Jesaja 43:2,3

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. –Jesaja 42:2-3

Wie? De Knecht van de Here, de Here Jezus

Wat? Schreeuwt niet verheft zijn stem niet, roept niet luidkeels in het openbaar, breekt het geknakte riet niet af en dooft de kwijnende vlam niet.

Waar? Tijdens Zijn rondwandeling op aarde, maar ook straks bij Zijn wederkomst.

Waarom? Dat is Zijn bediening, Hij kwam niet om te oordelen, maar om te redden en te zoeken wat verloren was.

Wanneer? Toen, nu en straks

Waarvoor? Om de zwakken te sterken en weer op te richten en sterk te maken, gevangenen te bevrijden.

Waartoe? Je hoort deze tekst vaak bij mensen die geen zekerheid over hun geloof, hun redding hebben, maar slaat deze tekst daarop? Iedereen kan zekerheid hebben, als hij of zij doet wat in de Bijbel staat Hem aannemen en dan weten dat je een kind van God bent (Joh. 1:12) Het jezelf niet waardig achten kan ook een vorm van hoogmoed zijn. Het offer van de Here Jezus is groot genoeg voor ieders zonden! Redding, behoud is geen einddoel, het is het begin!

Gebed: Dank U Here Jezus, dat U niet bent gekomen met verbaal geweld, maar met liefde en bewogenheid. Dank U dat ook wij zo uit mogen gaan, de wereld in, om Uw boodschap uit te dragen. Dank U dat iedereen die U aanneemt als Redder en Verlosser zekerheid heeft, dat men een kind van de levende God is, hallelujah, ik prijs Uw Naam.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.