God geniet

Leave a comment Standard

Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.  Jeremia 9:22-24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jer. 9:20-26

Wist je dat, dat God kan genieten? Dat Hij in dingen vreugde vindt? Het staat hier duidelijk: Hij geniet van het feit dat Hij goed(ertieren)heid bewijst, recht en gerechtigheid op aarde doet. Want onze God is een goede God. Jammergenoeg beschuldigt de mensheid Hem van allerlei rampen en slechte dingen, maar Hij is de Vader der Lichten, in wie geen duisternis te vinden is. Hij wil niets liever dan zegenen en dat de mensen Hem kennen en Hem begrijpen. En dat wil Hij, door Zijn woord, door Zijn Geest, door Zijn Tegenwoordigheid. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding zegt Paulus in de Fillipensenbrief.

Ja, kennen we Hem? En hoe ken je Hem? Van horen zeggen, van het lezen uit de Bijbel of vanuit de persoonlijke relatie, je stille tijd, de tijd, die je met Hem doorbrengt. Dat je Hem je diepste verlangens bekend maakt en Hij tot je spreekt met Zijn zachte, stille stem? Want dat is Zijn verlangen, dat we Hem kennen, dat alle mensen Hem kennen, daar schept Hij vreugde in.

En dat er recht en gerechtigheid gedaan wordt. Dat de verdrukte vrij komt, de hongerige brood krijgt, de naakte kleding, kortom, de werken van barmhartigheid. En dat het evangelie, de Blijde Boodschap, dat er leven is en overvoed, voor iedereen, die gelooft, dat Jezus voor Hem gestorven is. Die boodschap mag klinken, gepaard gaand met de werken van barmhartigheid en de wonderen, waarmee de Here Zijn Woord bevestigt. Maak jij Hem blij vandaag?

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Voortdurende vrede

Leave a comment Standard

Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.  2 Tessalonicenzen 3:16 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Tes.3:16-18

Vrede is een groot goed, maar het is niet alleen maar de afwezigheid van oorlog, maar een totaal welbevinden voor de mens. Het is in feite alles wat de Here Jezus voor ons kocht aan het kruis. Het is de aanwezigheid van God, in iedere situatie.

Het is belangrijk dat als we een keus maken, dat we er vrede over hebben, in ons hart, door de Heilige Geest. Heb je dat niet, dan weet je al dat het niet goed voor je is en dan zou ik het maar gauw gaan veranderen, als ik jou was…

Paulus wenst het de gemeente in Tessalonika toe, dat is de betekenis van ‘moge’, weet je nog: aanvoegende wijs. In de tegenwoordige taal wordt dat vaak ‘mag’ maar dat is iets anders. Dan is mogen ergens toestemming voor vragen of hebben. ‘Mag het een fijne dag worden’, ‘mag ze genezen’ ‘mag het een onsje mer zijn?’ etc. Ook dat ontkracht zo ons gebed, alsof God er toestemming voor geeft en Hij ergens op Zijn hoge troon een goedkeurend knikje geeft, of niet.

Maar in de aanvoegende wijs is het dus meer een een wens, een bede, dus goed vertaald weer door de BasisBijbel, die ik meestal gebruik voor de begeleidende plaatjes (foto’s maak ik meestal zelf, tenzij ander vermeld)

Paulus wil dat we in allerlei wijze Gods vrede, de vrede van de Heer van de vrede, ervaren. Dat God dus overal in is, bij betrokken is. Dat Hij ons leidt door de Geest en dat Hij met ons in alles zal zijn. Niet mag zijn, niet wil zijn. Nee het is een constatering. Want Hij heeft beloofd: Ik ben met je, tot de voleinding der wereld. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Gaaf he? Het is niet ons ervaren wat dat bepaald, Hij is er altijd, of we Hem nu ervaren of niet. Hij is nooit ver weg, wij misschien van Hem, en dan missen we Zijn vrede, Zijn aanwezigheid. Je kunt mijlenver bij Hem vandaan zijn, het is slechts 1 stapje terug…. belijd wat je verkeerd hebt gedaan en stap weer de genade binnen.

