Yes, we can

Leave a comment Standard

Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie. — Daniel 3:33(Herziene Statenvertaling) in sommige vertalingen Dan. 4:3)

Lezen: Daniel 3

Wie? Nebukadnezar, de koning van Babel

Wat? Moet bekennen, na het wonder van de ontsnapping van Sadrach, Meach en Abed-nego, beter gezegd: Hananja, Misaël en Azarja, dat de tekenen en wonderen van God groot zijn, Hij een eeuwig koninkrijk heeft en Zijn heerschappij van generatie op generatie is

Waar? In de hemel, maar op aarde zichtbaar gemaakt door hen die Hem vrezen

Waarom? Hij heeft Gods grootheid gezien, toen er niet drie, maar vier mannen in de brandende oven rondliepen en ze niet eens naar brandlucht roken, toen ze eruit kwamen

Wanneer? Dat was toen, in de Babylonische ballingschap, maar God is niet veranderd, Hij is immers gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid

Waarvoor? Nebukadnezar ziet het, maar de vraag is wat doe je ermee? In het volgende hoofdstuk verheft hij zich en wordt hij een dier gelijk. Geldt dit ook voor ons? Gods grootheid erkennen is een, maar Hem aannemen en als discipel gaan leven is twee

Waartoe? Als God niet veranderd is, kan Hij dus nog steeds tekenen en wonderen doen. Sterker nog, Hij heeft ervoor gekozen om die via ons te doen. Markus 16:15-17 zegt zelfs dat tekenen en wonderen ons zullen volgen! Dat kan alleen wanneer we ruimte hebben gemaakt voor de Heilige Geest en Die door ons heen kan werken. Dan geldt dat wanneer we bidden dat Zijn koninkrijk zal komen dat niet straks is, bij de wederkomst, maar nu! Dat zijn wil geschiede op aarde zoals in de hemel, dat we het Koninkrijk, waar die Babelse koning het al over had, hier zichtbaar wordt, omdat Zijn heerschappij van generatie op generatie is
Kunnen we dat? Yes, we can! Door de Geest. Zondag is het Pinksteren, bereid je voor op het feest van Gods Koninkrijk, nu al zichtbaar door ons heen, hier op aarde!

Gebed: Dank U, Vader voor uw koninkrijk. Ik bid dat uw koninkrijk zal komen, en de dingen op aarde zullen zijn, zoals in de hemel, geen pijn, geen verdriet, geen ziekte. Laat het komende Pinksterfeest een hernieuwde uitstorting plaatsvinden, in Jezus Naam

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.