Uitgestort

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Datum: 2 januari

Titel: Uitgestort

Lezen: 1 Sam. 1:1-20

Tekst van vandaag:

1 Samuel 1:15

15 Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE.
Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

Wie? Hannah, de vrouw van Elkana, die tobt met kinderloosheid

Wat? Antwoordt op de vraag van de priester Eli, dat zij niet dronken is, zoals hij denkt, maar dat zij haar ziel, haar hart heeft uitgestort bij de Here

Waar? Dit gebeurde in de voorhof van de tabernakel, die toen nog in Silo stond.

Waarom? Zij wilde dolgraag een kindje, de andere vrouw van haar man had die wel en treiterde haar ermee. Zij doet dan een belofte, dat als de Here haar met een kind zou zegenen, het van Hem zou zijn. Eli belooft dat haar gebed verhoord zal worden.

Wanneer? Al heel snel. En het gebeurde ook. Je kunt hier niet zeggen, wanneer ze haar belofte hield, want dat kon ze pas, als de Here haar zou verhoren. Maar de Here wist, dat ze dat zou doen.

Waarvoor? De sleutel is hier, dat zij haar hele hart uitstort en eigenlijk een deal met God sluit. Ze legt haar hele wezen voor Hem bloot, houdt dus niets verborgen voor Hem. En in haar nood doet ze God een belofte, die hoe moeilijk ook, zij wel gaat houden.

Waartoe? Soms kunnen ook wij worstelen met gebeden die niet verhoord worden en doen we God wel beloften, maar zijn die niet van plan te houden, of kunnen dit zelfs niet. Daarom moet je daar ook mee oppassen, wat wel belangrijk is, dat we ons hele hart voor Hem uitstorten, niets voor Hem verborgen houden. Hij wil in iedere nood bij ons zijn en hoort ons zo wie zo altijd. Verhoring komt soms anders dan wij denken, maar laat het je in niets van je relatie met Hem afhouden, als het soms langer wegblijft, dan je denkt. Maar stort je hart uit, toon Hem je verdriet, je boosheid en je bitterheid en geef het aan Hem over.

Gebed: Heer, U kent als geen ander onze nood, verdriet, onvervulde verlangens en soms boosheid en bitterheid. Ik dank U dat U niet boos wordt, als we dat bij U neerleggen, uitstorten, maar dat U, als onze hemelse Vader er juist deel van wilt zijn. U zorgt voor de uitkomst, hoe die ook is. In dat vertrouwen wil ik al mijn nood bij U neerleggen. U gaat voorzien, daar vertrouw ik op.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd.


Bron: Bijbelleesrooster NBG

Ook te lezen op www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!

#opfrisser7wees

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.