Jezus keek

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. Luk.22:61 HSV We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en […]

Messias

Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? 62En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken […]

Ik ben (het)

Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Joh 18:6 (HSV) We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het […]

Uw wil geschiede

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Mt.26:39 HSV We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden […]

Één

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh17:21 HSV Lezen: Joh17 Vlak voordat onze Heiland wordt gearresteerd wordt door Johannes dit gebed nog uit Zijn mond opgetekend. Als enige […]

Missie

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. — 1 Johannes 3:8 (Herziene Statenvertaling) We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. Vandaag een vrije keuze van http://www.dagelijkswoord.nl40 […]

Beter

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. Joh.16:7 We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en […]