Schaamteloos

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. — Romeinen 1:16 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Romeinen 1:8-17 Wie? Paulus, ik en ik hoop jij ook Wat? Schamen ons niet voor het Evangelie … Meer lezen over Schaamteloos