De HERE strijdt

Leave a comment Standard


De HEERE, uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft, en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de HEERE, uw God, u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. — Deuteronomium 1:30-31http://dawo.nl/?p=4808

Lezen: Deuteronomium 1:19-33

Het volk Israel is eindelijk bij het beloofde land aangekomen. Maar voordat zij er naar binnen mogen, krijgen we eerst nog het hele boek Deuteronomium. Het boek begint met alles nog eens te herhalen wat er in de afgelopen 40 jaar is gebeurd. Waarom? Omdat velen dat niet hebben meegemaakt. Dit is namelijk de nieuwe generatie waar Mozes tegen spreekt. Iedereen, die ouder was dan 20 toen de verspieders het land verspiedden, is gestorven. Niemand van hen mocht het Belooofde Land innemen., behalve Jozua en Kaleb. Dus is het een goede zaak om hen alles nog eens in te prenten, te vertellen, waar het goed ging en zeker ook waar het mis ging. Merk op dat Mozes tegen deze nieuwe generatie spreekt alsof ze hetzelf waren. Telkens zegt Hij: u hebt dit of u hebt dat, terwijl dat hun ouders waren en sommigen nog niet eens geboren! God houdt een generatie verantwoordelijk voor de zonden van de generaties ervoor….

Er wordt wel gezegd, door moderne theologen, dat het boek Deuterinomium veel later is geschreven, ten tijde van Koning Josia, toen het weer werd gevonden. Het zou dan gemaakt zijn om de opwekking, die toen uitbrak, tot stand te brengen. Het gekke is dan, dat als Jezus de duivel beantwoordt bij de verzoeking in de woestijn, alle teksten waarmee Hij de duivel verslaat, uit dit boek citeert. Ik hoor de duivel dat argument niet gebruiken. Hij wijkt voor de woorden uit dit boek!

In de tekst van vandaag verhaalt Mozes het verhaal van de verspieders. Hoe ze terugkwamen en beangstigd waren voor de reuzen die er woonden en 10 van de 12 tot de conclusie kwamen: dit land is niet voor ons. Dan komt de tekst van vandaag: Als God iets belooft, dan doet Hij dat ook. Kijk wat Hij in het verleden heeft gedaan. De 10 plagen voor de Egyptenaren, de doortocht door de Rode Zee. Alle andere wonderen en tekenen die Hij aan het volk gegeven heeft. Water uit de Rots, iedere dag frisse Manna enz. Hij zal voor U strijden, Hij is een Dappere Held, Hij draagt ons, dag aan dag, zoals een man zijn zoon draagt, de hele weg die ze gegaan zijn. Tot hier, tot het moment dat ze voor de eerste keer voor de grens stonden. En dan zou Hij een paar reuzen niet aankunnen, problemen hebben met een paar versterkte steden? Het boek Jozua bewijst dat het geen enkel probleem was. Het volk Israel was hardleers. Dat bewijst het boek Richteren. Ze vervallen telkens weer in de zelfde zonden als hun voorouders. Daarom houdt God die generatie verantwoordelijk, omdat ze zich niet bekeren en een andere weg gaan. Als wij ons niet bekeren van dingen die ‘nu eenmaal in de familie zitten’, dan dragen we die vloek mee en geven die ook weer aan onze kinderen door. Maar als we die vloek verbreken in de Naam van Jezus en ons bekeren is die ook weg, evenals de gevolgen ervan.

God heeft Zichzelf bewezen als de God die er is. Ook nu vandaag is Hij Dezelfde, die Hij gisteren was en Hij zal dat ook morgen zijn. Hij is de constante factor. Wat er ook ook ons afkomt: Hij zal voor ons strijden, Hij zal ons dragen. Het enige wat Hij van ons vraagt is geloof. Want door ongeloof werd Israel veroordeeld om nog 40 jaar door de woestijn te sjokken, omdat ze het Beloofde Land niet meer mochten innemen. Laat alle beloften en zegeningen die God voor je heeft klaarliggen niet aan je voorbijgaan door ongeloof, maar geloof dat de Dappers Strijder, JHWH Jilehem, Zelf voor je uitgaat en je draagt. Dan ga je mooie eigen zien!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.