Onbevlekt en smetteloos

Leave a comment Standard

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.  2 Petrus 3:14 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2Petr.3:11-16

De tijd van de wederkomst is aanstaande. Nu ben ik niet zo iemand, die constant daarmee bezig is, in angst afwachtend of het vandaag misschien de dag zal zijn. Ik geloof dat we hier op aarde het Koninkrijk van God mogen laten zien, ten dele, nog niet volledig, maar ons er naar uitstrekkende. Ik geloof ook dat de Here Jezus Zijn bruid zal komen halen, die vol verwachting en stralend op haar bruidegom wacht.

En als ik naar de kerk van vandaag kijk dan is ze dat nog niet. Ik zie de bruid nog maar net opgestaan, haar nog in de war, nog niet gedoucht, onopgemaakt en misschien nog wel niet eens ontbeten. Dus totaal nog niet de persoon, die helemaal opgetut, in een mooie en dure jurk wacht totdat de bel gaat en haar geliefde afwacht die haar komt halen om voor altijd bij haar te zijn. Een romantisch beeld, jazeker, maar niet voor niets wordt de kerk als de bruid van Christus genoemd.

Daarom moeten we ook onbevlekt en smetteloos zijn, niet bezig met de dingen van de wereld, maar met de dingen van God. Niet bezig met allerlei praktijken, die wellicht het daglicht niet kunnen verdragen, maar ons klaarmakende voor de ontmoeting met de bruidegom. Want dat Hij komt is zeker, wanneer niet. Maar laten we ons niet laten verassen, zorg dat je er klaar voor bent, als de bel gaat. Want als Hij komt dan wil je er toch op zijn best, of op Zijn best uitzien?!

Dank U, Heilige Geest van God, dat U mij helpt om onbevlekt en smetteloos te zijn als mijn Geliefde me komt halen!

Advertenties

Missie

Leave a comment Standard

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.  Lucas 19:10 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Luka 19:1-10

In het kort is dit de missie van de Here Jezus, opgetekend na het mooie verhaal van Zacheus. Er was nogal wat commotie, toen de Here Jezus hem naar beneden riep, vanuit de boom waar hij zich verborgen hield en in zijn huis wilde zijn. Want daar wilde men niet zijn, in het huis van een tollenaar, iemand die belasting inde namens de onderdrukker en daar zelf nog wat bovenop deed, uit winstbejag.

Maar opnieuw zien we dat de Here Jezus niemand afwijst, maar dat Hij wenkt. Want bij Hem is acceptatie, geen afwijzing. We kunnen nog zoveel van Hem leren! Hij sloot niemand uit, sterker nog, Hij zocht ze op. Hij moest door Samaria gaan voor de vrouw bij de put en nu hier weer, in Jericho, bij Zacheus. En die kon zich nog zo goed verstoppen, Hij vond hem.

En zoals Hij gezonden is, zijn wij gezonden, om het verlorene te zoeken. We kunnen wachten totdat ze onze kerken gaan binnenlopen, maar dat zal sporadisch zijn. We kunnen voor hen bidden, ons gratis boekje Doeltreffend Bidden voor verloren mensen, te bestellen www.doeltreffendbidden.nl, helpt je daarbij, iemand zal het ze toch moeten vertellen! Een van de gebeden uit dat boekje is ook dat er open deuren komen, opdat men in contract met mensen, die ze het evangelie uitleggen, dat je bidt voor een goddelijk geplande ontmoeting voor de mensen op je gebedslijstje.

Maar durf jij vandaag aan Hem te vragen of Hij jou een open deur wil geven, op school, je werk, in de super, waar dan ook? Want je kunt het ook zo invullen:

Ik ( vul hier je eigen naamin), ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden ……

Dan wordt het een spannende dag vandaag, maar zeker de moeite waard! Zijn missie is onze missie, want we zijn gezonden, zoals Hij, met dezelfde Heilige Geest!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Kinderloos

Leave a comment Standard

Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil.  1 Samuel 2:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Sam.2:1-10

