Onverborgen zuchten

Leave a comment Standard

Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, mijn zuchten is voor U niet verborgen. — Psalmen 38:10
http://dawo.nl/?p=4484

Lezen: Psalmen 38

Wie? De Psalmist, David in dit geval

Wat? Zegt dat zijn verlangen voor de Here (Adonai) open ligt en dat zijn zuchten voor Hem niet verborgen zijn

Waar? In zijn situatie, een ernstige ziekte

Waarom? David schrijft zijn ziekte toe als Gods straf voor de zonde, een oudtestamentische visie, die in het Nieuwe Testament beter verstaan wordt. Ziekte kan wel het gevolg zijn van een zonde, van zonde in het algemeen sowieso, maar komt dan van de tegenstander (Hand.10:38)

Wanneer? In ieder geval is het alles bij God bekend en verwacht David dan ook alleen de uitkomst van Hem

Waarvoor? In welke situatie wij ons ook bevinden, ook met ziekte, de uitkomst is alleen van Hem te verwachten! Helaas zoeken we het altijd eerste bij doktoren, hoe knap ook, in plaats van eerst bij Degene te komen, Die ons gemaakt heeft. Pas als genezing uitblijft gaat men naar een Genezingsdienst. Zou de volgorde niet andersom moeten zijn? David legt in ieder geval wel verband tussen zonde en ziekte

Waartoe? Wij moeten niet bang zijn om dat verband ook te leggen, want al onze zonde heeft Hij op zich genomen, voor onze ongerechtigheden is Hij gestorven en Zijn striemen Zijn onze genezing. Ook in Jac. 5 komen we het verband tegen tussen zonden en ziekten.: Belijd elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat je genezing ontvang (vers 16) Vraag openbaring aan de Heilige Geest of er dingen zijn die beleden moeten worden en waar we ons van moeten bekeren. Handel overeenkomstig en ontvang de genezing in Jezus Naam. Dit wil niet zeggen, dat alle ziekten een gevolg van de zonde is en wees voorzichtig om het anderen zo mee te delen. Het is niet de bedoeling dat men een schuldgevoel krijgt. Vraag de leiding en de openbaring van de Heilige Geest, Hij weet het het beste!

Gebed: Dank U, Here Jezus voor Uw offer aan het kruis, waar U voorzag in betaling voor onze zonde, onze ongerechtigheden, de gevolgen ervan en onze ziekten. Openbaar ons, Heilige Geest van God, of er nog zonde in ons leven is, waarvan we ons moeten bekeren, zodat we de vijand iedere rechtmatige grond ontnemen om ons te kwellen. In Jezus Naam

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Kijk ook in de webshop: http://opfrisser.com/shop/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.