Gelukkig

Leave a comment Standard

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. — Jakobus 1:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac.1:19-27

Heb het al eens vaker gezegd, Jakobus is van het ‘geen woorden, maar daden’ type en dus een man naar mijn hart. Sommigen gebruiken, of misbruiken, hem wel eens als tegenhanger van de genade, maar dan heb je het mis. Hij zegt alleen dat wat je zegt ook gevolgd moet worden door wat je doet. Hij neemt de wet hier zelfs de wet van de vrijheid. Dat is dus geen keurslijf van do’s end don’ts, dat is vrijheid. En als je je daar aan houdt word je ‘zalig’ Dat is nu, vind ik, een niet zo’n beste woordkeus van de Herziene Statenvertalers, want dat schept nu juist die verwarring. Het woord dat hier gebruikt wordt is ‘makarios’ (er was ooit een Grieks-orthodoxe bisschop die zo heette) en dat betekent: gelukkig, of zoals je wilt, gelukzalig, zoals in de zaligsprekingen van de Here Jezus. Die hebben niets met je al of niet naar de hemel gaan, je redding te maken, nee, gewoon met het hier en nu.

Dus wanneer geloof gevolgd wordt door daden, dan word je daar een gelukkig mens van. Dat is dus weer het ‘zegen en vloek’ verhaal’ ben je binnen de beschermende handen van Gods geboden, gaat het je goed, maar begeef je je daarbuiten dan loop je gevaar en dat met je niet willen!

Nog even over die wet van de vrijheid, we beslissen dus zelf, maar de gevolgen zijn dus ook voor onszelf….. dat moeten we goed beseffen.

En aangezien ongeloof de enige zonde is die ons uit de hemel houdt, hebben onze foute beslissingen daar geen vat op. Het is alleen wel zo, dat wanneer je bewust zondigt er scheiding komt tussen God en jou, of andersom. De Heilige Geest lijkt minder aanwezig, je ervaart minder, bidt minder, etc en voor je het weet is het vuur gedooft en je passie gerooft.

Dat gebeurt zo vaak, je ziet het om je heen, mensen die eerst in vuur en vlam voor Jezus stonden zijn in eens minder gepassioneerd en lauw. Wel, een zonde waar je je maar niet van bekeert kan daar de oorzaak van zijn. Vraag opheldering aan de Heilige Geest, belijd je zonde, breek ermee en laat je opnieuw vullen en je staat weer in de fik voor Jezus. En persoonlijk is dat iets waar ik erg gelukkig van word, want dan ga ik juist doen wat Hij van me vraagt en wordt geloof iets wat je doet. Gelukkig wel!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Advertenties

Vrijgesproken

Leave a comment Standard

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. — Galaten 5:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.5:1-12

‘Eindelijk gerechtigheid’, dat zeggen we vaak als er iets gebeurt wat hoort te gebeuren, of als iemand zijn straf krijgt, waar hij het naar gemaakt heeft.

Bij de Here God is gerechtigd eigenlijk iets anders, of beter gezegd, iets anders geworden. Want gerechtigheid is inderdaad dat iemand bestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. Maar God heeft genade voor gerechtigheid laten gelden. Daarom hoeven we ook niet te presteren om bij Hem in een goed blaadje te komen, want genade die verdiend wordt, is geen genade maar eigengerechigheid.

In Galatie kwamen christenen uit de joden vertellen dat de ‘heidens” christenen zich ook aan de wet, en met name de besnijdenis moesten houden. Het laatste vers van deze perikoop geeft aan hoe Paulus over hen denkt….. niet zo best dus!

Je kunt genade en wet niet mengen, want we hoeven de wet niet te houden om gerechtvaardigd te worden, daar hebben we het offer van de Here Jezus voor. Wel is het zo dat veel van Gods wetten en bepalingen als een beschermend traphekje werken. Kom je daarbuiten, dan loop je gevaar, maar het heeft niets met je redding te maken.

Je houdt je aan Zijn regels omdat je van Hem houdt en dat is een hele andere insteek, dan dat je ze houdt, omdat je bang bent voor straf. Toch zit dat er nog zo bij velen ingebakken. Maar de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, op de Here Jezus en door Zijn striemen zijn wij genezen, zegt jesaja 53:5

Dus ik hoef niet meer bang te zijn om gestraft te worden. En ja, als ik zondig moet ik ze belijden en mag ik Zijn vergeving aannemen, omdat Hij van me houdt.