De Lofzang van Hanna, want door komt deze dagtekst uit vandaag, staat als een type voor de lofzang van Maria, zoveel eeuwen later. Alhoewel de situatie totaal anders is. Hanna was kinderloos en dat is een drama als je dat overkomt. Ik ken het en weet wat voor verdriet daar mee verbonden is. Als al je vriend(in)en kindjes krijgen en jij niet. Bij de eerste gaat het nog, maar als de tweede komt en jij staat nog steeds met lege handen. En dan de opmerkingen die er komen. ‘Jullie kunnen lekker met vakantie en verre reizen maken’ en ze moeten eens weten hoe graag je dat zou inruilen voor zo’n schat in je armen! Mensen kunnen je soms zo’n pijn doen met hun gevoelloze opmerkingen. En kinderloze ouders worden ook geen oma en opa, dus na jaren begint het opnieuw….

Hanna werd echt gepest door de andere vrouw van Elkana, haar man. Zij dweepte met haar kinderen en vond dus dat ze meer was omdat zij wel zanger kon worden en Hanna niet. Toch hield Elkana meer van Hanna, staat er, dat kan dan wel zo zijn, maar hij bracht toch ook bezoekjes aan Peninna, anders kon ze niet zanger worden. Een en een is twee, of niet dan? Dan gaat Hannah naar de tempel en bidt. Zo intens dat Eli denkt dat ze dronken is, maar hij profeteert over haar dat ze een kindje zal krijgen, wat dan ook gebeurt. Dit verhaal wordt vaak gebruikt om ongewild kinderloze echtparen te bemoedigen en geloof te geven. Br. Zijlstra gebruikt het ook vaak in zijn speciale diensten, die hij houdt voor kinderloze echtparen. En als je met dit probleem worstelt, dan zou ik daar naar toe gaan. Wij zijn oma en opa geworden omdat onze kinderen daar geweest zijn, nadat alle onderzoeken en kuren niet hielpen. Hij heeft voor hen gebeden en nu hebben we twee kleinzonen! Vier jaar geleden bad ik voor een vrouw en vertelde haar dat ze een kindje zou krijgen. Laatst kreeg ik een appje, ik was het totaal vergeten, maar zij niet en de Here God niet en ze hebben een wolk van een dochter! God is nog steeds de God van wonderen!

Maar ook al lukt het niet, of ben je de leeftijd ver voorbij, God heeft je nooit uit het oog verloren. Juist omdat je niet voor een gezin kunt zorgen kun je er voor anderen zijn. Mag je voor andere kinderen, die thuis niet zoveel aandacht krijgen een soort bij-ouder zijn. En dat zullen ze hun leven lang blijven herinneren. Je kunt ook adopteren of pleegouder worden, en ook dat is dankbaar. Maar denk nooit dat God je vergeten is, of dat Hij niet aan je denkt. En je hoeft je niet te schamen als het niet lukt en zeker geen verwijten naar de ander aan wie het ‘ligt’ Laat het juist jullie samen opbouwen en versterk elkaar. En laat Hem erbij, want Hij kent je pijn!

________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Sleutels

Leave a comment Standard

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.  Openbaring 1:17-18 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Openbaring 1: 1-18

Het moet een geweldige ervaring geweest zijn: Johannes was in de Geest, in extase, meegevoerd, hoe je het ook noemen wilt en Hij heeft een ontmoeting met Jezus. En toen hij Hem zag, viel hij als dood aan Zijn voeten (in de Geest) maar Hij legde Zijn rechterhand op hem (Psalm 139:10) en zegt dat hij niet bevreesd hoeft te zijn. Want Hij is de Eerste en de Laatste en de Levende, dood geweest en weer levende tot in alle eeuwigheid. En Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk!

