Gebedsverhoring

Leave a comment Standard

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. — Marcus 11:12-26

Er is zo’n geweldige kracht in gebed, dat de duivel er alles aan doet om ons van (gezamenlijk) gebed af te houden. En soms denk je, dat het hem lijkt te lukken….. Het vers hiervoor zegt Jezus dat we gelovig moeten bidden en het zullen ontvangen als we ervoor danken, alsof we het al ontvangen hebben. Dat is een sleutel voor verhoring van ons gebed. Niet makkelijk, maar wel gaaf om te doen en het te zien werken.

In deze verzen werpt Hij een andere blokkade, die ons gebed in de weg staat, omver. Vergeving. Ook net na het leren van het onze Vader aan Zijn discipelen heeft Hij het er over. Er kan dus niets meer tussen ons en iemand anders staan, omdat dat verhoring in de weg staat, blokkeert. Er is al zoveel over vergeving gesproken. Joyce Meyer bijvoorbeeld, heeft het er vaak over en zij weet waar ze over spreekt. Ook in ons bevrijdingspastoraat is vergeving schenken een belangrijke stap. Niet vergeven houd je eigenlijk gevangen in de gevangenis van de pijn van je herinneringen. Wat er ook met je gebeurd is en door wie ook aangedaan. Kies ervoor om ze te vergeven! Vergeving is niet zeggen: ‘Het was niet erg joh, zand erover’ Nee, vergeving zegt: ‘Het was wel erg, maar door de genade van God geeft Hij mij de kracht om je te vergeven’ Wanneer je dat doet, en het is een proces, want de tegenstander probeert je steeds weer datgene in je herinnering te brengen, dan openen de deuren van de kerker zich en kan je eruit.

Het niet verhoren van je gebeden als je niet vergeeft is geen straf. Het is een blokkade die we zelf opwerpen. Vergeving is een keuze van je wil. Ook al schreeuwt je emotie NEE, jij kiest ervoor, met je verstand, om die persoon, die je dat aangedaan heeft te vergeven. Dan komt God met Zijn Heilige Geest met Zijn genezende kracht om ook je emoties te helen.

Zullen we er samen voor kiezen? Bid dit gebed hardop en met je hart: Vader God, ik kies ervoor om (vul hier de namen in van de pers(o)onen die je moet vergeven) te vergeven voor wat hij/zij mij heeft aangedaan, in Jezus Naam. Dank U dat U mij gaat helpen en mijn gebeden verhoord gaan worden.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.