Ik, wij, zijn dus al gerechtvaardigd doordat we geloven en de Heilige Geest in ons helpt ons om een leven vol liefde en kracht te leven. Door dicht bij Hem te blijven en met Hem te wandelen, leef je zoals Hij het wil. Zo eenvoudig is het…..

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Resultaten uit het verleden…

Leave a comment Standard

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest. — Psalmen 116:7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 116

Ik ben mijn laatste week ingegaan. Bij For Farmers. Zo meteen stap Ik weer in de auto om een dikke 160 km af te leggen en morgen weer pas thuis te komen. Donderdag herhaalt het ritueel zich weer, met aan het eind een afscheidsetentje. Dan begint een periode van onzekerheid aan de ene kant, maar vol vertrouwen aan de andere kant.

Want al eerder heb ik mogen ervaren dat God zorgt en dat Hij bij ons is en we niets tekort zullen komen. Daarom was de tekst van vanmorgen ook zo mooi en toepasbaar.

Want wat God in het verleden deed zal Hij ook nu doen. Daarom zijn we ook niet bang, bevreesd of wat ook voor de toekomst, omdat we weten dat het goed komt, Hij zorgt.

En omdat we weten dat Jezus Christus gisteren en heden Dezelfde is, tot in eeuwigheid, geldt wat bij menig beleggingsfonds staat juist niet. Dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Bij Hem dus wel!

Want Hij is de Grote Onveranderlijke. Dat heeft de Palmist ook ervaren. Hij maakte heel wat mee, lag in de banden van de dood, riep de HERE aan en die redde hem. Daarom spreekt hij dat vertrouwen ook nu uit en maant hij zijn ziel tot rust.

De Naardens vertaling vertaalt het zo moo: de Ene heeft het voor u volbracht. En dan denk je meteen aan Golgotha, waar de Here Jezus dat uitriep, vlak voordat Hij de geest gaf: Het is volbracht. En het is door dat volbrachte werk, dat ik er niets meer aan toe hoef te voegen, omdat het klaar is. Ik mag er op pleiten, ik mag erop vertrouwen, het is klaar.

Dat is het geweldige van het christelijke geloof. Niets van wat ik doe brengt verandering in zijn genade.

Daarom zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, omdat we een God hebben, Die leeft en voor ons zorgt en niet alleen voor ons natuurlijk, net zo goed voor jou.

Het enige wat Hij vraagt is vertrouwen, wat hetzelfde is als geloof. Want al wat niet uit geloof is, is zonde, zegt de Bijbel. Ik geloof en vertrouw, want wat Hij gisteren deed zal Hij ook morgen doen en overmorgen en tot in eeuwigheid, amen.

________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Alle volken

Leave a comment Standard

Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja! — Psalmen 117:1-2 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 117

Bij ons thuis was het vroeger de gewoonte om na de maaltijd een gedeelte uit Gods Woord te lezen, waarbij je dan, als bewijs dat je goed geluisterd had, het laatste woord moest herhalen. Als we daar niet zo veel zin in hadden werd er vaak geroepen dat mijn vader maar Psalm 117 moest lezen, de kortste Psalm ooit. Hij dreigde dan altijd twee psalmen verder te gaan, naar 119, de langste…

Maar wat is het eigenlijk een mooie Psalm, kort, maar krachtig. Iedereen, ieder volk wordt opgeroepen om de HERE, JHWH, de God, Die er is, te loven en te prijzen. Het is geen verzoek, het is een gebod! En waarom dan? Omdat Zijn goed(ertieren)heid machtig is over ons. Over iedereen. God is goed voor iedereen, omdat Hij de aandacht wil trekken (zie gisteren: Niemand verloren, en het door God goedheid is dat mensen tot geloof komen (Rom.2:4) Een van de eerste gebeden in het boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen is dat we bidden of God hen zegent, zoals we dat ook doen als we voor mensen bidden met wie we het Script met het hart doen. Omdat aan Zijn zegen alles gelegen is. We kunnen werken, zwoegen, buffelen tot we een ons wegen, als Hij het niet zegent is het allemaal nutteloos en waardeloos. Denk aan de man, die zijn schuren wilde afbreken om grotere te bouwen, God nam hem weg en hij had niets meer.

Als je ooit al eens alles bent kwijtgeraakt, zijn de spullen in je huis en alles wat je hebt maar relatief. Zo heb je het, zo ben je het kwijt, maar wat echt belangrijk is, is wie je bent in Christus en wie Hij voor je is.

