De proeve van discipelschap.

Leave a comment Standard

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. — Johannes 13:34-35

Lezen: Johannes 13:31-35

Vandaag gaan we weer met een club mensen de straat op om voor de zieken te bidden en zielen te winnen voor Jezus. Het is de laatste dag van onze Bijbelschool in het algemeen en die van de module Evangelisatie in het bijzonder. Sinds september zijn we bezig geweest om mensen te trainen in allerlei vormen van discipelschap: Relatie met de Heilige Geest, Gebed, Pastoraat, Genezing en Bevrijdig, de bijbelse fundamenten van ons geloof en als laatste Hoe je stad in te nemen voor Jezus: Doeltreffende Evangelsatie. In dit alles zijn we elkaar beter gaan leren kennen en van elkaar gaan houden. We zijn ook mensen kwijtgeraakt, omdat ze toch over dingen anders dachten en hun eigen plan trokken.

Daarom is het gebod van de Here Jezus, wat Hij net na de instelling van het Heilige Avondmaal aan Zijn discipelen gaf, zo ontzettend belangrijk. Een nieuw gebod, dat van elkaar lief hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. En Hij hangt er een waardeoordeel aan vast: Als je dat doet, zal iedereen zien dat je mijn discipelen bent; de proeve van discipelschap.

Elkaar liefhebben zoals Hij dat deed. Jezus liefde was volkomen, zonder voorwaarden. Hij had Judas lief, die Hem verraadde, Hij had Petrus lief, die Hem verloochende, Hij had de soldaten lief, die Hem aan het kruis nagelden en de Joden die Hem voor het gerecht sleepten. Hij toonde Zijn liefde, door Zijn armen wijd uit te strekken, aan het kruis te gaan en voor ons te sterven. Je kent die zin wel: het waren niet de spijkers die U aan het kruis vasthielden, maar Uw liefde voor mij!

Door Zijn dood verzoende Hij de wereld met de Vader. Stierf Hij voor de zonden van de hele wereld en opende de weg naar Vader: het voorhangsel scheurde van boven naar beneden: de weg is vrij. Zo lief als Hij ons had, zo moeten wij elkaar dus liefhebben. Met goddelijke liefde; Agape. Jezelf uitnemender achten dan de ander. Soms plaats maken, omdat je geen strijd wil. Dat kan dan een breuk veroorzaken, maar als de drijfveer liefde was, zal dat te Zijner tijd weer goed komen.

Alle dingen die we in de Bijbelschool aan anderen hebben geleerd, moeten, hoe belangrijk ook, maar een drijfveer hebben: de liefde. Genezing, evangelisatie, wonderen en tekenen, zonder de liefde zijn ze nutteloos. Paulus zegt dan ook: het is de liefde van God, die ons dringt. Dat kan en mag, nee moet de enige motivatie zijn waar we vandaag de straat mee opgaan en dan kan het niet anders, dan zullen we zijn liefde verspreiden en gaat Hij het bevestigen met tekenen en wonderen en zielen die gewonnen worden!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.