Dan zul je Zijn vrede, zijn voortdurende vrede, ervaren, dag en nacht en in alles. Dat vraagt overgave, dat vraagt het loslaten van controle, maar het is het waard!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Het 7de wapen

Leave a comment Standard

Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.  Efeziers 6:18(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Efeze 6:10-20

Wanneer er onderwijs gegeven, of gepreekt wordt, over de geestelijk wapenrusting, hoor je vaak dat er 6 wapens zijn, maar Paulus sluit toch echt af met het zevende: het bidden in de Geest. 6 is natuurlijk ook geen bijbels rijtje, 7 daarentegen is het het getal van de volheid. En hij zegt ook in vers 13 dat we de gehele wapenrusting moeten aannemen, dus ook het zevende.

Bidden in de Geest, wat is dat dan? Dat is dat de Heilige Geest je gebed overneemt en je dingen gaat bidden, die helemaal niet op je ‘lijstje’ stonden, of dat je ineens merkt dat je zo vurig voor een onderwerp of personen bidt, dat je er zelf van staat te kijken. En het is bidden in tongen, de taal van de Heilige Geest. Toen er op Opwekking over werd gesproken en ze de #alintongengesprokenvandaag? In het leven riepen, wierp dat nogal wat stof op.

Dat komt door een groot misverstand. Als je in de Heilige Geest gedoopt bent, komt de Heilige Geest dus in, over en rondom je, met alles wat Hij heeft, inclusief Zijn negen gaven. In de Bijbel lezen we op herhaalde plaatsen, dat wanneer dat gebeurt, dat gepaard gaat met het spreken in tongen. Nu was er in Korinthe een groep mensen die vonden dat zij, die dat deden, meer geestelijk waren dan zij die dat (nog) niet deden, maar dat is je reinste flauwekul. Als je al net nadat je gedoopt bent in de Geest dat kan, dan helpt het je alleen maar op jezelf op te bouwen (Wie in een tong spreekt sticht zichzelf, zegt Paulus). Dan hoeft het ook niet vertolkt te worden. Pas als er een boodschap in tongen komt, die dan nog meer is dan een profetie, moet er vertolking zijn. Toen Petrus terugkwam en verantwoording moest afleggen dat hij een heiden, Cornelius en zijn huis, had gedoopt, was het spreken in tongen het afdoende bewijs dat zij de Heilige Geest ontvangen hadden. (Hand 10) Iedere Geest-vervulde gelovige kan dus in tongen spreken, soms lukt dat niet, of nog niet, dat kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste is of je echt vervuld bent ja, dan nee. Zo niet, ga er achteraan, het is de belofte die voor iedere gelovige zo belangrijk is. Het andere is, dat je de Geest moet vragen om je de blokkade te laten zien, zodat je die kunt opruimen. Laat voor je bidden, door iemand die het al wel kan en ga oefenen.

En dan nu het bidden in de Geest zelf, als je in tongen bidt, bidt de Heiige Geest dus door ons heen, dat zijn de onuitsprekelijke verzuchtingen in Rom 8. Hij neemt het over, als wij het Hem laten doen. Dat gebed is altijd krachtig en wordt verhoord. Maar je weet toch niet wat je bidt? Vraag dat dan aan de Heilige Geest, of Hij het je wil vertellen. Iemand zei eens, ach dat heb ik niet nodig, ik kan ook wel zonder. Dat is alsof een soldaat zegt dat hij geen kogels nodig heeft voor zijn geweer. Maar met alleen maar ‘pang’ roepen win je geen oorlog. Gebruik daarom het zevende wapen, waar en wanneer je maar kunt, voortdurend zegt Paulus, zonder ophouden. Het kan situaties drastische en dramatisch veranderen! Dat stuk gereedschap wil je toch niet missen?