En dat God trouw is, dat weten we, trouw aan Zijn beloften, trouw in Zijn handelen, en de allergrootste blijk van Zijn trouw was zijn Zoon aan het kruis van Golgotha. Daar toonde Hij Zijn ultieme liefde, voor de mensheid, voor alle volken, maar maak het maar kleiner, voor jou en mij. Want zo lief had Hij jou en mij en iedereen, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft!

Dat is trouw met een grote T.

Daarom is Hij het waard geloofd en geprezen te worden, voor eeuwig en altijd, maar de repetitie daarvoor begint al vandaag, in de kerk, waar je thuishoort.

Ja, je hoort deel uit te maken van een gemeente waar God wordt geloofd en geprezen, met alle lek en gebrek wellicht, maar waar Zijn tegenwoordigheid gevoeld wordt en Zijn woord gepredikt. We verklaren dat Hij in ons midden is, als we in Zijn Naam bijeen zijn, dan kan je toch niet weggebleven?

Loof Hem, alle volken, iedereen dus, waar ook, in een massaal Halleluja!

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Niemand verloren

Leave a comment Standard

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. — 2 Petrus 3:9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.3:8-10

Ook dit is weer een van mijn lievelingsteksten, vaak geciteerd in mijn Opfrissers. Omdat het ook zo’n belangrijke tekst is, zeker in het kader van de wederkomst. Zoals je weet ben ik niet zo van de voorspellingen en eindtijden leer. Ik geloof, in tegenstelling tot anderen straatevangelisten, dat Jezus nog moet komen, en dat Ik geloof dat Zijn komst spoedig is, heb ik van de week al laten blijken in Engel uit de hemel. Maar altijd dringt bij mij dan juist de haast om erop uit te gaan en de mensen te redden.

Dat komt ook zo in dit stukje voor. De wederkomst van Jezus is al bijna 2000 jaar geleden voorspeld, en vandaag is die weer een dag dichterbij dan gisteren. En ja, Hij komt als een dief in de nacht, dus onverwacht. Maar, we kunnen heel vroom roepen: Kom, Here Jezus, ja kom spoedig. Maar hoe zit het dan met die miljoenen, die Hem niet hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser!

Iedere activiteit die een kerk organiseert zou Zielenwinnend gerelateerd moeten zijn. Waarom? Omdat God dat ook is. Hij wacht met de nieuwe hemel en de nieuw waarde, omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle mensen, ja je leest het goed: alle mensen tot bekering komen.

En wat doen wij eraan? Is dat voor die anderhalve hemelfietsers, die denkt dat hij (of zij) de wereld kan redden door op straat iemand aan te spreken en zijn nek uit te steken en die persoon een gebedje na te laten prevelen?

Of is het en brandend verlangen mensen bij Jezus te brengen, omdat dat de beste plaats is waar iemand kan zijn?

Gisteren nam ik afscheid van een van de receptionistes van het hotel, waar ik sinds maart verblijf en wat komende week op zijn eind loopt. ‘Jou vergeet ik nooit meer!’, zei ze. Ik had voor haar gebeden, ze heeft een ziekte waardoor haar gewrichten uit de kom gaan en draagt allerlei ringen en dingen om haar handen. En ik mocht haar tot Jezus leiden. Sindsdien straalt ze en is ze veranderd. Daar doe je het voor. Als het dat alleen al is, is het de moeite waard geweest.

Jezus ‘moest’ door Samaria gaan, voor die ene vrouw (Joh.4) gevolg, het hele stadje werd gered!

Zijn we zielenwinnend bezig, daarop gericht? Iedere ontmoeting die we vandaag met iemand hebben, hoe onbelangrijk in onze ogen, zou levensveranderend , ja, levensreddend kunnen zijn.

God wacht nog met Zijn terugkomst. Het evangelie van het Koninkrijk met nog over de gehele wereld worden gepredikt, zei de Here Jezus in Mat. 24. Wij kunnen de hele wereld niet bereiken, maar wel onze (leef) wereld. Waar het om gaat is onze bereidheid. Hij zoekt geen bekwame mensen, Hij zoekt mensen die bereid zijn, en als wij dat zijn maakt Hij ons bekwaam.

Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en gebruik mij om het evangelie van Jezus te delen, in woorden en daden aan iemand die U vandaag op mijn pad brengt

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Onderpand

Leave a comment Standard

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. — 2 Korintiers 1:21-22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Kor.1:12-21

We zijn gekocht en betaald, eigendom van God. Hij heeft ons verzegeld, a.h.w. Zijn zegelring op ons gedrukt, of sterker nog, gebrandmerkt, want het is onuitwisbaar. Niets en niemand kan er iets aan veranderen, ook wijzelf niet. Gekocht en betaald met het bloed van de Here Jezus en met een onuitwisbaar merk waar op staat: ‘van Mij, afblijven!’

En we zijn gezalfd, door de Gezalfde, die woordspeling is hier te zien, Christus betekent de gezalfde, niet met olie, maar met de Heilige Geest. Als onderpand, want het is het begin. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest is dat slechts het begin, geen einddoel, want er is (nog) meer. Dat wordt hier bedoeld met onderpand. Als je geld tekort komt kan je je spullen bij een pandjesbaas kwijt. Hij schat het op waarde en als je met het geld komt krijg je het terug. Zo niet, dan wordt het verkocht. Dat pandbewijs wat je dan krijgt vertegenwoordigt de waarde van de goederen.

Zo hebben wij de Geest als onderpand gekregen voor nog meer heerlijkheid ,nog meer glorie, niet alleen voor wat ons straks in de hemel te wachten staat, maar om hier op aarde mee aan de slag te gaan. De Heilige Geest krijg je nooit alleen voor jezelf, om je goed te voelen. Ja, natuurlijk is Hij er om je wonden te zalven en te genezen, als je Hem dat tenminste toestaat, maar Hij is er juist om ons te bekwamen en te bekrachtigen om de dingen te doen, die Jezus deed, want dat is tenslotte Discipelschap, hetzelfde doen als de Meester.

En dat kunnen we niet uit onszelf, hoeven we niet uit onszelf, mogen we niet uit onszelf, dat kan alleen door de Geest, het Onderpand.

Daarom mogen we de Gezalfde vragen om een nieuwe krachtige zalving, zodat we kunnen uitstappen in geloof opdat Zijn glorie in en door ons gezien zal worden.

Dat is mijn verlangen, is het ook het jouwe.

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Struikelen

Comment 1 Standard

Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. — Hosea 14:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hosea 14

Onze tekst van vandaag is het laatste vers va het boek Hosea. Nu ben ik er geen voorstander van om achteraan te beginnen in een boek, maar met dit boek kan het zeker geen kwaad. Het laatste hoofdstuk is een oproep tot bekering en Gods belofte van herstel. En dan als laatste deze wijsheids-spreuk. Zo eenvoudig en zo krachtig. Als je doet en begrijpt wat God van je wil, gaat het je voor de wind. Doe je dat niet, dan loopt het verkeerd met je af, eenvoudig en simpel.

Maar hoe zit het dan met de genade? We hoeven toch niets te verdienen< Nee, dat klopt, onze redding is gratis, daar is voor betaald aan het kruis van Golgotha, maar willen we onder de zegen van God komen, dan zullen we kwade gewoontes en zonden wel moeten afleggen, ons ervan bekeren. Zo niet, dan zijn we nog steeds onder de vloek en heeft satan nog legaal recht om ons te kwellen, precies zoals in het plaatsje van de onvergevingsgezingheid, van eerder deze week: Verhoring en Vergeving

We kunnen Gods genade en zegen dus in de weg lopen door de verkeerde dingen die we doen. Die vergeeft Hij, maar als we Ze blijven doen, zij er wèl consequenties.

We kunnen de zegen niet binnen stappen door ons alleen te bekeren,we zullen ook het goede moeten doen.

En natuurlijk is God genadig en geduldig, dat zagen we van de week ook al Vergelding

Maar dan, van daaruit moeten we op Zijn wegen wandelen en doen wat Hij zegt, niet uit angst, maar uit liefde, want ware liefde drijft de angst uit.

Laten we daarom wandelen met de HERE, Hem liefhebben boven alles en de naaste als ons zelf en de genade, die we zelf ontvangen hebben, uitdelen aan anderen. In de kracht van de Heilige Geest. Opdat Gods glorie door ons heen gezien zal worden.

