Zuinig op je vrijmoedigheid

Leave a comment Standard

Opfrisser met de 7 w’s

Titel: Zuinig op je vrijmoedigheid

Hebreeën 10:35

Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.
Uit: Herziene Statenvertaling
© 2010 Stichting HSV

Lezen: Heb. 10:19-39

Wie? De lezers van de brief aan de Hebreeuwen en ook aan ons

Wat? We worden gemaand onze vrijmoedigheid niet weg te werpen, er onachtzaam mee om te gaan. Vrijmoedigheid is het recht om te spreken, duidelijk en helder

Waar? Waar zich die gelegenheid ook maar voordoet, ieder moment van de dag.

Waarom? Er wacht een grote beloning op wie vrijmoedig is, onbeschaamd, niet bang om het evangelie te delen

Wanneer? Altijd moeten wij bereid zijn rekenschap te geven van de hoop die in ons is, gelegen of ongelegen, maar wel door de kracht van de heilige Geest. De redding van mensen kan er van afhangen

Waarvoor? Ik heb het al eerder gezegd, maar doe dat ook nu weer. God heeft ervoor gekozen om de blijde boodschap door mensen te laten doorgeven, maar dan moeten we het wel doen! Jezus gaf Zijn leven en dat is het belangrijkste nieuws ooit, dat er redding is voor een ieder die in Hem gelooft.

Waartoe? Er kunnen misschien omstandigheden zijn, dat je niet durft of omdat de vijand je intimideert. Maar denk araan dat je ambassadeur van Christus bent. Laten we daarom zuinig zijn op onze vrijmoedigheid, hem eens oppoetsen met de olie van de Geest en niet schromen om het Beste Nieuws ooit te delen. Ik ga ervoor!

Gebed: Het volgende gebed gebruiken we altijd bij onze evangelisatie trainingenom meer vrijmoedigeid te krijgen en de angst uit te bannen:

Vader God, in de naam van Jezus, vraag ik met alles wat ik kan om vrijmoedigheid om Uw Woord te spreken. Verbrand alles wat van mij is dat niet van U. Geef me een passie voor het verlorene, een honger naar de dingen van God, en een heilige vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus te prediken. U hebt mij niet een geest van verlegenheid of angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik kies ervoor om iedere dag te wandelen in die kracht, liefde en bezonnenheid. Ik beveel iedere macht van angst nu te wijken van mij, in de Naam van Jezus. Ik wil mij focussen op de dingen die boven zijn. Moge de dingen van de hemel meer waar voor mij worden dan de dingen van deze wereld Herschik mijn prioriteiten. Vader God, wat belangrijk is voor U, laat het belangrijk zijn voor mij. Ik zal gaan waar U wilt dat ik ga. Ik zal doen wat U wilt dat ik doe. Ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg. Ik kies evoor Uw wil te doen en Uw weg in mijn leven te gaan.Door de genade van God, laat mijn leven een Maximum Impact hebben voor het koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus. Amen.

Arie de Paauw

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina

Voor deze overdenkingen maak ik gebruik van het Bijbelleesrooster van het NBG

Ook te lezen op www.Opfrisser.com en op Twitter @opfrisser7wees en in boekvorm:

http://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/religion-and-spirituality/opfrisser-met-de-7-w-s-1.html

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.