Genade en geloof

Leave a comment Standard


Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. — Efeziers 2:8-9http://dawo.nl/?p=4790

Lezen: Efeziers 2:1-10

Er is nogal wat verwarring rondom deze tekst. Als je die niet goed ontleedt bestaat de kans, dat je bij een verkeerde leer uitkomt. Bijvoorbeeld die van de uitverkiezing. Als het geloof een gave is, dan moet je dus maar afwachten of je die krijgt. ‘Och mocht het toch eens komen te staan te gebeuren’ is een veel gehoorde term. Aan de andere kant, zou je ook bij de alverzoening uit kunnen komen. Iedereen ontvangt die gave en wordt dus, vroeg of laat, gered.

Beiden kloppen niet en zijn maar een deel van de waarheid. Dat het belangrijk is, is te zien in onze vaderlandse geschiedenis. Tijdens de synode van Dordrecht (1618-1619) was er juist om dat geschil een hoop heisa. Werden de ‘arminianen’ weggestuurd en koste het Johan van Oldenbarneveldt zijn hoofd, alhoewel dat meer een excuus was om hem in politieke zin het zwijgen op te leggen. Mijn goede vriend, de in december overleden Teun van der Weijden, had graag gewild dat op de laatste synode daar vergeving voor was gevraagd.

Maar geloof is toch een gave van de Geest? Ook, zoals het ook een partje van de vrucht van de Geest is. Maar dat wordt hier  niet bedoeld. Geloof en vertrouwen is in het Grieks hetzelfde woord. Dit geloof hebben we nodig om de genade te ontvangen. Toen Jezus stierf riep Hij uit: Het is volbracht, het is voldaan. Met andere woorden, er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Daarom was zijn komst in de wereld heil, genezing, redding, brengend voor alle mensen.(Titus 2:111)Hij verzoende God met de zonde van de wereld.

Dat wide nog niet zeggen dat het daarmee klaar was. Bij zijn Hemelvaart gaf Hij de discipelen, Zijn Kerk, de opdracht om de Boodschap van genade in de wereld te brengen. Als die toch al voor alle mensen zou zijn, hadden ze dat, met gevaar voor eigen leven, niet hoeven doen. Wist je dat alle discipelen een gewelddadige dood zijn gestorven? In het Grieks is het woord getuige en martelaar hetzelfde woord….

Geloof is niets meer en niets minder dan het willen ontvangen van die genade. Het eenvoudigweg afzien van al je eigen prestaties en het gratis voor niets ontvangen van je redding. Daarom zijn we uit genade gered, door het bloed van Jezus. Iedereen die Hem aanneemt, (in geloof) heeft het recht om een kind van God te worden(Joh.1:12). Iedereen mag het pakken, gratis en voor niets, zonder enige inspanning. Heb je dat nog nooit gedaan? Ga dan naar www.gratisgeschenk.ga en ontvang het, in geloof.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.