Bouw Zijn troon

Leave a comment Standard

Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd. Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. — Psalmen 22:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 22

Wie? David, de dichter van deze Psalm

Wat? Heeft het moeilijk, omdat hij God niet ervaart op dat moment, maar weet toch dat God de Enige is die uitreding kan bieden, zoals Hij in het verleden ook gedaan heeft. De Here Jezus neemt deze uitroep over aan het kruis

Waar? Op de lofzangen van Israel, Zijn volk. Daar troont Hij op. Daarom is lofprijzing en aanbidding zo belangrijk, omdat we dan God’s troon bouwen

Waarom? Omdat God in het verleden ook bewezen heeft betrouwbaar te zijn en uitredding te geven.

Wanneer? Wanneer de vaderen vertrouwden, werden zij bevrijd, toen zij riepen, werden zij gered en toen zij vertrouwden werden zij niet beschaamd. Resultaten uit het verleden bieden garantie voor nu!

Waarvoor? Soms lijkt God ver weg en ervaren, voelen wij Hem niet. Maar ons geloof is niet alleen gebouwd op gevoel, hoe belangrijk dat ook is. Ons geloof is bovenal gebouwd op het Woord en het getuigenis van de Heilige Geest in ons.

Waartoe? Heb je soms dat gevoel? Ga Hem loven en prijzen, dan bouwt Hij Zijn troon in je hart en voel je Hem weer heel dicht bij. Een lofoffer is pas een offer als het je moeite kost, dus je niet happy voelt. Lofprijzing doorbreekt dat en dan kan de zon, de Zoon, weer gaan schijnen.

Gebed: Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer. U ben hier, in ons midden, Heer en onze losprijs geeft U eer. Als wij aanbidden bouw Uw troon, als wij aanbidden, bouw U troon, als wij aanbidden, bouw U troon, Kom, Heer Jezus en neem Uw plaats (opwek. 237)

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

(eerder verschenen op 14 november 2014)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Verzoeking

Leave a comment Standard

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.Jakobus 1:12

Lezen: Jakobus 1:12-18

Verzoeking en beproeving. Twee kanten van dezelfde medaille lijkt het soms. Komt het nu van God of van de duivel? Je proeft iets om te kijken of het lekker is, vaak met het puntje van je tong. Even eraan likken. Of je ruikt eraan.

Goud en zilver worden beproefd op hun echtheid. Er zit, als het goed is, een waarmerk op. Zo is dat ook met ons geloof. Het moet getest zijn. Is het wel echt? Als alles van een leien dakje gaat, is het makkelijk. Als niets of niemand je iets in de weg legt om te geloven, lijkt het niet zo moeilijk. Aan de andere kant lijkt dat nu juist een beproeving te zijn. Waar we opmerkelijke godsdienstvrijheid hebben, en prijs de Heer daarvoor, lopen juist de kerken leeg. Maar waar vervolging is groeit de kerk als nooit te voren.

In het volgende vers zien we dan ook dat die verzoeking vooral uit ons eigen vlees, onze eigen begeerte voortkomt. Gelukkig ben je dan, als je dat verdraagt, als je niet van je geloof afvalt, maar die verzoeking weet te weerstaan. Het woordje zalig is niet zo goed gekozen. Het Griekse Makarios betekent; gelukkig, gezegend. Heeft dus niets met je redding te maken. Maar dit woordje kan wel verwarring scheppen als je het vertaalt met ‘zalig’ zniet zo goed gekozen dus van de HSV…

Houdt God dan niet meer van je, als je er wel aan hebt toegegeven? Natuurlijk wel, Bij God is er altijd weer een weg terug. We hadden het eerder al over de verloren zoon. Ooit wel eens opgelet, dat hij al een gelovige was? Hij was al een kind van de Vader, maar ging zijn eigen weg…. Maar Vader stond op de uitkijk om te kijken waar Zijn zoon bleef.

Kijk ook niet gek op als je beproefd, getest, wordt, maar weet dat het niet van God komt, want uit Hem komt geen duisternis. Satan zal proberen ons te verleiden en ons, als we ervoor bezweken zijn, opzadelen met een schuldcomplex. Maar onze schuld is al gedragen en betaald op het kruis van Golgotha. Halleluja!

Maar we hebben de Heilige Geest gekregen om weerstand te bieden tegen het kwaad, om de werken van satan te verbreken en inderdaad, om standvastig te zijn in ons geloof. Wees daarom op je hoede voor verleidingen. Versterk je fort in vredestijd, dat doe je door dicht bij de Here en Zijn Woord te blijven, te groeien in je geloof en te wortelen aan de waterstromen, de Heilige Geest. Dan krijg je de medaille, de erekroon, de lauwerkrans van het leven en ben je gelukkig. Maar soms moet je gewoon even volhouden. Succes!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

(eerder verschenen op 10 augustus 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Licht van de wereld

Leave a comment Standard
Foto: Richard Oprins

Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. — Johannes 12:44-46

Lezen: Joh.12:44-50

Kan je er ook zo van genieten, dat de dagen weer langer worden, eerder licht en later donker? Licht is een onmisbaar onderdeel van ons leven. Zelfs zodanig dat we zelfs de dagen verlengen door kunstlicht.

Maar of het nu van de zon komt, of van kunstlicht. Het is een gegeven dat, daar waar het licht aangaat, de duisternis verdwijnt.

Dat is ook in het geestelijke zo. Daar waar het Licht, de Here Jezus, aangaat, moet de duisternis wijken. Opnieuw, voor de derde keer in het Johannes evangelie, zie we dat Jezus het Licht genoemd wordt. Zo belangrijk vindt de Heilige Geest dat blijkbaar, die Johannes inspireerde dat zo op te schrijven. En ook in zijn eerste brief zegt hij, dat God Licht is en in Hem geen duisternis (1Joh.1:5)

En het is ook belangrijk, omdat het een gegeven is. Een gegeven omdat God en de Here Jezus (met de Heilige Geest) één zijn. Als Jezus het Licht is, is God de Vader dat ook, want wie Jezus gezien heeft, heeft Degene gezien, Die Hem gezonden heeft, de Vader dus.

En ook de Heilige Geest is het Licht, want Hij schijnt, door ons heen. Want de Here Jezus zei ook in Mat.5:14 dat wìj het licht van de wereld zijn. Des te meer ruimte wij geven aan de Heilige Geest, de rommel die dat schijnen in de weg staat, opruimen, des te meer wij zullen gaan schijnen.

De wereld leeft in duisternis, gevangen door de god van deze wereld, de satan, door leugens, intriges, het zaaien en verdeeldheid, ziekte en dood. Temidden daarvan kunnen wij het verschil maken, door ons licht, het Licht van Jezus, door Zijn woord, een lamp voor onze voet, te laten schijnen. Niet met een kaarsje, maar met een bouwspot. Want waar wij ons licht laten schijnen, verdwijnt de duisternis en dat is niet alleen wat wij willen, maar bovenal wat Hij wil, door ons heen. Schijn ze!

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Bekeer je en leef!

Leave a comment Standard

Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!Ezechiel 18:31-32

Lezen: Ezechiel 18:21-32

Er is geen andere weg om terug te keren tot God, dan om jezelf om te keren, te bekeren, zo je wilt. Dat betekent dat je van richting verandert, richting hel naar richting hemel. Richting je eigen verlangens, geleid door jezelf en de duivel, naar richting de liefdevolle Vaderarmen van God.

In de tekst van vandaag klinkt deze oproep luid en duidelijk: werp af wat zonde is, bekeer je daarvan en verander. Stop met het doen van de zonde en begin opnieuw. Waarom? Omdat een onbekeerd leven eindigt met de dood. En dat is nu juist wat God niet wil. We zien hier de Oud-Testamentische versie van 2 Petrus 3:9 : God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden behouden. Alleen door ons te bekeren kunnen we het leven ingaan.

Dat is een duidelijke boodschap over een gedeelte waar wordt gesproken over generatiezonden. Op grond van dit stuk wijzen mensen af dat er generatie vloeken zouden zijn, maar dan heb je het niet goede gelezen. Wat God hier bedoelt is, dat je het nooit als excuus mag gebruiken. ‘Mijn opa was, zo, mijn vader was zo, dus ben ik ook maar zo’. Nee, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. Die ziel die zondigt, die zal sterven.(Ezechiel 18:4) Juist wij zijn verantwoordelijk om die vloek te stoppen, zodat die niet verder gaat naar onze kinderen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen daarom zou je al voor je moeten laten bidden om de vloeken te verbreken.

