Onbezorgd

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mat.6:34 Lezen: Mat.6:19-34 Het is de afsluitingszin van de Here Jezus over Zijn betoog in de Bergrede over het niet bezorgd zijn. Want de lelies in het veld en […]

Liefdevolle vermaningen

Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. Spreuken 27:5-6 Lezen: Spreuken 27:1-10 Dit is best een lastige tekst, omdat je hier zo verkeerd mee om kunt gaan en schade aanrichten, wat ook in het verleden vaak gebeurd is. […]

Krachtbron

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.Jesaja 40:29 Lezen: Jesaja 40:27-31 Morgen mag ik weer aan het werk, na een heerlijke vakantie. Begonnen met de Power and Love School met o.a. Todd White en Robby Dawkins, waar we heerlijk weer geestelijk opgeladen zijn en daarna nog een […]

Hoogspringer

Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Psalm 18:30 Lezen: Psalm 18 Deze Psalm is een soort van beschrijving van David’s leven, vanaf dat hij moest vluchten tot en met zijn kroning als koning. Hij heeft daarbij heel wat gevaren doorstaan, met name de achtervolgingen door […]

Overstromingsgevaar

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38 Lezen: Joh.7:37-53 Er zijn mensen die verwachten in Nederland ooit een overstroming, omdat ze daarvoor gewaarschuwd zijn. In een droom hebben ze gezien dat de dijken doorbraken en hele stukken land weer onder water kwamen te staan, […]

Rots van mijn hart

Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Psalm 73:26 Lezen: Psalm 73 Psalm 73 stelt de vraag waar we allemaal wel een mee worstelen, waarom gaat het de ongelovigen soms beter af, dan hen die leven naar Zijn wil? En je ziet dat […]

Prioriteiten

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, Kol.3:2 Lezen: Kol.3:1-17 We bidden het misschien wel elke dag, of in ieder geval regelmatig: Uw wil geschiede in de hemel als zo ook op de aarde. Maar handelen we daar ook naar? Want we kunnen het zo prachtig bidden, maar wij […]