Dwaze wijsheid

Leave a comment Standard


Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. — 1 Korintiers 3:18-19
Lezen: 1 Korintiers 3:10-23

In het Koninkrijk van God staat alles op zijn kop, zongen Elly en Rikkert destijds en dat is helemaal waar! Hadden we het gisteren al over angst en vrees, wat niet hetzelfde blijkt te zijn, vandaag staan wijsheid van de wereld en dwaasheid bij God lijnrecht tegenover elkaar. Een groot probleem binnen onze kerken en binnen ons geloof, is dat we het geloof hebben willen rationaliseren. We bedenken hoe God denkt, bepalen hoe Hij handelt, binnen de kaders  van ons denken en wat de wereld ons, via alle media, ingeeft. Zo zijn er gemeenten die gerund worden als een bedrijf, is de voorganger een soort directeur en de gemeente het personeel. Weer anderen hebben alle wonderen naar het rijk der fabelen verwezen en proberen achter ieder bijbels wonder een verklaring te zoeken, om over hedendaagse wonderen maar niet te spreken. Wil iemand voorgaan in een gemeente, dan is zijn theologische studie belangrijker, dan zijn geloofsleven of de gave van de Geest, die hij zou moeten praktiseren en noem maar op. 

Wijsheid voor de wereld, dwaasheid bij God. Jezus zei: als je niet wordt als de kinderen ga je het niet snappen.Geloof gaat zelfs tegen alle ratio in. Geloof is: weten dat God je zal genezen, ondanks dat de symptomen en de uitslagen anders aanwijzen. Geloof is, dat God in al je noden zal voorzien, ook al staat je banksaldo in het rood. Geloof is: dwaasheid voor de mensen en wijsheid bij God. Als God zegt in Zijn Woord, dat Hij (Jezus) Dezelfde is, was en eeuwig zal blijven, waar hebben wij dan het lef vandaan gehaald om te beweren dat hij veranderd is?

Morgen is het Pinksteren, het feest dat de Bovennatuurlijke Helige Geest, de natuurlijke mens verandert in een bovennatuurlijk wezen, dat beweegt in de hemelse gewesten en die door wonderen en tekenen wordt gevolgd. Dat is wijs bij God, wat een ‘weldenkend’ mens ook meent te vinden. Daarom zegt Paulus ook, aan het begin van deze brief, dat ons geloof niet gebaseerd moet zijn op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God (1 Kor. 2:4,5)

Wil je wijs zijn voor God, of dwaas voor mensen?  Aan ons de keus…….

Advertenties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.