Rechtvaardige eis

Leave a comment Standard

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. — Romeinen 8:3-4

Lezen:Romeinen 8:1-17

Wanneer er ergens een stuk in de Bijbel te vinden is, waar staat dat de wet van God nog steeds actueel is voor christenen, dat is dat hier in Romeinen 8. Maar wel in het juiste perspectief, niet meer om een slaaf (van de zonde of van de wet) te zijn, maar als vrucht van de Geest, als Die tenminste in ons woont. Dat wordt in dit stukje wel heel duidelijk gezegd. Wetteloosheid en een discipel van Jezus zijn passen dus absoluut niet bij elkaar. Het vindt zijn oorsprong in rebellie: ‘ik moet niks, ik ben eigen baas. De wet is vervuld en geldt niet meer voor ons. Alles draait om het volbrachte werk’ Allemaal waar, maar wel in de juiste context!

1) we worden alleen maar gered door het geloof in de Here Jezus Christus, niets van wat wij doen (of laten) voegt daar iets aan toe of haalt daar iets vanaf

2) Niet door te leven in een harnas van doe dit en laat dat, kunnen we laten zien dat we christenen zijn

3) maar ons leven, indien geleid door de Geest, zal altijd in overeenstemming moeten zijn met Gods Woord (dus ook Zijn regels)

Gods Geest gaat niet, nooit, tegen Zijn eigen Woord in! Dat kan dat ook niet. De wet, als middel om behouden te worden, is teniet gedaan, maar wanneer we zijn gered en vol van de Geest, zal de Geest onze motor en leidsman zijn. En Hij zal ons leiden op de wegen van Zijn Woord!

Zoals met dit stel: ze woonden samen toen ze tot geloof kwamen. Na verloop van tijd wilden ze zich laten dopen en trouwen, ook voor de gemeente. De oudsten hadden daar wel wat problemen mee, ze woonden samen, dus zouden ze ‘het’ ongetwijfeld doen, kunnen we hen dan dopen. Tijdens het gesprek bleek dat ze, sinds ze Jezus hadden aangenomen, geen gemeenschap meer met elkaar hadden gehad…. Zo krachtig werkt een gebed om redding! Ze lieten iedereen beschaamd staan!

Wanneer iemands leven, sterker nog: ons leven, nog dingen bevat, die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord, durven we ons dan te toetsen of de Heilige Geest ook daar het voor het zeggen heeft?

Heer ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel, ik leef alleen voor U

Leid de weg die ik ga, elk moment dat ik besta, Heer doe Uw wil in mij

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.