Rijke maten

Leave a comment Standard

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. — Titus 3:4-6 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Titus 3:1-11

Wie? God, onze Zaligmaker, Heiland, Redder, Verloser

Wat? Heeft Zijn goedertierenheid, goedheid en liefde laten verschijnen

Waar? In de wereld, door de Here Jezus, waarna Hij ons zalig maakte, redde van de dood, bevrijde. Het Griekse woordje esososen heeft ook de betekenis van bevrijding en genezing van dodelijke ziekten in zich

Waarom? Vanwege Zijn barmhartigheid, Zijn liefde, Zijn ontferming voor ieder mens, dus ook voor ons

Wanneer? Toen wij wedergeboren werden, vernieuwde mensen door de Heilige Geest. Het bad der wedergeboorte is een beeld van de doop. Weer een teken dat je eerst wedergeboren moet zijn, je leven aan Jezus hebben gegeven, om gedoopt te worden, om dan de Heilige Geest, in al Zijn volheid, in rijke mate, te ontvangen. En we hoeven er niets voor te doen, geen werken, niet in het zweet, niet in een kramp, gewoon je handen open doen en ontvangen. We krijgen de Geest niet omdat we die verdienen, maar omdat we die nodig hebben

Waarvoor? Dan zullen we overlopen van Zijn kracht. Rijke Maten. Woordgrapje: Ik heb rijke Maten, Mijn Beste Vrienden: Mijn Vader, Zijn Zoon, de Here Jezus en de Heilige Geest, met liefde en respect. Maar wel de beste Maten die je je kunt wensen!

Waartoe? Door die rijke Maten, die kracht in de Heilige Geest zijn wij in staat de werken te doen die Jezus deed (Joh. 14:12) en een leven vol van overwinningskracht te leven. Al de gaven van de Heilige Geest staan dan tot onze beschikking (1 Cor.12) en kunnen we leven in die Power, om die ook weer in rijke mate uit te delen. Dat is discipelschap, dat is een rijk christelijk leven en absoluut niet saai!

Gebed: Dank U, Here God, dat U Uw Geest in rijke mate over os hebt uitgestort., zodat we kunnen schijnen in de wereld.Niet een lichtpitje, maar een bundel fel en helder licht. Gebruik mij, Heer, om dat ook weer in rijke mate uit te delen

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Arie en Margreet de Paauw

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.