Tijd uitkopen

Leave a comment Standard

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. — Efeziers 5:15-17
Lezen: Efeziers 5:1-21

Nauwgezet wandelen, punctueel, opletten, allemaal dingen die Paulus de gemeenteleden van Efeze, en ook ons, voor houdt. In het voorafgaande heeft hij een aantal zaken genoemd, in het volgende vers noemt hij hoe het kan: door vervuld te blijven met de Heilige Geest! Want vanuit uit onszelf kunnen we dit niet houden. Wat we wel kunnen is een besluit nemen om het te doen, dat heet bekering. Zodra je dat besluit neemt en je afhankelijk naar God opstelt, komt hij ons te hulp. Zo eenvoudig is het. Dus geen eigen zwoegen en ploeteren, dat is vlees, maar wel overgave en breken met de zonde door de kracht van de Geest. En bij iedere gelegenheid, die zich voordoet, de tijd en gelegenheid gebruiken, die God je geeft, om mensen van Jezus te vertellen, in woord en daad. (In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord: DABAR) De tijd uitkopen staat er letterlijk. Vraag aan God om je vandaag een mogelijkheid te bieden iemand over Jezus te vertellen en wat Hij voor je betekent, vandaag kan de laatste dag zijn….. Begrijpen wat Gods wil is: Rom. 2:12 Het goede, welgevallige en het volkomene, het perfecte. Voor jezelf en voor anderen, want Hij wil niet dat er ook maar 1 mens verloren gaat, maar dat iedereen wordt gered.

Dus wees scherp en alert, waakzaam. Laten we de Opstandingskracht, Die Jezus uit de dood deed opstaan en Die in ons woont, het werk doen. Resultaat: Een levende getuige voor en van God, die anderen wint voor Jezus. Wil je dat zijn?

Gebed: Heer, open mijn ogen voor iedere gelegenheid die U mij geeft om een getuige van Jezus te zijn, Uw Opstandingskracht te demonstreren en zielen te winnen voor Jezus

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.