar Hij deed het voor ons. We mogen onze genezing dan ook claimen, omdat er simpelweg voor betaald is en nog wel een hoge prijs. En we mogen het proclameren: door Uw striemen bèn ik genezen!

Iedere druppel bloed, vergoten door onze Heiland is onze redding, maar een drupje is al genoeg, want er is kracht in het bloed van Jezus! Om iedere ketting van verbondenheid te breken om je vrij te zetten van ziekte en zonde, halleluja.

Het is stille zaterdag vandaag, maar van mij mag je kabaal maken, in de hemelse gewesten om je genezing op te halen, om je heen, om te getuigen wie Hij voor je is en alvast als voorproefje op morgen, want Hij leeft!

Gaf de Geest

Comment 1 Standard

En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.  Marcus 15:37-38 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Marcus 15:21-41

Jezus is niet dood, Hij heeft alleen Zijn Geest gegeven, is een mooie woordspeling op wat hier gebeurd door Visje, de christelijke tegenhanger van Loesje.

En het is waar, het besluit van het moment waarop lag bij Hemzelf. Hij gaf Zijn Geest, opdat wij Zijn Geest kunnen ontvangen, maar Hij bepaalde Zelf het moment. Meestal waren gekruisigden tegen het eind versuft en kwam er niet veel geluid meer uit, maar Jezus verheft nog eenmaal Zijn stem, Hij geeft, zegt Lukas, Zijn Geest in handen van de Vader. Nogmaals, Hij is niet het slachtoffer van een samenzwering om Hem uit de weg te ruimen, Hij is de Zoon van God, Die willens en wetens Zijn leven geeft, opdat wij kunnen leven, door Hem.

Wat is het geweldig dat we dat evangelie door kunnen geven, dat evangelie van de genade, ook gisteren op outreach, waar ik samen met een jongeman van 21 een team vormde en we drie mensen bij Jezus konden brengen https://handelingen2000nu.wordpress.com/2019/04/18/outreach-europe-arise/

Een geweldig moment als mensen hun hart openzetten voor Jezus en Hem uitnodigen, je ziet soms de veranderingen op de gezichten!

Maar dat kan alleen omdat er gebeurde wat we vandaag gedenken, daarom is het en was het de Beste Vrijdag ooit! Want door Zijn offer hebben wij de toegang tot de Vader, op hetzelfde moment scheurde het voorhangsel en mogen we, iedereen vrijelijk binnenwandelen. Wat een wonder. Ik refereerde er van de week al aan in Bloed en water.

Dus welkom en verwelkom iedereen bij de Vader en laat die boodschap klinken van de genade. Nooit meer eigen werken, alles gratis en voor niets: leven voor een ieder die gelooft,

ik wens je een Goede Vrijdag!

Uit God geboren

Leave a comment Standard

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 1 Johannes 5:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.5:1-12

Geloven dat Jezus de Christus, de Gezalfde, de Messias is, zo omschrijft de apostel Johannes de voorwaarde om te weten dat je uit God geboren bent, een kind van God. Dat loochenen brengt dus je redding in gevaar!

Is dat zo belangrijk, zul je misschien denken. Blijkbaar wel, want daar staat of valt mee of je gered bent. Het betekent dat je erkent dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij gekomen is in deze wereld om voor jouw persoonlijke zonden aan het kruis te gaan, het betekent dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser. heb je dat nog nooit gedaan? Ga dan naar www,gratisgeschenk.nl en doe het nu

Automatisch betekent dat, volgens Johannes, dat je ook van iedereen houdt, die ook uit God is geboren, onze mede broeders en zusters dus. Dat is niet zo automatisch en als je om je heen kijkt zie je dat we daar nogal mank aan gaan.

Onze lieve Heer heeft natuurlijk verschillende kostgangers en daar zitten vreemde tussen, mooie, lelijke, gekke, dwaze, hooghartige, nederige, nog maar pas bekeerden, mensen die nog niet weten dat ze kinderen zijn en dus geen positie hoeven te veroveren, maar mogen dienen uit liefde. Wandelen in het zoonschap, of juist niet, maakt het dat sommigen broers en zussen onuitstaanbaar kunnen zijn. Maar dan moeten we ze toch liefhebben, want ze weten (nog) niet beter.

Op de conferentie waar we nu zijn, die, en dat wisten we niet, wordt georganiseerd door Afrikaanse kerken, zie je zoveel mooie mensen om je heen. Uitgedost alsof ze gaan trouwen, zegt Margreet. En feest kunnen ze vieren, maar er is ook eerbied en ontzag. Je moet je even aanpassen, want het gaat anders dan we gewend zijn, maar dat is geen probleem.