Ja mensen, wij hoeven zelfs voor de dood net meer bang te zijn, want Jezus heeft de sleutels. Dat wil niet zozeer zeggen dat Hij bepaalt wanneer we sterven, maar dat Hij de macht heeft over de dood. Het is daarom dat we zelfs in Zijn Naam, macht hebben om doden op te wekken. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof dat we het gaan zien. Er zijn al vele getuigenissen daarvan en we vinden het ook in de Bijbel terug, bij Petrus en Paulus. Het is een van de dingen, die Jezus deed en waarvan we de belofte hebben dat we die ook zouden doen (Joh.14:12)

En we weten dan ook dat het de Here Jezus is, die ons bij de poort opwacht en niet Petrus of een engel. Nee, Hij Zelf wacht ons op, Hij stond ook op van Zijn troon naast de Vader toen Stefanus gestenigd werd (Hand.7:56)

We hoeven niet bang meer te zijn, ook daar is Hij erbij. En als je laatste uur geslagen heeft en je bent een kind van God, dan heb je dat eeuwige leven al, dat heb je nu al, en dat koninksrijksleven mag je nu al leven. Ten dele, maar straks helemaal. Tot eer van Hem! De dood is een overgang, niet meer en niet minder en Hij gaat met je mee!

Aanstoot

Leave a comment Standard

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.   (Herziene Statenvertaling)Romeinen 14:13

Lezen: Rom. 14:1-17

Het gaat in de context over het eten van offervlees, wat de ene gelovige wel doet en de andere niet. Er wordt, door Paulus onderscheidt gemaakt, de ene noemt hij ‘zwakken’, die het niet doen en die het wel doen ‘sterken’, omdat die er niet van God vervreemd door raken. De ‘zwakken’ gaan erdoor twijfelen, en dat moet niet.

Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, het gaat om de liefde onderling. Als je iets doet waardoor je een ander laat twijfelen kun je het beter laten. Maar meestal demonstreren de ‘sterken’ dat ze het wel doen en dan wordt het hoogmoed.

Je zie ook vandaag de dag discussies over allerlei geloofszaken, waarbij het houden van de sabbat en de joodse feesten er een van is, en de al op niet opname van de gemeente een ander, om nog maar niet te spreken van psalmen of opwekkingsliederen

En het gaat me er soms aan toe, daar lusten de honden geen brood van! En het staat open en bloot, iedereen kan het lezen! Ik schaam me dan soms, want zo geven we een slecht visitekaartje af….

Als je er aanstoot aan geeft, doe het dan niet, verleid een ander niet, maar zoek de eenheid. We hebben een wereld, die verloren gaat, te winnen en dat doen we niet door onze verschillen ten toon te spreiden op de sociale media. Dat doen we door één te zijn, ondanks de verschillen, want dan zal de wereld weten dat de Vader Zijn Zoon zond. We hebben nog wel een weg te gaan…..

Veilig schuilen

Leave a comment Standard

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.  Psalmen 27:5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Psalm 27

In de wereld van vandaag hebben veel mensen het gevoel dat ze op drijfzand lopen. Levensgevaarlijk, het kan je zomaar opslokken. Wel, hun gevoel helpt hen om voorzichtig te zijn. Anderen lopen er ook op en hebben niets in de gaten. Het enige waar ze voor leven zijn wedstrijden, feestjes en vooral veel bier…

Maar wat als iets gebeurt?

Wat heerlijk is het dan te weten dat de HERE, JHWH, de God, Die er is, je helpt met schuilen. In Zijn tent, dat is hier de tabernakel, omdat de tempel er in Davids tijd nog niet was. Dat is nu in Zijn tegenwoordigheid, die je soms zo tastbaar kan ervaren, omdat je weet dat Hij altijd bij je is en voor je zorgt.

En Hij plaatst ons hoog op een rots. Die zakt niet weg als het ff tegenzit. Die geeft je vaste grond. En de Rots, dat is natuurlijk de Here Jezus. Dus Hij plaatst ons hoog op de Here Jezus, op Zijn verlossende werk, zodat niets en niemand ons meer kan aanklagen, omdat we schoon en zuiver zijn, gewassen in Zijn kostbaar bloed!

Wat een liefde heeft de Vader, voor ons Zijn kinderen. En wat een boodschap hebben wij voor de wereld, die zich hult in leegte.. het lijkt allemaal leuk, maar het stelt niks voor, je prikt er zo doorheen. Het enige wat men er achteraf aan over houdt is een kater, dus flinke hoofdpijn en het tast je hersenen ook nog aan.