Maar voor iedereen geldt: bekeer je van je verkeerde dingen, of je nu gelovig bent of niet. Het feit dat we uit genade leven wil nog niet zeggen dat we daarom maar aan kunnen modderen. Juist de genade is de kracht die ons in staat stelt om een leven naar Gods wil te leven. En door de Heilige Geest, onze Helper bij uitstek, kunnen we dat nieuwe hart en die nieuwe geest verkrijgen. Prijs de Heer, dat we in het nieuwe verbond leven, dat Hij ons heeft schoongewassen met Zijn kostbaar bloed en dat Zijn Heilige Geest in ons woont en ons alles leert wat we nodig hebben. Maar, bekeer je en leef!

Deel de Opfrisser gerust, laat anderen meegenieten

——————————————————————————————————————————————————————-

Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje:
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
Like 👍 deze Opfrisser waar je het leest, zodat anderen het ook lezen!
——————————————————————————————————————————————————————
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

(eerder verschenen op 4 oktober 2016)

Volkomen zalig

Leave a comment Standard

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.Hebreeën 7:25-26

Lezen: Hebreeen 7:11-28

Volkomen zalig, niet een beetje, nee helemaal. En dat alleen door naar God toe te komen, door de Here Jezus, want, dat zagen we eerder al, er is geen andere weg.

Want wij hebben een heilige, onschuldige, onbesmette, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven Hogepriester: Jezus Christus, de Zoon van God.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën, volgens sommigen Paulus, vergelijkt hier de Here Jezus met een hogepriester zoals die, toen nog, de tempeldienst verrichtte. Maar na het offer van Jezus is dat niet meer nodig en zal het ook niet meer nodig zijn. Ieder offer in de tempel destijds gebracht, wees heen naar het volmaakte offer: dat van Jezus aan het kruis! Zoals ook ieder bijbels feest daar heen verwijst.

Hij maakt volkomen zalig, niet een beetje. Onze redding is volledig, niets wat wij doen kan daar ook maar iets aan toevoegen. Als dat wel het geval was, dan zou het geen genade meer zijn, maar verdienste. En er is niets te verdienen. Je ontvangt je redding niet omdat je zo goed bent, goede mensen zijn er niet en als ze er waren hadden ze geen redding nodig. We ontvangen het enkel en aleen door het volbrachte werk van Jezus.

Sommigen zeggen wel eens dat je gedoopt moet zijn om gered te zijn, maar dat klopt niet. Je wordt gered door geloof, het naderen tot God. Natuurlijk is het goed om, nadat je met Hem gestorven bent, ook begraven te worden en weer op te staan, zoals het beeld van de doop, door onderdompeling, dat zo duidelijk aangeeft. En er staat in Marcus 16, dat wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden, maar wie niet gelooft gaat verloren, staat er dan achter. Ik ben voorstander van het zo snel mogelijk dopen, liefst dezelfde dag nog, maar door er weer zo’n druk op te leggen wordt het weer een wet en dat kan niet de bedoeling zijn!

Jezus redt volkomen, niet een beetje. En Hij is hoog verheven, boven alle macht en kracht. Niets in de wereld kan ons van Zijn liefde scheiden, dat is toch geweldig om te weten? Wat ben ik blij met zo’n Redder en Verlosser!

(eerder verschenen op 15 september 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Last dragen

Leave a comment Standard

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. — Galaten 6:2-3

Lezen: Galaten 6:1-10

Ik moest, bij het lezen van deze tekst, meteen weer aan een van de wijze uitspraken van mijn moeder denken: ‘Als niets tot iets komt, berg je dan maar’. Nu zij er niet meer is, zijn haar uitspraken nog kostbaarder dan ze al waren. En ze had ook heel vaak gelijk. Je ziet het om je heen. Mensen krijgen een positie, ook in een gemeente, en meteen liggen trots en macht op de loer. Het spreekwoord van de sterke benen en de weelde is ook hier van toepassing.

Maar wanneer wij ons laten leiden door de Heilige Geest, waar het hier nog steeds over gaat en weten dat we alleen maar door genade behouden zijn en de dingen van en voor God kunnen doen, zijn we altijd bereid om elkaars lasten te dragen.

Het woord wat hier voor lasten is gebruikt duidt ook een zwaarte aan, zodanig als in een positie. Dat betekent dus, aan de ene kant, dat we mee moeten helpen in de gemeente Gods om daar de dingen te doen en dat niet aan de dominee, kerkenraad, voorganger of oudsten moeten overlaten. anderzijds betekent het ook dat zij niet alles alleen moeten willen doen en ook dingen uit handen geven.

