Vrijmoedigheid

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.Hebr.10:35 Lezen: Hebr.10:32-39 Vrijmoedigheid, wat is dat precies? De BasisBijbel vertaalt het met geloof en vertrouwen, maar dat woordje wat dat betekent ,pistos, staat er niet. Er staat parrēsia wat betekent ‘vrijmoedigheid’ in verschillende betekenisnuances, namelijk (1) ‘openhartigheid’, (2) ‘openbaarheid’, en (3) ‘onbeschroomdheid’.En […]

Rijk arm

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. — 2 Korintiers 8:9 Lezen: 2 Kor. 8:1-15 Je moet wel heel veel fantasie hebben om van deze tekst de rijkdom waarover gesproken wordt, te […]

Reactie op Opstandingskracht

Onder de Opfrisser van afgelopen zaterdag, Opstandingskracht, kregen we de volgende reactie op onze Facebook pagina >>Vandaag heb ik het zelf mogen ervaren; op weg naar Dieng plateau op Java, Indonesië kreeg onze dochter een epileptische aanval door vocht in de hersenen, dit te wijten aan hoogteziekte. We stopten al aan de kant maar het […]

Luisteren

Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. — Jeremia 7:23 Lezen: Jeremia 7:21-28 Je hoort wel eens de vraag is […]

Opstandingskracht

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. — Romeinen 8:11 Lezen: Rom.8:1-17 Vorige week moest ik een lamp ophangen in de slaapkamer. We dachten […]

Iets goeds

Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 18:22 Lezen: Spreuken 18:24-19:14 God gelooft in teamwork. Hij blinkt daar Zelf, als drie-enige God in uit. Hij besluit dan ook, bij de schepping: Laat Ons mensen maken. Als de schepping voltooid is heeft Hij gezien dat alles […]

Machtige tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18:21 Lezen: Spreuken 18:13-24 Deze tekst heb ik al wel vaker behandeld en ook aangehaald, maar het is en blijft zo belangrijk dat het geen kwaad kan dit nog eens te overdenken. We hebben macht in onze […]