Vragen om kracht

Psalmen 105:4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Uit: Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV Lezen: Psalm 105:1-6 Wie? Iedereen die deze Psalm leest of hoort Wat? Wordt opgeroepen om te vragen naar de HERE en Zìjn kracht Waar? In de intimiteit van het samenzijn met Hem, iemands aangezicht zoeken … Meer lezen over Vragen om kracht