Het dienen van God is niet weggelegd voor een select groepje, maar voor de hele gemeente. Efeze 4 zegt ook, dat het de taak van de vijfvoudige bediening is, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Kortom we moeten met elkaar de klus klaren. En dat kunnen we als we beseffen dat we uit onszelf niets zijn, maar in Christus alles kunnen, door de Heilige Geest die in ons woont. En voor wie gelooft is niets onmogelijk, zei Jezus tenslotte zelf. Mat. 17:20

Dus laten we op elkaar letten, ook op oudsten en voorgangers, laten we afrekenen met trots en hoogmoed, daar ging satan aan ten onder en laten we acht slaan op elkaar, het elkaar niet moeilijker maken dan het al is, sterker nog, het elkaar lichter maken. Dat heet te werk gaan als een team: Together Eachone Achieves More: Samen bereiken, ieder van ons, meer!

(Overigens de last waar vers. 5 het over heeft is een ander woord in het Grieks en betekent vracht, lading (zoals van een schip) Zadel dus een ander niet op met de dingen die je zelf op je hals gehaald heb, zou je kunnen zeggen. Draag de gevolgen van je daden)Last dragen – Opfrisser
http://opfrisser.com/2016/02/11/last-dragen/

(Eerder verschenen op 11 februari 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Vrede van binnen

Leave a comment Standard

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn. — Micha 5:3-4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Micha 5

Wie? De Here Jezus, waarover hier al geprofeteerd wordt. Uit vers 1 wist men koning Herodes te vertellen dat de Verlosser uit Bethlehem zou komen

Wat? Zal staan en hen (het volk) Israël weiden in de kracht van JHWH en de majesteit van Elohim

Waar? Zij zullen veilig wonen, in het beloofde land, Israël

Waarom? Israël is en blijft altijd besloten in Gods plan. Daarom is er ook altijd een strijd tegen het joodse volk, een strijd die van de duivel zelf afkomstig is

Wanneer? Deze profetie is deels vervuld bij de komst en de bediening van de Here Jezus, 2000 jaar geleden, maar zal volledig worden vervuld bij Zijn tweede komst en het 1000 jarig rijk

Waarvoor? Maar reeds nu kunnen wij het eerste van vers 4 ervaren, omdat Zijn verzoenend werk is volbracht. Wanneer we ons aan Hem overgeven als onze Heiland en Verlosser, ervaren we die diepe vrede met God. Hij is dan onze Herder die ons naar stille wateren en grazige weiden brengt (overvloed) en ons door dalen van diepe duisternis leidt.

Waartoe? De tegenstander heeft niet langer grip op ons, omdat hij verslagen is. Wanneer we dat goed beseffen en ervaren dat vrede niet iets om ons heen is, maar van binnen zit, door de Here Jezus, zijn we de gelukkigste mensen op aarde. Laten we dat dan ook uitstralen! (Bedankt Bouwe,voor het plaatje)

Gebed: De wereld is op zoek naar vrede, maar echte vrede is alleen bij U, de Vredevorst te vinden, lieve Here Jezus. Dank U wel, dat ik die diepe vrede heb ervaren en iedere dag weer opnieuw ervaar!

(eerder verschenen op 28 augustus 2014)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Groeien in genade

Leave a comment Standard

U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. — 2 Petrus 3:17-18

Lezen:  2 Petrus 3:11-18

Petrus sluit zijn tweede brief af met een waarschuwing. Nog net even tevoren heeft hij het gehad over de wederkomst van Christus. De dag dat de hemel en aarde in vuur zullen vergaan (is dus nog niet gebeurd) Nog even daarvoor deed hij de belangrijke uitspraak dat God niet talmt met de belofte, maar wacht, omdat Hij niet wil dat er mensen verloren gaan, maar dat alle mensen worden gered.

Nu wij dat dan allemaal weten, moet we op onze hoede zijn voor dwalingen van mensen, zonder norm. Die maar leren dat je alles mag en kan doen, dat je wetteloos kunt leven, omdat God toch wel vergeeft. We moeten oppassen voor allerlei ‘wind van leer’ zoals dat heet. En ons niet laten afvallen van onze eigen vastigheid. Dat wat je zeker weet uit Gods Woord en ook hebt ervaren en doorleeft.