_________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl

Engel uit de hemel

Comments 2 Standard

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. — Openbaring 22:16-17 (Herziene Statenvertaling)

Vandaag eens geen overdenking van mij , maar een stukje wat ik op Facebook las en wat me raakte, omdat het dringend is. Ik heb het vertaald in het nederlands vertaald:

Een voorganger was vorige week op reis, hij zag een oude man staan en gaf hem
een lift. Terwijl ze op weg gingen, zei de oude man: ‘mijn zoon, weet je ook
wat er in de hemel gebeurd is, afgelopen nacht?
De pastor werd doodsbang en parkeerde haastig zijn auto en vroeg: ‘Meneer, slaapt u?
Hoe bent u aan de informatie gekomen over de hemel? ‘
De oude man zei:
 ‘Gisteravond in de hemel werd God erg boos op de mensheid en vroeg de engelen om de trompet te blazen (Het sein van het begin om de wereld te laten vergaan)
De engelen pakten de trompetten en ze stonden op het punt om ze te blazen, toen Jezus neerviel en in tranen begon te pleiten bij de Vader. Het bloed dat uit zijn handen en lichaam kwam was erg vers.
Hij vertelde God dat Zijn dood niet tevergeefs zou moeten zijn, omdat er nog zoveel mensen niet gered zijn.
De Here God kon de pijnen van de heiligen en de slechtheid van de bozen eigenlijk niet meer uitstaan , ‘Maar’, zei Hij: Ik geef hen hun Laatste kans “
Toen draaide Jezus Zich om naar de engelen en vertelde hen om in grote getale naar de wereld te gaan om te vertellen dat:
 “HET EINDE zeer DICHTBIJ is en JEZUS spoedig terugkeert “.
De voorganger begon te zweten en te huilen en vroeg; mijnheer, hoe weet u dat allemaal?
De oude man antwoordde: ‘ik ben een van dIe engelen die gestuurd is naar de
Wereld. Gebruik elk medium en communicatiemiddel om dit bericht te verspreiden
Nee, verspil geen tijd, alstublieft!!!
En plotseling was hij verdwenen…..
Lieve mensen, dit verhaal is echt, Christus komt eraan. Spoedig.
Red minstens 1 ziel door dit bericht op je tijdlijn te delen
Ik heb mijn deel gedaan, het is nu is het jouw beurt om het Evangelie te verspreiden
 Geen rijkdom kan de vergelijking aan met het eeuwige leven in de Hemel.

Jezus ik hou van U

Ken je Jezus nog niet en wil je Hem leren kennen?
Ga da naar www.gratisgeschenk.nl

Volmaakte liefde

Leave a comment Standard

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. — 1 Johannes 4:12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.4:7-21

Dat de liefde het allerbelangrijkste is, zou toch wel bekend moeten zijn in ons christelijke denken. Toch is ze vaak ver te zoeken.

De tekst van vandaag is een reactie op het denken van mensen, die zeiden God gezien te hebben, maar een onveranderd leven leidden.

Vanuit het Oude Testament weten we dat het onmogelijk was om God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Als Mozes van de berg kwam, waar Hij in de tegenwoordigheid van God geweest was, moest hij een deksel voor zijn gezicht doen, omdat het volk zijn stralende gezicht niet kon verdragen. Elia krijgt God van achteren te zien, omdat Zijn hand zijn gezicht bedekt.

Maar de Here Jezus zei, dat als ze Hem gezien hebben, de. vader hebben gezien, want Vader en Zoon lijken op elkaar. Nu zijn er, ik weet niet hoeveel, afbeeldingen van de Here Jezus gemaakt, maar Hij zal op geen eentje lijken, want Hij is uniek.

Maar als we naar Zijn karakter kijken, zien we dat van de Vader weerspiegelt.

En als wij gaan lijken op Hem, weerspiegelen wij Hem weer. En dat doen we dus door de liefde, onderling en naar anderen toe.

Dat betekent niet dat we een stelletje watjes zijn, maar dat de liefde ons dringt. En echte liefde is tot alles in staat, is een onmetelijk sterke kracht, die niets ongemoeid laat en op haar doel afgaat.

En doordat de HERE God zelf in ons woont, door Zijn Heilige Geest kunnen we niets anders dan liefhebben, Hem als eerste en van daaruit onze naaste.

Want die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, het ene kan niet zonder het andere. Geloof zonder liefde wordt religie en een koud Wetticisme, maar geloof en liefde samen brengt hoop voort voor een verloren wereld. En die hebben we, omdat Christus, de hoop der heerlijkheid in ons woont, daardoor zijn anderen in staat een beetje van God in ons te zien. Soms maar een glimp, maar hoe meer we Hem de ruimte geven, hoe meer het te zien zal zijn…..

________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’: https://opfrisser.com/preken/

Doe je mee met de SWAT – stil Winning Activation Training op 5 oktober. a.s. In Rotterdam? Geef je hier op: www.soul-winning-action-training.ga

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl