Leven in overvloed

Leave a comment Standard

‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ Johannes‬ ‭10:10‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Joh.10:1-18

Ik refereerde al aan deze tekst in de Opfrisser deze week in Leven door Hem.

Het is een geweldige tekst uit het stukje waarin Jezus vertelt dat Hij de Goede Herder is. Een Herder, Die het opneemt voor Zijn schapen, jou en mij. En die voor ze zorgt. Niet een beetje, nee in overvloed. En overvloed is meer dan genoeg, niet krap aan, niet op het randje, nee, mild en overvloedig. Ik noemde het ook al een tijdje geleden: de pessimist: ‘mijn beker is half leeg’, de optimist: ‘mijn beker is half vol’ en de Psalmist: ‘mijn beker vloeit over!’

En daar mogen we uit leven. Dan weten we ook meteen waar alle misère vandaan komt: van de dief. En natuurlijk is dat de duivel en al zijn trawanten, zij stelen alles van ons en zijn op ons leven uit om het te vernietigen. Alles wat dus niet met die overvloed te maken heeft, ziekte, armoede, nooit genoeg hebben etc. komt dus van de vijand. Alleen moeten wij wel checken of we geen deuren hebben openstaan waardoor hij kon binnensluipen, of zelfs dingen hebben gedaan waardoor hij recht heeft om ons te kwellen. Niet als straf van God, maar als dief. Als we hem een ‘verblijfsvergunning’ hebben gegeven kunnen we schreeuwen, zelfs in Jezus Naam, tot we een ons wegen, maar dan kan Hj gewoon blijven zitten en lacht ons ook nog uit. Iemand die illegaal in ons land is kan worden uitgezet, maar zij die een verblijfsvergunning hebben mogen blijven.

Door bekering en door mensen te vergeven die ons, hoe erg ook, dingen hebben aangedaan, ontnemen we de vijand zijn recht en dan pas zal hij moeten vertrekken.

Naast het verbreken van de generatievloeken zijn dat de stappen die wij hanteren in ons Vrijheidspastoraat en die we leren in onze training De werken doen die Jezus deed

Mijn verlangen is dat iedere gemeente zijn eigen Bevrijdingsteam heeft wat volgens deze principes opereert en binnen 1 avond iemand vrij kan krijgen. Interesse om zo’n training te organiseren? Neem gerust contact met ons op!

Want het moet klaar zijn met het pesten en het vernietigen van Gods kinderen door de vijand en wij hebben de tools in handen. Laten we ze dan ook gebruiken!


* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Advertenties

Sterke toren

Leave a comment Standard

Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Psalmen 61:3-5 (Herziene Statenvertaling)

Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. — Psalmen 61:4 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 61:1-9

Wanneer je geen uitweg ziet, weet dan dat Hij altijd bij je is. Ook al voel je het niet. En natuurlijk is het geweldig als we dingen ervaren, ze voelen, Hij merkbaar bij ons is. Maar op grond van Zijn Woord weten we dat het zo is, ook als we Hem níet voelen.

Nu kan het zijn dat er een oorzaak is dat we Hem niet ervaren. Hij blijft bij ons, maar wij kunnen wel zelf weggelopen zijn. Langzaam kunnen dingen erin sluipen. Even geen tijd meer om te bidden, of bijbel te lezen, opgeslokt door ons drukke bestaan, of te lang op social media gehangen…. en ineens merk je het, of beter gezegd niet meer.

Weet dan dat Hij altijd maar een gebed van je vandaan is. Vraag vergeving en herstel de band. Hij is niet weggegaan, wij zijn weggegaan. Want Hij heeft beloofd er altijd te zullen zijn.

Laten we dan ook de blokkades, die Zijn aanwezigheid in ons leven in de weg staan opruimen, vraag de Heilige Geest om openbaring en kom weer in Zijn tegenwoordigheid.

Hij is een sterke toren tegen de vijand. Als we merken dat we aangevallen worden moeten we niet gaan zeuren, maar gaan schuilen, in die toren, bij Hem.

Er ligt zoveel meer voor ons klaar, op grond van het Woord, op grond van de beloften in Zijn Woord en op grond van het volbrachte werk. Als we daar niet uit gaan leven, blijft het onbenut. Schuilen bij God is er een van. Laat die sterke toren je bescherming zijn, waar je je kunt terugtrekken en herstellen en genezen, waar nodig.

Want we hebben een geweldige sterke God, niets is voor Hem onmogelijk, maar Hij is zo sterk als wij Hem laten zijn…..

Durf je je volledig aan Hem toe te vertrouwen, no matter what?

Als we dat doen zullen we er geen spijt van krijgen, het is alleen lastig om die stap te zetten. Dat is nu geloof, naar Hem toegaan en schuilen….

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Luister hier de uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of via deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qmkpbSOraSRMCLTpRUagN0PjBlAkdtk8

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Leven door Hem

Comment 1 Standard

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.– 1 Johannes 4:9 (Herziene Statenvertaling)

lezen: 1Joh4:7-17

Gods plan voor ons is leven. Dat lezen we ook in Joh.10:10 waar de Here Jezus ons vertelt dat de duivel gekomen is om te stelen, te slachten en te verderven, maar dat Hij gekomen is om ons leven toebrengen in overvloed. En dat leven begint niet als we sterven, nee dat leven begint op het moment dat we Hem aannemen als onze Heiland en Verlosser!

Want de Here Jezus is gekomen om de liefde van God voor de mensen te laten zien. Dat deed Hij in eerste instantie door ze te genezen, te bevrijden, ze het evangelie te verkondigen en, uiteraard niet in de laatste plaats voor ons plaatsvervangend te sterven. Wanneer we dat, in geloof, aannemen, komt Gods liefde voor ons vrij en mogen wij die liefde, op dezelfde manier, ook weer doorgeven aan anderen.

En er is geen andere weg, het kan alleen maar door geloof in Hem. En dat mogen wij laten zien. Hoe God, door ons geloof in Jezus en door het werk van de Heilige Geest ons veranderd heeft en we nu Geheel Anders zijn. En nee, we zijn nog niet volmaakt, er wordt nog steeds aan ons gewerkt (aan mij dan in ieder geval)

Maar we mogen het uitstralen en het laten zien. Nee, dan word je geen ‘blij ei’ maar ben je vol van de liefde van Jezus en de Heiige Geest en dan kan je niet zwijgen!

Wie kan zwijgen van Zijn liefde 
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen 
Tot in alle eeuwigheid

Opwekking 674

Hoe je omstandigheden ook zijn, weet dat het kwade nooit van God komt, maar van de tegenstander, die erop uit is om je te vernietigen. Van God komt het goede en dat ligt voor je klaar. Er is voor betaald met Zijn eigen bloed, laten we dat dan ook niet veronachtzamen, maar er achteraan gaan. Want we hebben leven, in overvloed. En als je naar Jezus kijkt, zie je de Vader, liefdevol, vol ontferming en geduld. Hij houdt van ons allemaal en heeft een geweldig plan voor ons leven!

Geest in je binnenste

Leave a comment Standard

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. — Ezechiel 36:26-27 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Ez. 36:22-32

Een profetie van Ezechiel over het werk van de Heilige Geest. Wetten en regels horen nu eenmaal in ons leven, en Gods weg is de beste, de beste, altijd. Maar we falen allemaal, hoe goed onze intenties ook zijn.

Maar wat een belofte is er dan dat de Heilige Geest ons helpt om Zijn verordeningen en bepalingen in acht te nemen. Hij helpt ons daarbij. En hoe meer ruimte wij Hem geven, hoe meer Hij in ons kan werken.

Het vorige vers vertelt dat we we een nieuw hart krijgen. Dat is op het moment dat we de Here Jezus aannemen en Hij in ons hart komt. Dan vindt die vernieuwing plaats. Op dat moment zijn we gered voor de eeuwigheid.

Maar bij het proces van de heiligmaking hebben we de Heilige Geest nodig. We zijn op weg, hebben ons naar Hem toegekeerd., maar de wereld en haar verlokkingen blijven trekken. Dan moeten we keuzes maken, want daar begint het, een wilsbesluit. En dan komt Hij ons helpen om het te doen!

Laten we Gods Geest meer en meer de ruimte geven om ons ook daarin te vernieuwen, want Hij staat klaar, bid je mee?:

Heilige Geest van God, ik kies ervoor om naar Uw verordeningen en bepalingen te wandelen, ik geef U alle ruimte om dat in mij te verwerken, in Jezus Naam, amen

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* Of scan de QR code

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Dwalende schapen

Leave a comment Standard

Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. — 1 Petrus 2:25 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Petr.2:19-25

Iedereen, die de Here Jezus nog niet kent is een dwalend schaapje. Op zoek naar geluk, vrede, voedsel en noem maar op. Een schaap is eigenlijk maar een dom beest, maar wat het doet is de herder volgen omdat hij weet dat die hem naar de plek zal leiden waar het te eten en te drinken krijgt. Zo dom is het dan toch ook weer niet.

Mensen zijn nog dommer, want die weten dat ze de Herder moeten volgen, maar doen het dan toch niet, met als gevolg alle nodige, of eigenlijk onnodige, ellende. Omdat die simpelweg voorkomen had kunnen worden.

