Zorgen maken is zonde

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Fil.4:6 Lezen: Fil.4:1-9 Dat is nogal een boude stelling, die ik zo in de titel van de Opfrisser van vandaag zet, of niet? Toch, als ik de tekst van vandaag lees staat het er […]

Let op je woorden

Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang. Spr. 13:3 Lezen: Spreuken 13:1-6 Dat onze woorden kracht hebben moge algemeen bekend zijn, alhoewel? Als ik hoor wat sommige mensen, ook christenen, over zichzelf uitspreken denk ik dat het nog wel eens meer onder de aandacht gebracht kan worden. […]

Vreugde en blijdsachp

Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. Psalm 51:10 Lezen: Psalm 51 Psalm 51 is een boetepsalm, het lied dat David schreef nadat de profeet Nathan hem had geconfronteerd met zijn overspel met Batseba en de moord op haar man, Uria. Dan pas dringt het tot David […]

Partijdig

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Rom.8:31 Lezen: Rom 8:31-39 Ja, je kijkt er misschien van op, maar de Here God is partijdig. Hij is voor ons. Dat betekent dat Hij tegen onze tegenstander is! En als God voor ons is, wie haalt […]

Reddende genade

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Titus 2:11 Lezen: Titus 2:11-15 Deze tekst wordt ook wel vaak met Kerst gebruikt en dat is waar het natuurlijk allemaal begonnen is. Maar het is meer dan Kerst, want zonder Golgotha en het open graf had Kerst geen zin gehad. En zonder Pinksteren […]