Koninkrijk

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten […]

Doorvertellen

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105:1 (HSV) Lezen: Psalm 105:1-11 en Gal.3:14 Psalm 105 is als het ware een geschiedenisboek van Israel in een notendop. Kort en krachtig wordt de geschiedenis van het volk verteld en het begint natuurlijk bij Abraham. Zonder zijn gehoorzaamheid aan […]

What’s in a name?

Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken. Gen. 17:4-5 (HSV) We volgen het advent leesplan. Lezen: Gen. 17:1-8 Ik geef het je […]

Nageslacht

Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden Gen. 26:4 (HSV) Lezen: Gen 26:1-18 Een opmerkelijk stukje wat we hier over Izak lezen. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Zo […]

Regenboog

Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Gen. 9:13 (HSV) Lezen: Genesis 9:1-17 bijbel leesplan:advent De regenboog is van oudsher een christelijk symbool van Hoop, tegenwoordig ‘gepikt’ door de holebi beweging. Wikipedia zegt: ‘Een regenboog is een gekleurde cirkelboog die aan […]

Boek

Jaap, onze voorganger, zei laatst: wanneer ga je een boek schrijven? toen ik hem vertelde over de dingen die we meemaken tijdens onze krachtevangelisatie acties. Het blijft haken in mijn gedachten. Ik heb al 2 (dag) boeken geschreven, (zie http://www.arbido-webshop.nl) maar dit wordt natuurlijk heel anders. Wat denk je, doen?

Verbond

Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. Genesis 6:18 (HSV) bijbel leesplan:advent Lezen: Genesis 6 en 7 We kennen, denk ik, allemaal het verhaal. Ondanks Gods waarschuwingen gaat de mensheid weer zijn eigen gang […]