Ontrukken.

Leave a comment Standard

.

Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. — Galaten 1:3-5

Lezen: Galaten 1:1-5

Wat een geweldig mooie begroeting, hier aan het begin van de Galaten brief. Maar als je de brief een beetje kent, zie je dat hij meteen wel de toon zet. Hij begint in het volgende vers dan ook meteen van wal te steken. We zien vaak in de brieven van Paulus, dat hij dankbaar is voor de gemeente, hen van alles toewenst etc. Maar hier gaat hij meteen los. De tekst an sich is al heel mooi, maar in het kader van de brief aan de Galaten ook heel scherp. Het thema van deze brief is dat we, om gered te worden, de wet niet meer te hoeven houden. Daarom begint hij zo sterk: we zijn onttrokken aan de tegenwoordige slechte wereld. Het woord dat hier gebruikt wordt, gebruikt Jezus ook als Hij zegt dat wanneer ons oog ons tot zonde verleidt, we het moeten uitrukken. Met geweld dus. En hoe zijn we dat? Doordat Jezus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Op dat moment, toen Hij stierf gebeurde er allerlei bijzondere dingen, weet je nog? Dat is hetzelfde als jij je leven aan Jezus hebt gegeven: je wordt dan een nieuw mens, je staat verandert van vijand van God, naar kind van God. Je wordt gewassen en gereiningd door het bloed van Christus en je wordt dus uit deze slechte wereld gerukt. Daar hoef je niets voor te doen. Natuurlijk zal dat zijn uitwerking hebben in je leven. Is het goed dat je je laat dopen en je afkeert van je zonden, maar daar helpt de Heilige Geest je juist weer bij. Mensen die roepen dat je eerst dit of dat moet doen, hebben niets van de genade begrepen. Genade is gratis, zonder voorwaarden, alleen maar accepteren en aannemen en dan gaan zien hoe God je leven gaat veranderen. Vertrouwen we Hem wel genoeg, of zijn het onze programma’s en leerstellingen die het moeten doen? Ons ontrukken aan de slechte wereld is een daad van God, met geweld, met de spijkers in de handen en voeten van onze Heer. Meer was er niet nodig: het is volbracht!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.