Laten branden

Comment 1 Standard


Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. — 1 Tessalonicenzen 5:19-22http://dawo.nl/?p=4822

Lezen: 1 Tessalonicenzen 5:12-22

Ala kind was ik gek op fikkie steken. In de buurt waar ik woonde was een illegale vuilstortplaats, waar mensen hun vuil, wat niet in de vuilnisbak paste, dumpten. Daar lag tuinafval, maar ook hout en blikken verf, van alles wat. Heerlijk was dat om met een aantal vriendjes daar een vreugdevuur te ontsteken. Stinkend van de rook kwam ik dan thuis. Ondanks dat ik hoorde dat er ‘wat zou zwaaien’ als ik het bleef doen, was ik er binnen afzienbare tijd weer bij.

Fikkie steken, in geestelijk opzicht, doe ik nog steeds graag. Mensen in vuur en vlam zetten voor Jezus. De CD van de band, waar ik jarenlang mee door Nederland trok heette: Vuur en Vlam. En ook in mijn Opfrissers kom je regelmatig tegen dat ik van de Heilige Geest hou. Zijn Vuur brandt in mij en er is niemand in staat om dat te blussen.

De Heilige Geest is vuur? Als Paulus zegt: Blus de Geest niet uit, dan heeft hij het ook over een vuur. Niet een verterend vuur, wat God ook kan zijn. Maar een vuur dat je enthousiast maakt voor God. Op de eerste pinksterdag zagen de 120, die in de Bovenzaal bijeenwaren, tongen als van vuur op hun hoofd verschijnen. En als Johnnes de Doper het over Jezus heeft, zegt hij: Deze is het Die jullie zal dopen met de Heilige Geest en met Vuur. De Heilige Geest zet je in vuur en vlam voor Jezus. Zijn vuur brandt in je en verteert je als je er niet mee aan de gang gaat. Het is geen spelletje dat wanneer je ‘Vuur’ roept mensen worden aangeraakt. Nee, je gaat daarna de straat op en ziet tekenen en wonderen gebeuren en mensen tot Jezus komen. Dat vuur zegt Paulus moet je niet uitdoven. Maar als ik naar heel veel gelovigen kijk dan denk ik toch, waar is het vuur? 

Paulus geeft eigenlijk 4 tips om het vuur brandend te houden:

– de profetieën niet verachten. Is er ruimte in de kerk waar je komt om met Gods gaven aan de gang te gaan. Kan en mag er geprofeteerd worden? En zo ja, wat doet men ermee? We moeten naar de gaven van de Geest jagen, zegt Paulus, er achter aan gaan, totdat we ze (allemaal) hebben en zien functioneren in ons leven. In het bijzonder die van profetie. 1 Kor. 14:1

– Als er geprofeteerd wordt, wordt het dan getoetst, beproefd? En waaraan? Aan het Woord, aan het gevoel? Vers 21 wordt vaak misbruikt door mensen om alles maar eens geprobeerd te hebben. Maar dat is de context niet. Die gaat over de (gaven van) de Heilige Geest. Uit de profetieën die klinken, moeten de goede en de kwade gefilterd worden. De kwade eruit, de duivel kan het ook misbruiken, en de goede houden en ermee aan de slag. Hoe weet je of een profetie echt is:

     A) Hij gaat nooit tegen het Woord van God in

     B) Hij komt uit. Iemand profeteerde over mij: je gaat niet meer aan het werk, God gaat je voltijds in de bediening           plaatsen. Inmiddels ben ik al weer 7 maanden aan de slag, afgelopen week 60 u gedraaid. Ik bedoel maar…..

Dat is dus toetsen. 

– de laatste tip is om ons te onthouden van elke vorm van kwaad. Dat heeft ook weer te maken met dat toetsen van Gods gaven. Er wordt soms misbruik van gemaakt en dat is ten strengste verboden. Wanneer God je een profetie voor iemand geeft, mag je dat nooit voor je eigen doeleinden gebruiken. Laat staan dat je mensen dwingt om dingen te doen, waarvan jij denkt dat God ze tegen jou gesproken heeft. Manipulatie ligt op de loer en dat is toverij. Het ‘Zo spreekt de Heer’ wat sommigen al heel snel gebruiken dwingt de ander om te luisteren en te gehoorzamen. Het klink wat vriendelijker als je zegt; ‘ik denk dat de Heer dit tot mij zegt’ Dat schept ruimte

Kortom; Niet en verkeerd gebruik van de gaven van de Geest, doet Hem in je uitblussen. Want waarom zou Hij blijven branden? Jijzelf blust Hem uit. Maar Hij gaat niet bij je weg. Hij is alleen verdrietig. Let wel, dat ook al zondig je, de Heilige Geest toch altijd bij je lijft.Dat heeft Jezus belooft. Hij zal altijd bij jullie zijn. We hebben he Heilige Geest niet gekregen omdat we Hem verdienen, maar omdat we Hem nodig hebben! Maar of Hij Zijn werk kan doen? Dat ligt aan ons. Is Hij uitgedoofd in je leven? Een vonk is al genoeg, want Hij wacht op jou om dat vuur weer te doen ontbranden. Waar de wereld op wacht is mensen zoals jij en ik, vol van het vuur van de Geest, om anderen weer in lichterlaaie te zetten voor koning Jezus. Ga je mee fikkie steken?

Een gedachte over “Laten branden

  1. Pingback: Laten branden |

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.