Maar wij moeten groeien in de genade en in de kennis van onze Here en Verlosser, de Here Jezus Christus. Groeien in de genade, hoe doe je dat? Dat doe je door vanuit die genade te leven. Die kracht die ons onze zonden heeft vergeven, is ook de kracht die in ons werkt om te leven naar Gods wil. Je kunt niet uit de genade leven en maar raak zondigen. Natuurlijk hebben we allemaal onze zwakheden, maar dat mag absoluut geen dooddoenertje zijn.

God heeft ons de kracht en de mogelijkheid gegeven om te veranderen naar het beeld van Jezus. Op Hem gaan lijken zou het doel moeten zijn van iedere gelovige. Dan groei je in de kennis van Jezus. Wij, als lichaam van Christus, moeten dan toch ook op Hem gaan lijken. Doen wat Hij deed, leven zoals Hij deed, vrucht en gaven ten toon spreiden. Opdat de wereld wete dat Jezus Christus, de Zoon van God, gekomen is om het verlorenen te zoeken en het te redden.

De tijd is kort, het einde nabij, volgen sommigen. Zijn en worden als Jezus is ons doel, dat is opgroeien in de genade en in de kennis van Hem. Hem leren kennen en de kracht van Zijn opstanding, dat is de Heilige Geest in ons, Die dat allemaal mogelijk maakt. Tot Zijn eer en glorie. Fijne zondag!

(Eerder verschenen op 7 Augustus 2016)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031

Bewogen

Leave a comment Standard

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Matteus 9:36

Lezen:Matt.9: 35-38https://www.bible.com/bible/1990/mat.9.35-38.hsv

Bewogenheid, wat is dat? In het Grieks heeft het te maken met je ingewanden, die zich omdraaien. Het woordje medelijden vind ik eigenlijk te zwak. In het oude denken zetelden je gevoelens in je ingewanden.

Niet zo’n gekke gedachten. Veel emoties uiten zich in onze maag en darmen, denk maar als je zenuwachtig bent en zo.

Maar het was dus die bewogenheid, die Jezus naar de aarde deed komen, Zijn koninklijke heerlijkheid deed afleggen en als ongewenst kind geboren deed worden, in een stal, omdat er geen plaats was in de herberg.

Hee was Zijn bewogenheid, die Hem dus naar de schare deed kijken, als schapen, die geen herder hebben en dus maar ronddolen in een wereld, die er alles aan doet om hen van God, de Goede Herder, af te houden. Verslavingen, maar ook oosterse therapieën, zoals yoga onder het mom van ‘baadt het niet dan schaadt het niet’, maar je zet een deur open voor demonen, sterker nog, je nodigt hen uit en zegt, kom maar binnen!

Het is die bewogenheid die Hem vers 37 doet zeggen, de tekst, die als uitgangspunt diende voor onze stichting: de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig….

Bewogenheid is ook de basis die er moet zijn wil je mensen bereiken met het evangelie van het Koninkrijk, als je wonderen en tekenen wilt zien. Met ontferming bewogen over mensen die ziek zijn, doet ons leren agressief te bidden, met autoriteit, in de kracht van de Heilige Geest, omdat we beseffen dat er meer aan de hand is, dan een ziekte, en dat duistere machten bezig zijn om het leven van de betreffende persoon kapot te maken. Berusting is geen gave of partje van de vrucht van de Geest, het is verwant aan het islamitische fatalisme en dus uit het rijk der duisternis!

Maar ons past de bewogenheid van Jezus, die daardoor Zijn arbeiders in het Koninkrijk, u, jou en mij, wil inzetten om de werken van de duisternis te ontmaskeren. En dat kunnen wij, op grond van het volbrachte werk, en de autoriteit, die Hij Zijn discipelen gegeven heeft over iedere ziekte en iedere kwaal. (Mat.10:1), de tekst, die meteen volgt op ons te lezen schriftgedeelte.

Stap daarom uit, in bewogenheid, en genees de zieken, in de naam van Jezus!

