Dus dat

Leave a comment Standard

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. — Filippenzen 4:8 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Filippenzen 4:1-9

Wie? De broeders, maar ook de zusters , in Fillipi en ook wij

Wat? Krijgen de opdracht om te bedenken: alles wat waar is, dus geen leugen; alles wat rein is, dus geen onreinheid; alles wat liefelijk is, dus geen boosheid; alles wat welluidend is, dus geen wanklank; kortom deugdzaam en prijzenswaardig

Waar? Deze dingen horen in ons leven thuis, het tegenovergestelde uiteraard niet

Waarom? Vers 9 zegt het duidelijk: dan zal de God van de Vrede (JHWH Shalom, met ons zijn

Wanneer? Wanneer we dus een deugdzaam leven lijden, de dingen bedenken die hier genoemd worden

Waarvoor? Eeeh, maar we leven toch uit genade. God is toch altijd bij me, Hij zal me toch niet verlaten? Hier komt weer de luiheid om de hoek kijken. Natuurlijk is Hij altijd bij ons, maar wanneer we dingen doen die niet goed zijn, belemmeren we Zijn tegenwoordigheid. Ook al ben je gered, je zult een leven moeten gaan leven, vruchten de bekering waardig.

Waartoe? Uit ons leven zal een getuigenis moeten klinken naar de mensen om ons heen. En wat zijn we daar in de afgelopen eeuwen aan mank gegaan. Gisteren was het hervormingsdag, de dag waarop we vieren dat we niet meer door aflaten, goede werken of kaarsjes branden de hemel in komen, maar alleen door geloof. Wanneer we als gelovigen dat gaan uitstralen, de veranderende kracht van Gods genade, door Zijn Geest, zullen mensen aan ons gaan vragen waarom we zo veranderd zijn, in het positieve uiteraard. Dus voordat je dingen gaat doen, bedenk dat. Dus dat!

Gebed: Dank U, Heer, dat U ook de Heer over mijn denken bent. Ik wil ook mijn gedachten bij U brengen, omdat ik alleen maar de goede dingen wil bedenken. Dank U, dat U mij daarbij helpt, door Uw genade en Uw Geest

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Arie en Margreet de Paauw

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.