Aanraking

Leave a comment Standard


En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. — Marcus 6:56http://dawo.nl/?p=4771

Lezen: Marcus 6:53-56

Wat een geloof! Men herkende Jezus van de vorige keren en wist Zijn kracht. De zieken werden gehaald en bij Jezus gebracht en men smeekte of ze alleen maar de zoom van Zijn kleed aan mochten raakten. Misschien hadden ze het verhaal van de bloedvloeiende vrouw gehoord? Of beseften ze dat de vier kwastjes, die Jezus droeg aan Zijn kleed het beeld waren van Gods aanwezigheid. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het oude Testament,  is het woord wat we lezen in Mal.4:2 voor vleugels met hetzelfde woord vertaald als hier kwast, zoom. Onder Zijn vleugels is genezing….!

Er was geloof bij de mensen die de zieken haalden, zoals dat het geval was bij de vier vrienden, die zelfs het dak sloopten om hun vriend bij Jezus te brengen. Maar ook bij de zieken. Merk op dat het initiatief van de genezing bij de vrienden van en de zieke zelf was.  Er staat niet dat Jezus iedereen genas. Nee, er staat dat iedereen die Hem aanraakte gezond werd. Ik verschil hierover van mening met anderen die bidden voor genezing, maar ik zeg altijd dat als mensen niet willen we ook niet voor hen moeten bidden. God heeft ons een vrije wil gegeven en die moeten we respecteren. Wil je niet dat ik voor je bid, jammer, maar dan niet. Ik bemerk hier hetzelfde principe. Allen die Hem aanraakten en die door vrienden en familie naar Hem toegebracht werden, weden gezond.

Er ging kracht van Hem uit. Tot zover helemaal geweldig. Maar nu naar deze tijd. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij ging omdat dat beter voor ons zou zijn, want als Hij niet ging kon de Heilige Geest niet komen. Wij zijn, als het goed is, vol van Dezelfde kracht, die ook Jezus had, de Heilige Geest, die Hij na Zijn doop in water ontving.

Gaat er kracht van ons uit? Jezus zei, dat als we in Hem geloven er stromen van Levend Water uit ons binnenste zullen vloeien. Hij doelde hier op de Heilige Geest (Joh. 7:38-38) Dus als wij dezelfde Heilige Geest hebben moet die kracht ook van ons uit kunnen gaan?! 

Sommigen voelen dat ook, als ik voor hen bid, tijdens de bediening of op straat tijdens onze Krachtevangelisatie. Ik bad ooit voor een vrouw, het was in Maastricht en zij zei dat ze de genezende kracht door haar heen voelde stromen, direct naar de plaats waar de pijn zat en die daarna verdween.

Laten we ervoor zorgen dat mensen die ons aanraken, onder die elektrische geladen stroom van Kracht van Gods Geest komen, zodat ze genezen worden en Jezus gaan leren kennen.

Want als we gezonden zijn, zoals Hij gezonden is, met delfde Bron van Kracht, dan zullen we ook dezelfde dingen kunnen doen als Hij (Joh.14:12)

Laten we zo onze dag en deze week  beginnen, verlangend dat God ons zal gebruiken met die Stromen van Kracht. Ik geloof dat als we dat verlangen hebben, Hij ons ook die vrijmoedigheid zal geven en wij Zijn glorie zullen kunnen laten zien

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.