Petrus zegt tegen zijn lezers, dat ze vroeger dwalende schapen waren, maar zich nu hebben bekeerd, omgekeerd tot de herder en opziener van hun zielen, de Here Jezus. Dat is gekomen doordat ze een keus hebben gemaakt voor de Here Jezus en Hem dus zijn gaan volgen. Dat is bekering, 180 graden de andere kant op, van Jezus níet volgen naar Hem wèl volgen. En gaandeweg die wandel, achter Hem aan, merk je dat er nog dingen in je leven zijn, die je in de weg staan om Hem echt te volgen.

Als we onze voeten in Zijn voetsporen zetten, dan zijn ze al gebakend, dan weten we hoe we wel of niet moeten handelen en kunnen we ook nog eens de dingen doen, die Hij deed.

Jezus volgen heeft consequenties, je zult keuzes moeten maken, maar het heeft ook positieve gevolgen, want de Heer (Jezus) is mijn Herder, ik heb alles wat ik nodig heb! Meer nog dan dat en zeker niet minder!

 

#opfrisser #preachingdrummer

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

 

 

Goede najagen

Leave a comment Standard

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.  1 Tessalonicenzen 5:15(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Thes.5:12-22

We komen hier weer het ‘Gij geheel anders’ principe tegen. Anders dan anderen, omdat we Christus hebben leren kennen (Efeze 4:20 – NBG51)

Want de ‘wereld’ weet het, die zint op wraak als anderen hen hebben gekwetst, daar geldt het ‘oog om oog. Tand om tand’ principe. Nu is dat in principe ook wel Bijbels, komt uit het Oude Testament (Ex.21:24), maar was het juist bedoeld om degene die vergolden werd te beschermen. Dus een oog voor een oog en niet twee.

Maar het Nieuwe Testament gaat een stapje verder door het tegengestelde reageren in te voeren. Als je geslagen wordt, dan de andere wang toekeren. Als je geprest wordt om een mijl te lopen, loop er dan vrijwillig twee, en zegen wie je vervloeken. Door zo te reageren doorbreek je de spiraal van geweld en het kwaad. Want als we met gelijke munt terugbetalen, krijgen we weer een klap, of wat dan ook, terug.

Mag er dan geen recht gedaan worden? Jazeker wel, maar blijf in liefde naar de ander. Het recht is er om elkaar en anderen te beschermen, zodat het kwade afneemt.

Wat wij in ieder geval moeten doen, is het goede najagen. Nu zijn en blijven we mensen, met alle lek en gebrek, maar ons streven moet zijn voor iedereen in onze omgeving en daarbuiten het goed te zoeken. Daarin mogen we uitblinken. En laat de Heilige Geest ons nu juist gegeven zijn om ons daarbij te helpen. Roep Hem er daarom dus bij, dan gaat het weer een stuk gemakkelijker!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws\

* Wil je ons steunen? Word partner van Arbeiders in de oogst voor minimaal 5 euro per maand en ontvang het boekje “Wie ben ik?’ Gratis. https://www.arbeidersindeoogst.nl/word-partner

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Erfdeel

Leave a comment Standard

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.  Klaagliederen 3:24 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Klaagliederen 3:19-27

Toen het land Kanaän was ingenomen, overigens vind je nergens in de Bijbel het woordje Palestina, dat is een verzinsel van de Romeinse Keizer die de Joden in de diaspora dreef, na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Chr, Palestijnen bestaan dan ook niet, dat is een regelrechte leugen uit de hel, toen kreeg iedereen een erfdeel, een deel van het land. Dat moesten ze bewerken, ervoor zorgen en van de opbrengst leven. Behalve de Levieten, want de HERE, JHWH was hun erfdeel, Hij zou voor hen zorgen. Dat gebeurde door de tienden, die het volk gaf. 12 stammen hielden de 13de in leven. Dat zou ook vandaag nog zo moeten zijn. 10 mensen, die hun tienden geven, kunnen een elfde vrijzetten om in het Koninkrijk werkzaam te zijn. Dan komt de oogt binnen….

In ieder geval, gebruikt Jeremia, in het midden van alle ellende dus dat woord. De HERE, de God, Die er is, is mijn erfdeel, daarom zal ik op Hem hopen. Midden in het boek Klaagliederen vinden we dit pareltje van vertrouwen. Wat onze omstandigheden ook zijn: de HERE is mijn erfdeel. Al bezit ik helemaal niets, Hij zal voor me zorgen. Al loopt mijn contract af in september: de HERE zal voor ons zorgen. Dat vertrouwen heb ik, geen moment van twijfel. Hetzij door een nieuwe baan, hetzij op een andere manier. Hij zorgt voor ons! Uitroepteken, punt.