Barmhartig en vergevend

Leave a comment Standard

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. Daniel 9:9

Lezen: Daniel 9:1-19

Een indringend stuk zo op de vroege morgen. Een prachtige tekst, maar gehaald uit een verootmoedigend en schuldbelijdend gebed van Daniel. Daniël, die als jongeman uit Israel is weggevoerd naar Babel. Daar weigerde water bij de wijn te doen en zich te verontreinigen met niet kosher voedsel. Die samen met zijn drie vrienden zich er niet voor schaamde om voor zijn geloof uit te komen, ook al kon het hen hun leven kosten, denk aan de vurige oven en de leeuwenkuil.

Daniel leest de boeken van Jeremia en rekent uit dat de 70 jaren, die God had gezegd dat ze in ballingschap moesten, zo’n beetje voorbij moesten zijn. Dan gaat hij zich verootmoedigen, vasten en as op zijn hoofd strooien, en belijdt hij de schuld van het volk, plaatsvervangend en doet dat in de wij vorm. Hij vereenzelvigd zich met het hele volk. Ze werden weggevoerd omdat ze harnekkig tegen God in opstand waren gekomen, hoererij met andere goden hadden bedreven en omdat ze de sabbatsjaren niet hadden gehouden. Voor ieder niet gehouden sabatsjaar een jaar in ballingschap. Een sabbatsjaar was geen Sabbatical zoals wij die nu kennen, maar een tijd van rust.

Behalve de sabbatsdag kenden de Israëlieten dus ook een sabbatsjaar. Ieder zevende jaar moest het land braak liggen en werd het niet bewerkt. God zorgde ervoor dat de opbrengst in het zesde jaar voldoende groot was voor twee jaar. Dit was een verbazingwekkende belofte voor het volk van God. Wat in het zevende jaar vanzelf opkwam, was voor de armen en de vreemdelingen. Ook buiten Israel zijn de mensen erachter gekomen dat door het land een keer in de zeven jaar braak te laten liggen, uitputting van de grond wordt voorkomen.Verder werden schuldslaven, zij die zichzelf verkocht hadden om aan hun schulden te voldoen weer vrij of de schuld nu voldaan was of niet.

Temidden van zijn verootmoediging doet Daniël deze geweldige belijdenis, proclamatie. En Hij doet een beroep op Gods barmhartigheid: Adonai Elohim, de Here onze God is vol barmhartigheid en vergeeft menigvuldig. God is niet een God van toorn, Hij is niet boos. Hij vindt het alleen zo jammer dat we, wanneer we zondigen, ons doel missen. De regels die God heeft gegeven in het Oude Testament, zijn regels die leven geven. Zo ook die van het sabbatsjaar. Er is een nieuwe kans, voor de slaven en zelfs voor het land. Allemaal schaduwen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij kwam om de vloek van de zonde te verbreken, onze zonden te vergeven en om iedereen een nieuwe kans te geven. Telkens weer. Juist door het offer van Jezus is God barmhartig en rechtvaardig. Hij blijft niet altijd kwaad, zegt Psalm 103, maar is vergevend. Die God is het waard om te dienen, te loven en te prijzen.

Blijft staan, dat zonden belijden (1 Joh.1:9) van tijd tot tijd nodig is. Ook die van ons voorgeslacht, van wiens zonden we nu nog wel eens last kunnen hebben. Kamp je met erfelijke ziekten in je familie? Dan is dat misschien eens nodig? Kijk op www.vrijheidspastoraat.nl of er een team in je buurt zit, of volg of organiseer onze training Genezing en bevrijding

God is vergevend en barmhartig, dat moet iedereen toch weten?!

(Eerder verschenen op 25 februari 2017)

——————————————————————————————————————————————————————-Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Op de website vind je links een kopje: 
‘Abonneer je op dit blog d.m.v. e-mail’

als je daar je e-mail invult komt het goed, lukt dat niet, mail dan even naar opfrisser.7wees@gmail.com
——————————————————————————————————————————————————————-
De  hele wereld tot discipelen maken in één generatie? Dat lukt je niet alleen, maar het zou zomaar bij jou kunnen beginnen. Doe mee met OPERATIE SNEEUWBAL.  Een training in Bovennatuurlijk Discipelschap  Kijk op https://www.arbeidersindeoogst.nl/operatie-sneeuwbal en meld je aan!

——————————————————————————————————————————————————————
De eerst volgende Schatzoeken zal DV 13 februari zijn, Schatzoeken-Valentine, uiteraard ook onder voorbehoud van de dan geldende regels van het RIVM. Aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-schatzoeken-valentine-131952350031