Die boodschap mogen we laten klinken in onze getuigenissen, laten doorklinken in ons gedrag. Wij zijn anders, geheel anders, zonder hoogmoed of spoortje van trots, omdat we de Here Jezus hebben leren kennen. En feestvieren kunnen we, net zo goed, maar op een andere manier. Want als je dronken bent van de Heilige Geest zweef je alleen maar over de aarde en hou je er geen kater aan over, maar wel kracht om te getuigen van wie de Here Jezus voor je is!

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/

Hij weet alles…

Comment 1 Standard

Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.  1 Johannes 3:18-20(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh3:18-24

Vanmorgen mag ik spreken in mijn thuis gemeente tijdens de doopdienst

Ook te volgen op livestream https://www.komenzie.nl/livestream

God weet alle dingen, dat kan beangstigend klinken. Want Hij weet ook al onze verborgen dingen, de dingen die we misschien doen als we alleen zijn, en er niemand kijkt. De dingen die we denken en waar we zelf van schrikken, wellicht. De dingen die niemand anders weet dan wij alleen. En het mooie aan deze tekst is, dat ij dan niet boos wordt, nee, al Zijn boosheid over de zonde is op de Here Jezus terecht gekomen. Hij heeft betaald, weet je nog? Ook voor de diengen, die niemand weet, zelfs voor de dingen waarvan jezelf niet eens weet dat het zonde is. Op Yom Kipoer werden ook de zonden in onwetendheid kwijt gescholden, dus is dat ook gebeurd toen de Here Jezus stierf.

Dus ook voor onze verborgen zonden is de Heiland gestorven, Hij weet alles en het klinkt hier niet als een dreigement, zoals het wel vaak gebruikt wordt.

Het is hier juist een geruststelling. Want als ons hart ons veroordeelt, dus als er ineens allerlei zonden in je gedachten komen, die je hebt gedaan en beleden, dan mag je weten dat God meer is dan ons hart. Hij kent ons, weet wie we zijn. Welke strijd we misschien wel voeren, of juist maar hebben opgegeven, omdat het toch geen zin heeft… Hij weet het en Hij veroordeelt ons niet. (Rom.8:1) Hij bemoedigt ons juist: kom op, doorzetten, volhouden, je kunt het…. samen met mijn Geest. Laat je niet ringeloren, laat je niks wijsmaken door je hart, je geweten. Ik ben de Here, Die vergeeft, want alles is al betaald, door Mijn Zoon.

Dat is geen vrijbrief om er maar op los te zondigen. Nee, we moeten weerstand bieden en dan zal de duivel en al zijn verleidingen vlieden, wegvluchten. (Jac.4:7) Maar als het eens mis gaat, herstel de relatie met vader God, belijd je zonden en aanvaard Zijn vergeving. (1Joh.1:9)

Blijf er niet in liggen, maar sta weer op, fier en schoon door het bloed van Jezus. Daarom is het bloed van Lam zo’n krachtig wapen in de geestelijke strijd (Open.12:11) omdat het onze reinheid door Zijn bloed bevestigt en de aanklager dus geen enkele grond meer heeft! God weet alles, Hij weet dat wij Hem liefhebben! (Joh.21:17

Afbeelding van God

Leave a comment Standard

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, Hebreeen 1:3(Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr. 1

Het is bij Gods wet, ten strengste verboden om afbeeldingen van Hem te maken, zegt het tweede van de 10 geboden. Want God is een naijverig, mooi woord voor jaloers, God. Hij duldt geen anderen naast Zich.

Wat is het dan ontzettend mooi, dat we de Here Jezus hebben. Natuurlijk weten we niet hoe Hij er werkelijk heeft uitgezien. Vorige week, tijdens de evangelisatie op straat, vroeg een Moslimman mij: Waarom is Jezus blank en Judas zwart? Dat waren blijkbaar de plaatjes die Hij had gezien, ergens. We weten dat Jezus een Joodse man was, dus was Hij waarschijnlijk ook gewoon bruin, met zwart haar, of rood, want dat was David ook 🙂

In ieder geval gaat het om het karakter, want dat is het woord wat hier vertaald wordt met afdruk, van God. Hij laat Gods karakter zien. Hij zei tegen Filippus: als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. (Joh.14:9) Dus als we naar Jezus kijken, zien we hoe de Vader is: Vol liefde en bewogenheid, mensen genezend en vrij zettend van gebondenheid. Niet veroordelend, maar uitnodigend, zelfs als ze in zonde leefden (Samaritaanse vrouw) Wat kunnen we nog een hoop van Hem leren! Want ook dat is Discipelschap, niet alleen de tekenen en wonderen, hoe belangrijk ook, maar worden zoals Hij, daar draagt de vrucht van de Geest aan bij.