In wat voor omstandigheden jij je ook bevindt, Hij zorgt voor je. Dat vertrouwen mogen we hebben. Ik heb het al vaker gezegd, er wordt zo vaak in de Bijbel opgeroepen om je geen zorgen te maken, dat het wel doen eigenlijk zonde is. Wees in geen ding bezorgd, maar laten al je wensen bekend zijn bij God. Daar moeten we ze heenbrengen, daar moeten we ze laten. Want Hij is trouw, dat zegt ook het vorige vers, toen en nu vandaag.

Mijn erfdeel is de HERE Zelf, dan heb je toch nooit tekort?!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Niets doen

Leave a comment Standard

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.  Johannes 15:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Joh. 15:1-8

De Here Jezus vergelijkt ons vandaag met ranken aan een wijnstok. Nu is wijn in de Bijbel ook een beeld van de Heilige Geest en met name de blijdschap die Hij geeft. Maar ook dat je je soms dronken voelt en niet of nauwelijks meer op je benen kan staan.

En we we hebben die nodig om vrucht te dragen, want dat is het doel van God voor ons leven, dat we vruchtbaar zijn. Niet (alleen) in het lichamelijke, maar juist ook in het geestelijke. En vruchtbaar zijn betekent dat er meer komen zoals wij, meer druiven in dit geval, dus dat we onszelf reproduceren, dat is nieuwe discipelen maken.

En daar hebben we Hem voor nodig, want zonder Hem kunnen we niets doen. Dat zou frustrerend kunnen zijn, maar het is juist geruststellend. We hoeven het niet in eigen kracht te doen, Hij wil ons die kracht geven. En niet een beetje, nee in ruime mate!

Je kunt ook vertalen ‘los van Hem kun je niets doen’

We moeten dus verbonden blijven zodat de sappen kunnen blijven stromen. Verbonden zijn met Hem, door gebed, door het Woord, door relatie. Dan kunnen de sappen, kan de kracht om vruchtbaar te zijn, stromen en dragen we ook vrucht.

Hij wil ons helpen om het te zijn, niet in eigen kracht, want dat is gedoemd te mislukken en heb je zo een burn-out. Maar in Zijn kracht kunnen we alles.

Gods Koninkrijk is een koninkrijk van kracht, van liefde en van blijdschap. En Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. Laten we dus verbonden blijven met Hem, want zonder Hem, los van Hem kunnen we niets, helemaal, maar met Hem kunnen we álles! En niets zal jullie meer onmogelijk zijn!

Als dat geen avontuur is?!

luister naar dit (stevige) lied van Petra: Without Him we can do nothing.
https://youtu.be/cYMA3cuSqho

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Zend mij!

Leave a comment Standard

Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.’

‭‭Jesaja‬ ‭6:1-8‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Jesaja 6:1-6

God roept, niet alleen maar apostelen,profeten, evangelisten herders en leraars. God roept ieder mens. Hij roept jou en mij. En Hij wil dat we Zijn boodschappers zijn, Zijn Profeten. Wij hebben de bediening der verzoening. En ja, we zijn niet geschikt. Iedereen heeft nog een lek en een gebrek. Dat ervoer ook Jesaja. Wee mij, riep hij uit, Gods heiligheid beseffend. En God grijpt in. Er komt een seraf, die een kooltje van het altaar neemt en daarmee zijn lippen aanraakt. Ik weet niet of je wel eens je lippen hebt verbrand, maar ze zijn erg gevoelig!

Maar we lezen niets van pijn, wel van reinheid. Daarmee is Jesaja dus geschikt gemaakt als profeet, als zegsman van de Allerhoogste. Maar er moet eerst nog iets gebeuren.

God roept: wie zal Ik zenden? En pas als het antwoord komt, onze tekst, zegt Jesaja: Zie hier ben ik, zend mij.

God vraagt geen mensen die bekwaam zijn, hij gebruikt mensen die beschikbaar zijn. En als wij dat zijn gebruikt Hij ons, ondanks onszelf. Hij maakt ons bekwaam, rein, geschikt voor de taak. Voor een bediening, wellicht, maar zeker van de bediening der verzoening (beluister mijn preek van gisteren Verzoening, de Preek zondag 11-8-19)

Wij kunnen de missende en bepalende schakel zijn waar iemand de eeuwigheid doorbrengt. Legt dat een druk op je? Dat zal, maar angst is niet van God. Wanneer we gaan leren uitstappen, ons iedere gelegenheid te nutte maken, gaan we Gods hand in zoveel dingen zien en zien we er ook de vrucht van.

Bid daarom iedere dag: Heilige Geest van God, vul mij opnieuw en gebruik mij om het evangelie van Jezus te delen aan mensen die U op mijn pad brengt

Of te wel wel: Hier ben ik, Here, zend mij!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Vanavond weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/