Mijn geliefde Zoon

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Datum: 13 januari

Titel: Mijn geliefde Zoon

Lezen: Luc. 3:10-22

Tekst van vandaag:

Lukas 3:21-22

21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,
22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

Wie? De Here Jezus, de Zoon van de levende God

Wat? Wordt gedoopt, door onderdompeling, op volwassen leeftijd in water èn in de heilige Geest

Waar? In de Jordaan, de plaats waar Johannes doopte

Waarom? Omdat Hij ons in àlles, behalve de zonde, gelijk geworden is. Hij had de doop van Johannes niet nodig, want Hij hoefde zich niet te bekeren, maar de doop in de heilige Gest wel, want hoewel Hij Gods Zoon was, was Hij volledig mens. Door de vervulling met de heilige Geest was Hij in staat de tekenen en wonderen te doen, die Hij deed.

Wanneer? Op dat moment opent de hemel zich en klinkt er een Stem: Dit is Mij Zoon, mijn geliefde in wie ik welbehagen heb. Jezus had toen nog niets Messiaans gedaan, geen zieke genezen, geen demon uitgedreven, geen dode opgewekt.

Waarvoor? De Vader laat hier zien, dat niet hetgeen er gedaan wordt, ons geliefd maakt, maar hetgeen wij zijn. Wanneer wij ons overgegeven hebben aan Hem, ons hebben omgekeerd en wedergeboren zijn, dan zíjn wij kinderen van Hem. Wat we ook doen, we blijven Zijn kinderen.

Waartoe? Dat is onze identiteit, van daaruit gaan we werken en de dingen doen, die Jezus ook deed (Joh. 14:12) wanneer ook wij vervuld zijn met, gedoopt zijn in de heilige Geest. Maar onze positie hangt niet af van wat we doen, maar wie we zijn. Dat is genade, is het niet geweldig?

Gebed: Ja, Heer wat geweldig is het te weten, dat ik Uw geliefd kind ben, dat U van mij houdt, onvoorwaardelijk, wat ik ook doe. En dat U mij toerust met dezelfde heilige Geest, die de Here Jezus ook nodig had, om de dingen te doen die Hij deed. Ik wil mij daarnaar uitstrekken Heer, iedere dag opnieuw, om zo te kunnen wandelen in geloof.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd.


Bron: Bijbelleesrooster NBG

Ook te lezen op www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm!

#opfrisser7wees

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.