Blijdschap en licht

Leave a comment Standard


Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. — Psalmen 97:11-12http://dawo.nl/?p=4753

Lezen: Psalm 97

Deze Psalm is nogal van inspiratie geweest voor velen; de eerste verzen vinden we in Opwekking 365 en vers 9 in Opwekking 120 en wat zongen we, en zingt men nog, in de kerk de berijmde versie:

Gods vriend’lijk aangezicht, Heeft vrolijkheid en licht

Voor all’ oprechte harten, Ten troost verspreid in smarten.

Juicht, vromen, om uw lot; Verblijdt u steeds in God;

Roemt, roemt Zijn heiligheid; Zo word’ Zijn lof verbreid

Voor al dit heilgenot.

Op dit vers is onze tekst van vandaag gebaseerd. 

In een duistere wereld, waarin steeds meer duisternis te vinden is, is er licht gezaaid voor de rechtvaardige. Nu is niemand van ons uit zichzelf rechtvaardig, maar allen die in Jezus geloven zijn dat geworden. Licht gezaaid. Zaaien doe je niet karig, maar ruimhartig. Zo is er voldoende licht voor een ieder van ons in ieder situatie. Ook is er blijdschap gezaaid voor ons, wederom niet met mate, maar overvloedige blijdschap, als we oprecht van hart zijn. Dat zijn we, als we ons laten leiden door de Heilige Geest. Tenslotte is blijdschap een van de kenmerken van Gods koninkrijk en een partje van de vrucht van de Geest. We mogen dus blij zijn, lachen, want we zijn zonder zorgen, als we die bij de Here gelaten hebben, tenminste. En onze blijdschap is natuurlijk van God, want de vreugde van de Here is onze kracht. Niet overgoten met citroensap, maar blij en opgeruimd, dat is het kenmerk van kinderen Gods. Mag je dan niet verdrietig zijn? O ja, natuurlijk. Er is voor alles een tijd, zegt Prediker. Maar onze aard is die van een vrolijk mens. Spreuken zegt dat het voor de blijmoedige altijd feest is. Als je zo je leven leidt, is het geloof niet saai en ook nog eens aantrekkelijk voor anderen.

Nogmaals, de blijdschap die God geeft, dat is geen tandpasta smile, maar echte vreugde vanwege het feit dat we weten gered te zijn, dat we zijn vrijgekocht. Dat is toch reden genoeg om Hem te loven en prijzen. En dat licht en die blijdschap mogen we weer doorgeven aan de mensen om ons heen. Smile: Jezus loves you

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.