Erfenis

Leave a comment Standard

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. — 1 Petrus 1:4-5
http://dawo.nl/?p=4503

Lezen: 1 Petrus 1:1-12

Wie? Ons, allen die geloven in de Here Jezus Christus en opnieuw geboren zijn tot een levende hoop

Wat? Worden door de kracht van God (de Heilige Geest) bewaakt, door het geloof tot de behoudenis, zaligheid, redding, die gereedligt

Waar? Die erfenis is het Koninkrijk van God, waar we allemaal deel aan kunnen hebben, als we onze erfenis in bezit gaan nemen

Waarom? Omdat God dit heeft gedaan overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, niets is verdiend, alles is genade

Wanneer? In de laatste tijd. Van de week hebben we al gezien, dat we nu in het laatst der dagen leven. De erfenis is de kracht van de Heilige Geest, voor iedere gelovige beschikbaar om de dingen van het koninkrijk te doen: zieken genezen, doden opwekken, demomen uitdrijven

Waarvoor? Het kenmerk van die erfenis bestaat uit drie O’s: Ze is Onvergankelijk, dat is onbeperkt houdbaar, Onbevlekt, dus niet bevuild door onze zondige aard en Onverwelkbaar: de kracht zit er altijd op. Als je de dop van een fles frisdrank niet goed vast draait, gaat de kracht er af, zeggen we dan. Het koolzuurgas gaat eruit en de prik is weg. Maar de kracht van de Heilige Geest blijft krachtig, voor altijd. Zelfs tot na je dood. Denk aan het graf van Elisa

Waartoe? Deze kracht, erfenis, is voor iedere gelovige beschikbaar. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Geen, er is geen ballotage, iedereen, die wil uitstappen in die gaven, kan er gebruik van maken. Maar ga ze wel gebruiken. Moet je heilig, zonder zonden zijn? Dan kan niemand ze gebruiken, want niemand is zonder zonden. Degenen die het hardste roepen dat iemand zich moet bekeren hebben meestal zelf iets te verbergen. We moeten wandelen in liefde met elkaar, waarbij de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. De rest is gewoon genade. Je krijgt de erfenis niet omdat je die verdient, maar omdat je er, als erfgenaam, door je geloof, recht op hebt

Gebed: Dank U, Vader, dat U, zonder aanziens des persoons, U de erfenis geeft: de kracht en de werkingen van de Heilige Geest. Voor iedereen die gelooft zijn ze beschikbaar, want U zoekt geen mensen die het zo goed kunnen, U zoekt mensen die beschikbaar zijn. Ik ben beschikbaar, Heer, met al mijn lek en gebrek, gebruik mij!

Ook iedere dag de Opfrisser met de 7 W’s in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Kijk ook in de webshop: http://opfrisser.com/shop/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.