De bal ligt bij ons!

Comment 1 Standard

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. — Jeremia 31:33-34 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jeremia 31:27-40

Wie? De HERE, JHWH

Wat? Zal een nieuw, vernieuwd, verbond met het huis van Israël sluiten,

Waar? In hun binnenste zal Hij hun Zijn wet geven en die in hun hart schrijven

Waarom? Zij zijn, net als wij, niet in staat de wetten en regels van Gods verbond te houden. Op zich goede regels, wie deze houdt zijn ze ten leven, maar wie ze niet houdt ten dode

Wanneer? Dat is allemaal begonnen toen Jezus stierf aan het kruis, ter beschikking gekomen toen de Heilige Geest werd uitgestort en beschikbaar voor een ieder die gelooft

Waarvoor? Wanneer we de Heilige Geest in ons hart hebben en Hem Heer over ons leven laten zijn, zal Hij ervoor zorgen dat we leven naar Gods normen. Ik heb dat al vaker gezegd, zie de Opfisser:Binnen de Lijntjes

Waartoe? Omdat Gods wet op zich helemaal niet verkeerd is, sterker nog, ze is keigoed. Maar we kunnen haar niet houden, doordat de zonde macht over ons heeft. Maar toen Jezus stierf verbrak Hij de macht van de zonde,noten wij tot geloof kwamen, kwam dat voor ons beschikbaar. We leven nu uit genade, dat wil zeggen, Gods onvriendelijk gunst. Om het te ontvangen moeten we zwem aannemen als onze Heiland en Verlosser en de Geest in ons het werk laten doen. god heeft er alles aan gedaan. De bal ligt nu bij ons!

Gebed: Dank U, voor Uw overweldige genade, Heer, dat U, Heilige Geest ons in staat stelt om een leven te leiden dat klopt met de norm van God. Wat U wilt is overgave, zodat U Uw gang kunt gaan. Ik geef mij over, Heer, ga Uw gang

Arie de Paauw

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Arie en Margreet de Paauw

Een gedachte over “De bal ligt bij ons!

  1. Pingback: De bal ligt bij ons! |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.