Wat heb je te zeggen?

Leave a comment Standard


Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. — Romeinen 8:31-34http://dawo.nl/?p=4745

Lezen: Romeinen 8:31-39

Lastig hoor, over vier prachtige verzen uit Gods Woord iets schrijven. Iedere tekst is al een preek op zich waard en zeker de moeite om uit het hoofd te leren!

Paulus begint met het stellen van een rhetorische vraag, of eigenlijk zijn ze dat allemaal. Ze behoeven geen antwoord, omdat het antwoord wordt verondersteld. Toch maar even op een rijtje zetten:

Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Nu dat kan nog heel wat zijn. De duivel sowieso, hij is uit op onze ondergang, gekomen om te stelen, te vernietigen en te slachten, maar vergis je niet in je eigen broeders of zusters, die je soms kunnen verketteren. Reden? Vaak jaloezie.

God zal ons alle dingen, lees de dingen die we nodig hebben, schenken. Oops, welvaartsevangelie….. Maar hier staat het wel. Zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, alle dingen. En schenken is een kado, genade, geen verdienste

Wie zal beschuldigingen inbrengen? Weer de duivel, de aanklager, maar opnieuw krijgt hij vaak steun uit onverwachte hoek. Mensen die twijfelen aan je goede bedoelingen vanwege het verleden. Maar is dat nu juist hetgeen waar Jezus voor gestorven is? Dat onze zonden in de diepte der zee begraven gingen?

Wie is het die verdoemt? God niet, Hij rechtvaardigt, dus weer die bokkenpoot en soms mensen zelf. In mijn werkomgeving wordt heel vaak gevraagd of God het wil doen….

Maar…wij hebben, de Gestorvene, de Opgestane Heiland in de hemel, die voor ons pleit, die voor ons bidt, die ons behoedt en bewaart en beschermt, want, vers 39, wat er ook gebeurt: We zijn meer dan overwinnaar. Het is geen gelijkspel, er wordt niet beslist met penalties. Het is een voldongen feit. Wij zijn de overwinnaars, door Christus, die ons zo ontzettend heeft liefgehad. Wat valt er nog te zeggen? Door duivel, broeders of zusters of mede en tegenstanders? Dat zij zwijgen, want als we God aan onze kant hebben,als Hij voor ons is, en dat is Hij, wat kan iemand ons dan nog doen? Zo mogen we vandaag met opgeheven hoofd alle probleem die we tegenkomen zien als uitdaging, want we hebben de Schepper van hemel en aarde aan onze kant, lekker Puh!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.