NB:  Ik heb ooit een stukje geschreven, als een soort Catechismusvraag: Wat nut ons het spreken in tongen. Heb je hierin interesse, laat het me weten, stuur ik het je toe

Bescherming

Leave a comment Standard

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.  Psalmen 121:7-8(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 121

Een mooie Psalm, eentje die in de top tien thuishoort. Ook van de gezongen Palmen.

k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht, luidt vers in in de oude berijming. Maar ook in de opwekkingsbundel komt het voor, uiteraard in Psalmen voor nu en die van de PsalmProject. Maar ken je deze uitvoering ook, van Ronald Koops?

Je uitgang en je ingang bewaren. Er staat zo’n ouderwets tegeltje bij ons op het toilet met deze tekst en dan krijgt het ineens een andere strekking.

Maar ik vind dat de BasisBijbel het mooi zegt: de HERE (JHWH) zal je beschermen waar je ook bent. Met die uitgang en die ingang werd bedoeld het moment van vertrek en terugkomen, dus alles wat daar tussen zit ook, op je pelgrimstocht, maar ook iedere dag. En dat Hij het doet mogen we van getuigen. Onlangs nog. Margreet werd gebeten door een teek, en ze zag het omdat ze iets deed wat ze normaal nooit doet, zodat we het konden verwijderen. Toeval? Echt niet, Gods bescherming. Zo zat er ooit in onze auto een kogelgat, hoe erin gekomen en wanneer? Geen idee, maar blijkbaar zijn we wel beschoten geweest…. en ik kan er nog meer vertellen.

Iedere morgen bidden wij een koepel van bescherming, een haag van vuur en een engelenwacht rondom ons en onze (klein)kinderen. En we hebben al verschillende mensen, die, als ze een pauw zien, voor ons bidden (in navolging van Zwaantje Kooi) Je mag je daar heus onder scharen als je dat wilt.

Want we leven in een tijd van oorlog. Als we bezig zijn met veel bevrijdingen op dit op moment (we hebben zelfs een wachtlijst en onlangs is in Hardinxveld een tweede team begonnen (www.vrijheidspastoraat.nl), als we bezig zijn met onze Discipel-Bijbelschool, waar mensen zo enorm groeien in geloof, in wonderen etc. Dan vindt de tegenstander dat niet fijn. Maar gelukkig mogen we weten dat Hij over ons waakt, waar we ook gaan en dat zijn bescherming over ons is. God is goed en Hij is trouw.

Ik wil ook deze Psalm over alle lezers van de Opfrisser uit-bidden: dat Hij je uitgang en je ingang, overal waar je gaat beschermt en dat Hij je zal bewaren = behoeden voor alle kwaad!

Gods zegen!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Bekleed

Leave a comment Standard

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.  Galaten 3:27 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Gal.3:19-29

Wat een geweldige impact heeft de doop toch in de geestelijke wereld. Het wordt niet altijd beseft, jammergenoeg, maar het is meer dan kopje onder gaan in het bijzijn van een hoop mensen, of niet. Het is een statement in de geestelijke wereld: Voor hemel en hel verklaar je: Vanaf nu hoor ik bij Jezus!

En er gebeurt iets in je status. Niet dat het nodig is om te worden gered, zoals sommigen ook wel leren (TLR), ook mensen die Jezus hebben aangenomen en (nog) net zijn gedoopt, komen in de hemel, 100 %. Want als de doop daartoe zou bijdragen is het weer iets wat je moet doen en haalt het af van de genade.

Nee, je positie verandert, het begint met geloof, vers 26: kinderen van God, door geloof, dan volgt daarna (zo snel mogelijk) de doop. En als je dan omhoog komt uit het water heb je een nieuw kleed: je bent bekleed met Christus, de Gezalfde. Als er dan daarna ook nog voor de doop en/of vervulling van de Heilige Geest wordt gebeden, is het plaatje compleet…. Bekleed met de Gezalfde en zelf gezalfd, dan moet Zijn kracht in je werkzaam zijn en worden en ben je klaar om een volwaardige discipel van Jezus te worden.

