Volheid

Leave a comment Standard

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. — Kolossenzen 1:19-20
Lezen: Kolossenzen 1:15-23

In deze weken voor Pasen is het goed om stil te staan bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Voor sommigen betekent dat 40 dagen vasten, van wat dan ook. Een van oudsher katholieke traditie, waaraan het carnaval voorafgaat. In de traditionele kerk waren dat vaak de 7 Lijdenszondagen. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Belangrijk is dat het gebeurt, maar niet alleen in deze weken. Het plaatsvervangend lijden en sterven van de Here Jezus is het fundament van het christelijk geloof.

Ook de tekst van vandaag past mooi in dit kader. Het effect van van Hij deed. Als je goed leest, dan lees je dat de Here God eigenlijk Zichzelf offerde, omdat Hij, met Zijn hele volheid in Jezus woonde en dus de hele volheid ter dood werd gebracht om weer met Zichzelf verzoend te worden. Dat is het mysterie van de Drie-eenheid. Maar het effect is groots: Alle dingen zijn met God verzoend, door Zijn dood aan het kruis. Dat betekent eigenlijk dat niet alleen de mens, maar alle dingen in de schepping, die misvormd waren door de zonden, weer onder satans heerschappij vandaan zijn gekomen en onder Zijn autoriteit staan. Maar net zo min als dat ieder mens nu gered is, zijn we van ziekte genezen of van de vloek bevrijd. Dat moet in ons even worden uitgewerkt. En het middel dat dat uitwerkt heet geloof.

Maar ik heb nog meer goed nieuws: Het behaagde God met al Zijn volheid in Jezus te wonen. Dat gebeurde toen Hij vervuld werd met de Heilige Geest, na Zijn (volwassen) doop door onderdompeling, bij Johannes. Zoals dat toen voor Hem gold, geldt dat nu voor ons. Wanneer wij gedoopt zijn in de Heilige Geest, vervuld met Hem, komt ook Hij, met de volheid Gods, in ons wonen. De uitwerking van de verzoening ligt dus bij ons, in de Geest gedoopte christenen! Wij hebben de bediening der verzoening (2 Cor. 5:18) Snap je nu dat dit door satan weerlegd wordt en dat het, zelfs door mensen in de kerk, niet wordt geloofd? Du moment dat wij dit gaan inzien en er naar gaan handelen, wijzen we hem op zijn nederlaag en zullen we de overwinning van Jezus tentoonstellen! De hele volheid Gods in ons. Daar ga je toch van beven en trillen, daar ga je actief van worden! Dan ga je de dingen doen die Jezus deed!

Ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox? Stuur een berichtje naar opfrisser.7wees en je wordt toegevoegd. Of like onze facebookpagina https://www.facebook.com/OpfrisserMetDe7Ws

Deel gerust, maar zet de bron er wel bij

Deze Opfrisser is gratis, ons steunen kan altijd. Maak een gift over op NL14INGB0004693016 tnv Arbeiders in de oogst ovv Opfrisser

Op de hoogte blijven van de mooie dingen die we voor God kunnen doen?
Www.handelingen2000nu.ga

Kijk ook in de webshop: http://opfrisser.com/shop/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.