Multitasker

Comment 1 Standard


De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen. — Jesaja 33:22http://dawo.nl/?p=4796

Lezen: Jesaja 33:17-24

Rechter, Wetgever en Koning. Drie titels, functies, die hier genoemd worden met betrekking tot de HERE onze God. En dan nog natuurlijk: Verlosser, niet als titel, maar wel als daad als gevolg van. Alle drie de functies zijn nodig om de daad te kunnen doen.

Hij is onze Rechter. Hij en Hij alleen zal Degene zijn die een oordeel over ons uitspreekt. Het mooie is dat Hij dat al gedaan heeft, plaatsvervangend, over Zijn Zoon. Daarom is er geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn!

Hij is ook onze Wetgever. Hij bepaalt de regels, niet wij, hoe graag we dat ook zouden willen. De gulden regel die Hij gaf, was het liefhebben van God en de naaste. Beiden in harmonie, als een kruis; horizontaal, de liefde naar God en als gevolg daarvan verticaal, de liefde tot de naaste. Beiden zijn nodig en onlosmakelijk met elkaar verbonden

Hij is ook onze Koning. Hij heeft alles onder controle, maar wil ons, Zijn onderdanen wel inzetten om Zijn Koninrijk te vestigen en het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Vraag is of wij wel ingezet willen worden? Zijn Koningschap erkennen betekent dat je Hem Heer van je leven maakt en dus doet wat Hij van je vraagt

En Hij verlost ons, van de macht van de zonde, van de gevolgen daarvan, van de macht van de tegenpartij. Van alles wat ons ook maar gevangen kan houden. 

Het Hebreeuwse woord van verlossen komen we ook weer in de Naam van Jezus tegen: Yehsua – verlossen is  yosisenu. De Enige Verlosser die er geweest en die ooit weer zal komen is Jezus. Buiten Hem is er geen verlossing mogelijk. Alleen door Hem kunnen we die verlossing meemaken. Dat geldt voor ons, dat geldt voor Israel dat geldt voor Jeruzalem, waarover dit stukje origineel gaat. Buiten Jezus geen verlosser. Hij is  de enige weg tot de vader



Een gedachte over “Multitasker

  1. Pingback: Multitasker |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.