Wanneer we aan de doop voorbijgaan, en dat gebeurt vaak onder het mom van ik ben (als kind) al gedoopt, dan missen we iets daadwerkelijks. Er is nog zoveel meer kracht beschikbaar dan we nu ervaren. Ik ben daarvan overtuigd. We kunnen de doop niet bagatelliseren, want het heeft zo’n impact in de geestelijk wereld. Want als we met Christus bekleed zijn, kijkt de boze wel uit. Hij ziet niet ons, hij ziet Jezus! Alleen moeten we ons dat wel gewaar worden en er naar handelen. Wandelen in die kracht en die zalving zal Gods koninkrijk openbaar maken door ons heen. Geen wonder dat de tegenstander wil, dat we hier eens lekker over gaan discussiëren en het niet gaan uitvoeren. Hij is zo gebaat bij een kerk zonder kracht…..

Gewoon niet langer zeuren, het is lekker weer, daar is water (overal in Nederland) wat houdt mij tegen, zei de Kamerling. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ zei Filippus

Geloof je dat? Dus wat let je, sta op, laat je dopen! (Hand.22:16)

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

 

Onder de Wet of de Genade

Leave a comment Standard

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.  Romeinen 6:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Rom.6:1-14

Bij tijd en wijle komt het onderwerp weer voorbij en dat is goed, want het is namelijk zo ontzettend belangrijk. Wet of genade. En ze worden vaak tegen over elkaar gesteld, alsof het tegenstellingen zijn. En dat zijn ze enerzijds ook, omdat wij ze zo gemaakt hebben. Het gebeurt zo vaak, dat als ik met mensen op straat spreek, ook kerkmensen, dat men denkt naar de hemel te gaan, omdat men goede dingen doet. Hoe kan het zo vast geworteld zitten in ons denken? Omdat het ook vaak zo gepredikt wordt. Als je goed bent kom je in de hemel, en als je fout bent kom je in de hel. Maar dat leert de Bijbel, en zeker het Nieuwe Verbond ons niet. Want er is een groot merkteken in de geschiedenis geweest dat alles omkeerde: het kruis van Golgotha. Daar betaalde de Here Jezus voor de schuld en de zonden van de hele wereld, ja je leest het goed, de hele wereld. Hij verzoende de wereld met God en rekende hen hun zonden niet toe. (2Kor.5:19? En er is geen zonde erger dan een andere. Als je een wet overtreedt, overtreedt je ze allemaal, zegt Jacobus.

De enige manier om in de hemel te komen is door je over te geven aan de Here Jezus, Zijn offer aan het kruis als betaling voor jouw zonden te accepteren en te gaan geloven. De enig manier om in de hemel te komen is genade. Wat er is betaald. Ik gebruikte vorig week het voorbeeld van de gratis koffie die je kunt krijgen in bijna iedere supermarkt, bij een 82 jarige man, die ik tot de Heer mocht leiden. Er staat daar een automaat en iedereen mag koffie pakken, zoveel als je maar wilt. Maar alleen diegenen die dat doen hebben het ook, alle anderen in de supermarkt niet. Zo is het ook met Gods genade. Het is er voor iedereen, alleen als je het aanneemt heb je het.

Heb jij het al aangenomen? Leef je al uit Gods genade? Of doe je nog, uit eigen kracht, je stinkende best?

Nee, wanneer we God genade hebben leren kennen, dan leven we onder invloed van de genade en heerst de zonde niet meer over ons. Het woordje onder in deze tekst betekent zoveel als onder invloed zijn. Zijn we onder de invloed van de wet, en denken we constant, dit mag niet en dat mag wel? Of zijn we onder invloed van de genade, waardoor we dingen juist wel of net doen uit liefde voor onze Heiland?

Dat is het cruciale verschil. Ken je. Zijn genade nog niet: www.gratisgeschenk.nl

Stel niet uit, doe het nu!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Rots der eeuwen

Leave a comment Standard

Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.  Jesaja 26:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jesaja 26:1-10.

