Blusverbod

Leave a comment Standard

Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. — 1 Tessalonicenzen 5:19-22 http://dawo.nl/?p=4384

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:12-22

Wie? De lezers van de brief aan de Thessalonicenzen

Wat? Wordt een aantal dingen op het hart gedrukt: Blus de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, toetst de dingen, behoud het goede en onthoud je van alle vorm van kwaad

Waar? In de gemeente, waar deze dingen voor (horen te) komen: de werkingen en gaven van de Heilige Geest

Waarom? De Heilige Geest is dat deel, die persoon van God, die nu hier op aarde is. De Vader en de Zoon zijn in de hemel, Hij is hier op aarde en woont in ons hart.

Wanneer? Wanneer we de Geest uitdoven, door dus geen acht te slaan op Zijn werkingen (! Cor, 12) doen we kwaad, maar  we moeten wel toetsen, door de gave van onderscheiding

Waarvoor? Doordat Hij nu hier op aarde is, kunnen we met Hem communiceren en Hij met ons. Door Hem te negeren of niet die plaats en ruimte te geven, die Hem toekomt, doen we Hem tekort. In het verleden gebeurde het zo vaak, dat opwekkingen lam gelegd, uitgeblust, werden door religie. Religie haat het werk van de Heilige Geest, kan daar ook niet tegen, omdat het recht tegenover Zijn werk staat en door de Geest wordt ontmaskerd

Waartoe? De Heilige Geest is ons, de gelovigen, gegeven om in Zijn kracht de werken te doen die Jezus deed. Wanneer je dat loochent, doe je Hem verdriet. Jezus waarschuwt de Farizeeën en Schriftgeleerden tegen de zonde tegen de Heilige Geest, als ze vertellen dat Hij demonen uit drijft door de Beëlzebub. Wanneer wij de het werk van de Heilige Geest als zodanig betichten, zijn we daar dichtbij. Door de Geest kunnen we ons het werk van Jezus toe-eigenen en in contact komen met de Vader. Wees daarom voorzichtig en doe Hem geen verdriet en doof Hem zeker niet uit, maar wakker het vuur aan!

Gebed: Dank U, Heilige Geest van God, dat U in mij woont en door mij werkt, dat U mij Jezus openbaart en dat ik nog meer van de Vader ben gaan houden, sinds ik U ken. Ik wil U niet missen, geen dag!

Bron:www.dagelijkswoord.nl.

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees@gmail.com en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws
Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.