Verheven

Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre. — Psalmen 138:6 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Psalm 138 Wie? De HERE, JHWH Wat? Is hoog verheven, Hij is de allerhoogste, toch ziet Hij om naar de nederige en de hoogmoedigen heeft Hij door Waar? In de … Meer lezen over Verheven