Ingeblazen

Comment 1 Standard


Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. — 2 Timoteus 3:16-17http://dawo.nl/?p=4795

Lezen: 2 Timoteus 3:10-17

Een geweldige tekst, die het kennen van de Schrift nog eens benadrukt. Het mooie is, en dat komt helaas maar in weining vertalingen tot uiting, dat de Bijbel zelf door de heilige Geest is geïnspireerd. Er staat’ door God ingeblazen’ De Naardense zegt het zo: door God doorademd. De Heilige Geest is nauw betrokken bij het ontstaan van Gods Woord. Paulus heeft het hier over het Oude Testament. Het Nieuwe was er nog niet, of in wording. De Bijbel, zoals wij die kennen is pas ontstaan bij het concilie van Nicea. Toch hebben we met elkaar besloten dat de Bijbel, zoals die er nu ligt, Gods Woord is. Tijdens de reformatie zijn daar wat boeken afgelaten, zodat onze Bijbel dunner is dan de katholieke. Overigens staan er vele mooie dingen in de apocriefe boeken. Alleen erkennen wij die niet als zijnde het woord van God.

Gisteren zagen we al, dat het Woord vlees is geworden in de persoon van Jezus. Iedere bladzijde ademt dan ook Zijn Naam. Het gaat om Hem en Hem alleen. Wij lezen dan ook het Oude Testament door de bril van het Nieuwe. Door ‘het is volbracht!’ Dan krijgen vele stukken een ander tintje. Maar het blijft Gods Woord. Onfeilbaar.

We mogen elkaar dan ook aanspreken op dat Woord: onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden zijn de vier kenmerken die in iedere preek zouden moeten zitten. Maar we moeten de bijbel niet laten ‘buikspreken’. Door het uit zijn verband halen van teksten, de bijbel laten zeggen wat ons standpunt is. Helaas gebeurt dit in allerlei kringen. Niet voor niets zet ik altijd bij mijn Opfrisser het hele stukje waar de tekst uitkomt, plus de link erbij waar het staat ( als je daar op klikt opent zich het betreffende bijbelgedeelte) Omdat de context zo ontzettend belangrijk is. Zelf lees ik meerdere vertalingen en door de studiebijbel heb ik toegang tot de originele Hebreeuwse en Griekse tekst . Je kunt die studiebijbel 30 dagen gratis proberen op www.studiebijbel.nl

Belangrijk is dat we ons laten inspireren door Gods woord en Zijn Geest. Er hoort balans te zijn. Woord en Geest staan niet tegenover elkaar,maar horen onlosmakelijk bij elkaar. Het doel: Ons volmaakt te maken en toe te rusten tot  goede werken. Als we leven volgens de norm van de bijbel, dan slaan we elkaar niet met Bijbelteksten om het hoofd, maar zijn we Geestvervulde, het Woord kennende gelovigen, ten dienste van onze naaste. Alles wat dat niet is maakt ons opgeblazen van kennis en wijsheid, of dor een droog als het water van Gods Geest er niet over gevloeid is. Een speldenprik is genoeg om het te doen knappen.

Een gedachte over “Ingeblazen

 1. De context is dat Paulus Timoteus bemoedigt en instrueert om te gaan met zijn taak en Gods Woord te bedienen, in gesprek te gaan met misleiders en andersdenkenen.
  2 Timoteus 3:16 zegt niet allereerst dat Gods Woord door de Heilige Geest is ingegeven, ingeademd, al is dat uiteraard wel zo.
  Maar als Timoteus zich voorbereid op wat hij gaat spreken, hoe hij Gods Woord gaat bedienen, zodat het ter onderwijzing is, en ter weerlegging, gericht op verbetering en opvoeding uitwerkende, daarvoor ontvangt hij, Timoteus uit Gods Woord: door de Heilige Geest wordt het hem ingegeven/ingeademd. Dit is conform Johannes 14:26 en 1 Johannes 2:26.27, en net zo werkt hij in ons…..Daarom staat er in vers 26 ook duidelijk weerleggen en verbeteren bij. In 1 Corint 14 over hoe ons profeteren mag zijn, staat er hetzelfde: ter opbouw, vertroosting (houdt ook vermanen in, op een vaderlijke uitnodigende bevestigende wijze) en bemoediging….

  En ook het volkomen zijn en volkomen toegerust zijn, door hoe de Heilige Geest ons leidt, en opvoedt en onderwijst, Hij maakt Zijn Woord levend in ons leven, in onze situaties, van Hart tot hart (Romeinen 8:14, 1 Corint2).

  Mijns inziens mag de vertaling van 2 Timo 3:16,17 hier verbeterd worden, zodat die specifieke toerusting, door Paulus geschreven en door God bedoeld, tot zijn recht komt, ook vandaag voor u en mij en elke gelovige lezer!
  Van harte Gods zegen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.