Geloof uit  werken

Leave a comment Standard


Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? — Jakobus 2:14-16http://dawo.nl/?p=4740

Lezen: Jakobus 2:14-26

In eerste instantie zou je kunnen denken dat de bijbel zichzelf tegenspreekt, maar dat kan natuurlijk niet. Zien we bij Paulus het accent op de genade, omdat hij en de eerste gemeenten aangevallen werden op het niet houden van de joodse regels en wetten, bij Jacobus zien we juist een accent op het laten blijken van je geloof, wat hij werken noemt. Het lijkt er hierop dat hij zegt dat je uit werken behouden wordt, maar als je goed leest staat dat er niet. Het is een rhetorische vraag. Wat hij bedoelt te zeggen is, dat geloof, dat niets uitwerkt, nutteloos is. En dat zegt Paulus natuurlijk ook zo. Als we tot geloof komen en de Heilige Geest in al Zijn volheid ontvangen dan kan het niet anders of er verandert iets in ons leven. Zowel de gaven, als de vrucht worden zichtbaar. Bij de een wat sneller dan bij de ander, maar het zal onmiskenbaar te merken zijn. Maar….als je een schijngelovige bent, iemand die niet echt een relatie heeft met Jezus en het werk van de Heilige Geest niet kent, dan heb je jezelf nog niet aan Hem overgegeven en ben je dus nog niet gered! Er zullen meer mensen zondags in de dienst zitten die nog niet gered zijn dan we onszelf kunnen voorstellen. Ook kerkmensen kunnen vaak niet de vraag positief beantwoorden of ze zeker weten naar de hemel te zullen gaan als ze op dat moment zouden sterven.  Jezus wil geen religie, hij wil relatie! Dus geloof zonder werken is dood, nutteloos! 

Andersom is ook waar. De werken doen in eigen kracht om een wit voetje bij God te halen of sterker nog, gered te worden, gaat het ook niet worden. Want we zijn gered uit genade. Ook al doe je nog zo je best, ben je de beste mens op aarde, zonder Jezus ga je het niet redden. Want alleen iedereen die in Hem gelooft zal niet veroordeeld worden, maar behouden, gered, zalig of hoe je het ook maar noemen wilt.

Dus, geloof moet zichtbaar zijn aan je werken, gericht zijn op de ander en niet op jezelf, tot eer van God. Het zal je niet in de eeuwigheid brengen, maar wel laten zien wat je oorsprong is: de liefde van Jezus. Want zonder de liefde van 1 Cor.13 is ook ieder werk nutteloos! 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.