Grote Schoonmaak

Leave a comment Standard


Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. — 1 Korintiers 6:11http://dawo.nl/?p=4735

Lezen: 1 Korintiers 6-1-11

Ik kan mij nog wel herinneren dat mijn moeder in het voorjaar de kriebels kreeg. Het hele huis moest op zijn kop: Grote schoonmaak. Alles moest van de plek, er moest schoongemaakt worden. Nu was mijn moeder al heel schoon. Ze kreeg ooit op haar kop van de dokter dat ze te schoon was, zodat wij, haar kinderen, geen afweerstoffen konden opbouwen… Maar toch, Grote schoonmaak was grote schoonmaak. Wist je overigens dat dat een joods principe is? Voor Pesach moest alles grondig gereiningd zijn, er mocht geen kruimeltje meer van het oude leven overblijven. dat kon gaan gisten (beeld van de zonde) en er moest ongezuurd brood gegeten worden.

Dat is meteen het bruggetje naar de tekst van vandaag. Als je niet precies begrijpt wat het koninkrijk van God nu is, kan deze tekst tot verwarring leiden. Want als je denkt dat het de hemel is, dan zou je dus kunnen zeggen dat allen die in vers 11 worden opgenoemd niet in de hemel kunnen komen. Gezien het feit dat Paulus aan christenen schrijft klopt dit dus niet. Want we komen niet in de hemel omdat we zonder zonden zijn, maar omdat we Jezus als Heiland en Verosser hebben aangenomen.

Maar als je weet dat het Koninkrijk van God is, dat Zijn Wil wordt gedaan in de hemel zoals ook op de aarde. Dat het de manifeste aanwezigheid van de kracht Gods in jouw leven is die dat kan uitwerken, dan heeft het ineens een heel ander tintje.

In deze tekst zegt Paulus ook duidelijk dat we af moeten rekenen met de dingen die hij opnoemt in de verzen 9 en 10:Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërverven. 

Hij noemt hier een aantal dingen op die met name in Korinthe, een grote havenstad, plaatsvonden, waarschijnlijk ook bij christenen. We worden dus opgeroepen om ons te bekeren van alle onreinheid die in zo’n stad, maar ook op de dag van vandaag, aan ons oog voltrekt. Je kunt natuurlijk het accent leggen op de ontucht, maar ook dieven, dronkaards en lasteraars (roddelaars) horen in dit rijtje thuis!

Maar dan komt vers 11: Je bent dit geweest, maar….Je bent schoongewassen (door het water van de doop, nadat je Jezus hebt aangenomen (Hand. 22:16), geheiligd, dat is apart gezet, toen je vervuld werd met de Heilige Geest en gerechtvaardigd verklaard op grond van het offer van de Here Jezus.

Als we Hem kennen, gedoopt zijn in Zijn naam en vervuld met de Heilige Geest, dan is het zaak om grote schoonmaak te houden in ons leven: alles wat er niet thuis hoort, wat ons tot zonde kan verleiden en ons kan afhouden om in Gods Koninkrijk werkzaam te zijn, moeten we de deur uitdoen.  Ik zeg niet wat het is, of kan zijn, Paulus noemt hier een aantal zaken die toen actueel waren. We weten het zelf het beste. En de Heilige Geest zal ons erbij helpen, omdat Helper Zijn naam is. 

Dan wordt het geen onmogelijke opgave, maar een genot, om weer heerlijk schoon en fris er tegen aan te gaan.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.