Onderpand

Leave a comment Standard

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. — 2 Korintiers 1:21-22
Lezen: 2 Korintiers 1:12-22

Als je vroeger geld nodig had, ging je naar de lommerd, het pandjeshuis. Je gaf daar een kostbaar iets als onderpand. Kon je de lening niet terugbetalen, dan mocht de pandjesbaas het houden. Je hebt tegenwoordig weer van dit soort bedrijven.

Zo heeft God ons de Heilige Geest gegeven, als onderpand in ons hart. We zijn met Hem verzegeld, we dragen Zijn zegel, teken dat we Zijn eigendom zijn, gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Als onderpand hebben we de Heilige Geest, en dat is nog maar het begin. Er wacht ons nog veel meer. Let op dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in deze tekst alle Drie aan bod komen. God de Vader bevestigt ons in Christus en Hij zalft ons, zoals Hij ook Christus gezalfd heeft, met de Heilige Geest. Christus, het Grieks voor Messias, betekent: de Gezalfde. Wij zijn dus, zoals Hij, gezalfd met dezelfde Heilige Geest. Jezus begon Zijn bediening niet, voordat Hij was gedoopt, lees ondergedompeld, in water en in de Heilige Geest. Waarom denken dan nog zoveel mensen, dat zij dat niet hoeven? (Hij was de Zoon van God, ook Hij had die zalving nodig. Hij zegt ook tegen Zijn discipelen: Verlaat Jeruzalem niet voordat je bent bekrachtigd met die Geest. (Hand.1:4) Wat voor hen gold, geldt voor ons dus zeker! En blijkbaar kan je het weten, dat de Kracht van de Heilige Geest in je werkzaam is, anders konden ze er niet op wachten. Ook voor ons vandaag geldt: Weet je vol van de Heilige Geest, Diezelfde die Jezus in staat stelde om wonderen te doen, Dezelfde die jou en mij in staat stelt de dingen te doen die Jezus deed. (Joh.14:12) Je kunt weten of je die Geest hebt, of je ermee vervuld bent. Hij is het onderpand, met Hem kunnen we het evangelie van het Koninkrijk demonstreren. en je hoeft Hem niet terug te geven, Hij blijft altijd bij je!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.