Deze afdruk, het beeld van God hebben we, als we naar de Here Jezus kijken, vol liefde, Zichzelf opofferend. En Zijn krachtig woord, daarmee draagt Hij alles. Ook jou en Mij, en Zijn Woord, dat is Hij zelf, het vleesgeworden woord. Dat kennen, lezen en bestuderen, brengt ons dichter bij Jezus, dichter bij hem, want ook daar vinden we Zijn afdruk.

En zoals de Here Jezus, de afdruk, het karakter van God draagt, zo mogen ook wij, als Zijn discipelen, dat doen naar anderen toe. Niet de ‘popi jopie’ uithangend, maar liefdevol en bewogen zijn, niet veroordelend, maar wenkend. Kom maar bij Jezus, daar vind je rust!

Dank U, Heilige Geest, dat U in mij aan het werk bent om een afdruk van de Here Jezus te zijn, volvoer Uw werk!

Goed gaan

Leave a comment Standard

En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.  Deuteronomium 4:39-40 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Deut.4:32-40

Nooit mag je deze twee dingen door elkaar halen. Je redding en de zegen, die God voor je heeft als je Zijn inzettingen in acht neemt.

Gered word je uit genade, door geloof. Daar kun je niets aan toe voegen. Genade is een geschenk, Gods onverdiende gunst.

Maar wil je onder Zijn zegen leven, en niet onder de vloek, dan zijn de geboden en inzettingen van de Heer ontzettend belangrijk. Er treedt dan een geestelijke wet in werking. Doe je wat Hij wilt, dan ben je onder de zegen, doe je dat niet, dan ben je onder de vloek. Is dat zo, dan moet je zo snel mogelijk gaan doen wat Hij zegt, de vloek verbreken, alles wat ermee samenhangt wegsturen en in de zegen gaan leven.

Je ziet het, het zijn twee verschillende dingen. Het is ook niet zo, dat God je straft, als je niet naar zijn wetten leeft, nee, de duivel heeft een open deur om je te pesten. Verandert er iets in je situatie, probeer te ontdekken, samen met de Geest, wanneer en waarom het is, doe het weg, belijd het of bekeer je ervan en begin weer in Zijn zegen te wandelen. Zo eenvoudig is het, je hoeft het alleen maar toe te passen.

Nu alleen nog gaan doen!

Het lijkt misschien tegenstrijdig wat ik zeg, maar het zijn gewoon twee verschillende dingen. Als we die principes door hebben, zal de zegen van de Heer ons aankleven, zijn waar wij zijn. En dit moet je niet doen vanuit een kramp, maar alleen vanuit de leiding van de Heilige Geest, Hij wil je helpen, in alles, om onder Gods zegen te komen en te blijven. Makkelijker kon God het toch niet maken?

___________________________________________________________________________________________________________________________

* Maandag weer te beluisteren in “Op weg met de Bijbel” op www.GrootNieuwsRadio.nl,

* Luister hier de eerdere uitzendingen terug van ‘Op weg met de Bijbel’ terug: https://opfrisser.com/preken/

* Op 25 september start de module ‘de Profetenschool’ van

Onze Discipel-Bijbelschool. Opgave: http://www.twitter.com/home?status=Ik+ben+aanwezig+https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-profetenschool-62091433148?ref=estw

* Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

* De Opfrissers zijn ook in boekvorm verkrijgbaar in de webshop: http://arbido-webshop.nl

* Je kunt mij ook boeken als spreker in je kerkdienst of voor de workshop doeltreffend bidden. Kijk op http://ariedepaauw.nl

* Draag je geloof (uit) https://www.xshirts.nl/