Uitzending gisteravond gemist? Geen probleem, luister het hier terug: https://ssl.streampartner.nl/?usertoken=onda461d2f9e8028ec&itemtoken=f497f9046e370813&comments=disable&image=https://www.grootnieuwsradio.nl/wp-content/uploads/2018/12/programmabanner_opwegmetdebijbel.jpg

——————————————————————————————————————————————————–

We worden in de dagtekst opgeroepen om op de HERE, JHWH, te vertrouwen, niet alleen vandaag, maar tot in eeuwigheid, en dat is een lange tijd, dus altijd. Want mensen kunnen je teleurstellen, je tegenvallen, van hun voetstuk vallen, maar Hij doet dat nooit. Want Hij, de HEERE HEERE, Jah JHWH, is een rots, een eeuwige rots. Als Hij ons tegenvalt is Hij het niet, maar het Godsbeeld dat we van Hem hebben. Want iedereen heeft een beeld van Hem: als liefdevolle Vader, of als de wrekende, altijd toornende God, of iets daartussenin. Een Oude Man, met een lange baard, die het wel welletjes vindt, of Iemand, Die bewogen is met en betrokken bij ons. Hoe het ook zij. Hij, de Rots der eeuwen laat ons nooit in de steek. Op Hem kunnen we bouwen. Hij is geen kiezeltje, nee Hij is de Rots der eeuwen, de Rock of Ages, wie op Hem zijn geloof, zijn vertrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen.

Vertrouwen en geloven zijn synoniemen va elkaar. En hier komt de gave van geloof dus om de hoek kijken, een van de negen gaven van de Heilige Geest. Doordat geloof kunnen we bergen verzetten, is niets ons meer onmogelijk, maar altijd in verbinding met de Rots Hemzelf. Rotsvast vertrouwen heet dat. Omdat je vertrouwt op de Rots. En een rots gaat niet zo snel opzij, die heb je niet zo snel van de plaats. Dat typeert onze God. Hij is standvastig, niet vandaag zus en morgen weer zo. Nee, Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr.13:7)

Bouw je huis op de Rots, leren we van de Here Jezus en dat is niet alleen horen naar wat Hij zegt, maar het ook uitvoeren. Want dat deed de wijze man. Hij bouwde zijn huis op de Rots, doordat hij deed wat Jezus zei. Geloven en doen horen bij elkaar. Daarom zegt. Jacobus ook, dat geloof zonder werken (daden) dood is. Je geloof wordt pas levend als je ermee aan de slag gaat. Hoe je dat doet? Vraag maar aan Hem om je vandaag (en iedere dag) in te zetten in Zijn koninkrijk, je zult verbaasd zijn, hoe je die Rots nodig zult hebben, maar teleurgesteld raak je nooit. Iedere dag is een avontuur! Durf je?

——————————————————————————————————————————————————–

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Vanavond weer op weg met de Bijbel om 22:00u

Leave a comment Standard

Vanavond ben ik weer te horen tussen 22u en 22:35 op Groot Nieuw Radio, bij het programma op weg met de Bijbel, met Carola Veldhuizen.

Heb je de vorige uitzendingen gemist? Geen probleem, je kunt ze terugluisteren op https://opfrisser.com/preken/

https://www.facebook.com/AriedPaauw/activity_feed?type=share&content_id=2043501865957173&ref=notif&target_story=S%3A_I100002496645578%3A2377433202349878&notif_id=1560753299605930&notif_t=page_share&sfns=mo

Vuiligheid

Leave a comment Standard

Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word.  Filippenzen 3:7-9 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Fil.3:1-11

Vanavond weer om 22:00u kun je mij horen op www.grootnieuwsradio.nl

We hebben niets in te brengen dan lege briefjes en dat is wat de Bijbel genade noemt. Paulus noemt hier zijn afkomst, zijn kennis, zijn streven, alles wat hijzelf heeft, vuilnis, drek, afval, omdat dat alles je van Christus kan afhouden. En religie ligt zo snel op de loer. Religie is alles wat we doen om God te behagen en in een goed blaadje komen staan bij Hem. Maar God wil relatie, al vanaf dag 1 in het paradijs genoot Hij ervan om met Adam en Eva in het paradijs een ommetje te maken, in de avondkoelte. Zo wil Hij ook vandaag met ons wandelen. Hij is geïnteresseerd in ons, in onze verlangens, wat we willen doen, wat we leuk vinden, waar onze interesses liggen, zoals een goed Vader betaamt. En Hij is zo close, dat hij zelfs in ons wil wonenden met Zij Heilige Geest. Dat is geen verdienste, dat is genade! En je hoeft er niets voor te doen, alleen maar de deur te openen. Is dat niet geweldig?

