Allen vervuld

Leave a comment Standard

Allen vervuld.

Opfrisser met de 7 w’s

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Hand. 2:4

Wie? Allen, die eensgezind bij elkaar waren en de de 10 voorafgaande dagen, vanaf de hemelvaart, in gebed waren, dat de belofte van de Vader vervuld zou worden.

Wat? werden vervuld, met, van, door de heilige Geest en als uiting daarvan, spraken zij in een taal die zij niet geleerd hadden.

Waar? Dit gebeurde in Jeruzalem, bij de samenkomst.

Waarom? Dit was nodig om aan de Grote Opdracht, die de Heiland hen gegeven had, te kunnen volvoeren. Hij had hen op het hart gedrukt dat zij moesten blijven wachten, totdat zij die Kracht van Omhoog zouden hebben ontvangen, als dat voor hen gold, geldt dat voor ons nu nog des te meer.

Wanneer? Dit was op het Pinksterfeest, het weken feest, 7 weken na Pasen, het feest van de Oogst, ook wel het feest waarbij wordt herdacht dat God Zijn wet op Horeb aan zijn volk gaf. Daar werden toen 3000 man gedood, omdat zij het gouden kalf hadden aanbeden, hier worden er 3000 gered, op de preek van Petrus. 120 man leidden elk 25 man tot de Heer, dat is nog eens evangelisatie.

Waarvoor? Dankzij de Heilige Geest en de bijzondere negen gaven, waar we mee worden uitgerust, zijn we in staat om de wereld in het groot, maar ook onze leefwereld in het klein, te bereiken met het evangelie. Het is de Grote Opdracht, niet de Grote Optie. Iedereen, die in Jezus gelooft en is gered, is geroepen om een krachtige getuige van Hem te zijn.

Waartoe? Het redden van mensen is de harteklop van God, daarom zond Hij Zijn Zoon. Wij hebben een levensveranderende boodschap, die krachtig is tot behoud (Rom. 1:16). Samen met de heilige Geest kunnen we die delen aan de wereld en aan de mensen om ons heen. Zonder Hem, wordt het vruchteloos, maar vol van de Geest, gaan harten en deuren open. Daarom ook de opdracht van Paulus ‘ bedrimk je niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt (tijdsvorm houdt in dat het voortdurend moet zijn) vervuld met de heilige Geest.

Gebed: Here Jezus, U en U alleen bent de doper met de heilige Geest, waardoor de belofte van de Vader in ons komt en ons bekwaam maakt om de wereld om ons te heen ter verandere door het krachtige Evangelie van de redding. Vul ook mij, opnieuw, zodat ik bekwaam ben een levende getuige van U te zijn en zielen te winnen, want de oogst is groot. Dank U voor Uw heilige Geest, dank U voor de gaven die Hij ons geeft. Glorie, U, Drieënige!

Arie de Paauw

NB. Ik voelde mij gedrongen om vandaag af te wijken van de dagtekst van Dagelijks Woord, die ik normaal altijd gebruik.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd.

Ook te lezen op www.Opfrisser.com

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.