Het is de liefde, die onze drijfveer moet zijn, de liefde tot God en tot elkaar. Want dat moet het kenmerk zijn, waaraan de wereld ons moet herkennen. Dan hebben we nog een weg te gaan, die begint bij bekering en verootmoediging, maar zal leiden tot opwekking. Want de meeste van geloof, hoop en liefde was de liefde, weet je nog.

Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Want ik zie in jou
de grootheid van zijn naam.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Opwekking 69

Bloed en water

Leave a comment Standard

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. — Hebreeen 10:22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr.10:19-25

In dit stukje uit de brief aan de Hebreeën worden we vergeleken met priesters die mogen naderen tot God. Dezelfde woorden (in de Griekse vertaling van 70 wijze mannen, de Septuagint) worden daarvoor gebruikt als toen de priesters ingewijd werden. We mogen Hem naderen, omdat het voorhangsel verdwenen is, van boven naar beneden gescheurd op het moment dat Jezus stierf. De toegang is vrij. Op dat voorhangsel stonden 2 vurige engelen afgebeeld, dezelfde die Adam en Eva weerhielden om het paradijs weer binnen te gaan. En 1 x per jaar mocht de hogepriester, gekleed in een kleed met belletjes, zodat men kon horen of hij nog leefde en een touw om zijn enkel gebonden, mocht hij sterven voor het aangezicht van God en men hem er zo uit kon trekken, binnengaan in het Heilige der Heiligen.

Maar nogmaals: het voorhangsel is weg en iedereen, de gewassen is in het bloed van Jezus, gereinigd van een slecht geweten en daardoor een waarachtig hart heeft, vol is van geloof en gedoopt is door onderdompeling op zijn geloof, binnen komen bij Vader God!

Dat, lieve mensen is het heerlijke evangelie van Jezus Christus. Dat we niet meer hoeven te zwoegen, niets hoeven te verdienen, maar enkel en alleen, door het verlossende werk van de Here Jezus, vrijelijk toegang hebben tot de Troon der genade. Dat is het Goede Nieuws, de Blijde Boodschap. Dat gaan we de komende dagen ook weer ontvangen en uitdragen, als er de conferentie ‘Europe Arise” is in Utrecht. Want we verlangen naar Opwekking, naar een nieuw Ontwaken, van weer in Vuur en Vlam komen van Gods Kerk. Niet zoals de Notre Dame, maar een kerk, waar mensen zich niet (meer) schamen voor het evangelie van Jezus Christus en er openlijk voor uit komen dat ze bij Hem horen, wat het ook kost, en waar zielen gered, veranderd, getransformeerd worden, tot eer van God de Vader. Want daarvoor deed de Here Jezus het: opdat er geen ziel verloren zou gaan en iedereen gered kan worden.

Heer laat Uw Opwekkingsvuur vallen, verteer iedere vorm van religie en zet Uw kerk weer in Vuur en Vlam voor de Here Jezus, door de kracht van Uw Heilige Geest. En begin in mij…….

Vernederd en gehoorzaam

Leave a comment Standard

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.’ Filippenzen‬ ‭2:8‬ ‭HSV‬

Lezen: Fillipenzen 2:5 -11

De tekst van vandaag komt uit een stukje dat laat zien dat de Here Jezus 7 x vernederd werd om ook 7 x verhoogd te worden. Tel ze maar eens na!

En Hij heeft het Zelf gedaan, het is Hem niet overkomen, zoals men nog wel eens vertelt, nee, het was Zijn bewuste keuze, Hij heeft Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de dood aan het kruis.

Wat mooi om daar in deze stille week bij stil staan. Want Hij koos ervoor om Gods wil te doen, naar de aarde te komen, mens te worden, te worden zoals wij, om juist voor ons te sterven en zo de verzoening in gang te zetten. Nogmaals, Hij koos ervoor. Alles wat er op witte donderdag en goede vrijdag gebeurde, was zorgvuldig gepland, zelfs Judas, Kajafas en Pontius Pilatus, hoe belangrijk ze misschien ook dachten te zijn, waren slechts marionetten in Gods plan!

Want wat er ook gebeurt, Gods plan gaat door, en Zijn plan js dat er mensen, het liefst allemaal zagen we gisteren in Losprijs, worden gered.

Want daarom is de Here Jezus in de wereld gekomen, om ons vrij te kopen, door Zijn lijden en sterven. Als je Hem aanneemt als je Redder en Verlosser, dan kan dat alleen, omdat Hij die weg is gegaan! Wat een liefde, wat een genade, zo ontzagwekkend groot.

Denk daarbij na in deze week en laat het lijden en sterven doordringen in je leven, want zonder dat offer is er voor ons geen leven meer.

—————————————————-—————————————————————

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/