Alles wat dat in de weg kan staan, hoe goed op zichzelf ook, mogen we bij de vuilnisbak zetten of dumpen bij het grove vuil, want het heeft geen nut! Alles wat ons kan afhouden in het kennen van Hem en de kracht van Zijn opstanding moeten we opruimen, grote schoonmaak houden, weg ermee. Het gaat om relatie. Alle mooie dingen, hoe goed bedoeld, kunnen ons afhouden Hem. En Hij staat te popelen om het ons allemaal te geven. Maar dan moeten we het aanpakken, met beide handen, en om dat te kunnen doen moeten je handen leeg zijn, niets van jezelf erin, alleen maar lege briefjes en dan schrijft Hij ze vol! Schrijf maar, Heer in mijn boek, al Uw avonturen met mij!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Gebedsverhoring

Leave a comment Standard

Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.  Matteus 7:9-11 (Herziene Statenvertaling)

Lees: Mat. 7:7-12

Wat een geweldige belofte ontvangen we hier van de Here Jezus, waarin Hij ons slechte mensen, vergelijkt met onze hemelse Vader. Want wij geven waar onze kinderen om vragen, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader ons goede gaven geven als we Hem er om vragen? Let op het woordje goede gaven. Wij geven onze kinderen ook niet alles waar ze om vragen. Het moet wel goed voor hen zijn, laten we dat voorop stellen. Want we maken er geen verwende kinderen van, of geven hen waar ze om vragen om van het gezeur af te zijn. (Als het goed is) Nee, het zijn de dagelijkse dingen waar de Here Jezus hier naar verwijst: brood en vis (let op de wonderbare spijziging: 5 broden en 2 vissen voedden de hele menigte)

Even ervoor heeft Hij nog een trits gegeven: bidden, zoeken, kloppen een sterkere mate van het vragen om dingen. Kloppen doe je met je vuist, het vraag kracht, anders wordt het niet gehoord…. we mogen dus aandringen bij onze hemelse Vader om de dingen te krijgen, maar dan wel de goede dingen. Dat is een sleutel als we zoeken naar redenen waarom onze gebeden soms niet verhoord worden, is het wel goed voor ons?

Als we de synoptische versie van dit gedeelte in Lukas lezen, dan zien we dat de Here op de Heilige Geest duidt. De goede gaven worden dan de Heiige Geest, de beste gave, Die we ooit zullen krijgen, naast onze redding. Als we Hem daarom vragen, ontvangen we Die zeker. Niet omdat we die verdienen, zoals soms mensen denken, maar omdat we Hem nodig hebben. Nodig hebben om een heilig leven te leiden, ons ons te helpen, te sturen, ons te leiden, en om ons krachtige getuigen van Hem te maken, door te wandelen in het bovennatuurlijke. Heb je Hem nog niet, vraag er dan om, in geloof en ontvang het in geloof, op grond van Gods beloften. En daar mogen we Hem aan houden, want Hij de belooft is getrouw, Hij zal het ook doen!

—————————————————-—————————————————————

* Vanaf 3 juni weer 12 weken lang te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl, luister hier de uitzending van 3 juni: https://soundcloud.com/trans-world-radio/sets/maandag-op-weg-met-de-bijbel-1

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Wil je ook geactiveerd worden in het genezen van zieken en winnen van zielen? 6 juli weer de SWAT, Soul Winning Action Training in Rotterdam. Geef je op Www.soul-winning-Action-training.ga

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl/

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl/

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/