Eenvoud werkt

Leave a comment Standard

Eenvoud werkt.

Opfrisser met de 7 w’s
Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.Lucas 10:21
Wie? De Here Jezus, vol van de heilige Geest.

Wat? Begon te roepen en te juichen.

Waar? Op de plek waar hij de twee en zeventig uitgezondenen weer ontmoette en luisterde naar hun verhalen.

Waarom? Hij was blij omdat Hij zag dat niet geleerdheid en verworven kennis je bekwaam maken om het Koninkrijk van God te verkondigen in woorden en daden, gevolgd door tekenen en wonderen, maar juist je onmondigheid, je eenvoud, je afhankelijkheid van God.

Wanneer? De twee en zeventig waren teruggekeerd, vol verhalen dat zelfs de demonen luisterden en uitgedreven werden op gezag van de Naam van Jezus. Dan zegt de Here Jezus dat hij satan als een bliksem uit de hemel zag vallen, want dat gebeurd als wij het Koninkrijk verkondigen, maar ook dat het belangrijker is opgetekend te staan in het boek des levens.

Waarvoor? De disciplen waren ‘gewone’ mensen zoals u, jij en ik. Niets geleerd of geletterd, gewone kerkmensen. Heel vaak denkt men dat je geleerd moet hebben, wijs moet zijn of heel verstandig om juist die dingen van het Koninktijk te doen, maar het gebeurde juist bij deze, eenvoudige mensen.

Waartoe? Soms kan je geleerdheid je juist in de weg staan om de dingen van het koninkrijk te snappen. Wanneer je gaat redeneren en alles probeert te verklaren. Maar dan is juist de weg ernaar toe afgesloten. Dat wil niet zeggen, dat je het niet kan leren. De Here Jezus had het ook al voorgedaan bij de discipelen en bij de Grote Opdracht in Matth. 28 zegt Hij dat we moeten onderwijzen al wat Hij geboden heeft, dus ook deze dingen. Daarom geven wij ook een seminar en een cursus over dit onderwerp. Kijk op www.dewerkendoendieJezusdeed.tk Dan horen wij ook vaak de mensen zeggen : het werkt ook als ik het doe!

Gebed: Dank U, hemelse Vader, dat we geen universiteitsgraad hoeven te hebben om bruikbaar te zijn in Uw Koninkrijk, maar eigenlijk alleen maar een gewillig hart, dat bereid is te gehoorzamen en te doen wat U zegt. Heel eenvoudig en ootmoedig, wars van iedere vorm van hoogmoed, want het is geen kunde, maar een gave. Geef ons vrijmoedigheid om, net als de discipelen, er op uit te trekken en Uw Koninkrijk te verkondigen

Arie de Paauw

Met dank aan www.dagelijkswoord.nl voor het dagelijks toezenden van een nieuwe tekst.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op www.Opfrisser.com

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.