Permanent

Comment 1 Standard


Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. — Johannes 14:15-17http://dawo.nl/?p=4827

Lezen: Johannes 14:15-21

Er wordt wel eens gezegd dat Jezus en Paulus een ander evangelie brachten. Jezus bleef zeggen dat we geboden moesten gehoorzamen en Paulus was meer van de genade. Hier zie je dat ook weer. ‘Als je van me houdt dan neem je Mijn geboden in acht’. Dus toch wet? Je kunt het ook anders zien en lezen. Als het gevolg van je liefde voor Mij zul je Mijn geboden in acht nemen. Dus het is geen zwoegen, met iedere keer weer een falen, maar een logisch gevolg van onze liefde voor Hem. Je doet iets, wel of niet, omdat je van iemand houdt. Dat maakt het een stuk makkelijker. Als liefde de drijfveer is, in plaats van plichtmatige gehoorzaamheid, dan heeft het een heel ander tintje. Daarbij komt dan nog eens dat Jezus ons de Helper, de Heilige Geest belooft. Alleen die van Hem zijn en Hem liefhebben, kunnen die Geest ontvangen. Hij zal ons helpen, en dat doet Hij ook, om dat leven te leiden, zodat we op Jezus gaan lijken. In karakter, de vrucht van de Geest en in werken, door tekenen en wonderen, de gaven. Beiden horen bij elkaar en zijn niet los van elkaar te koppelen. En hij blijft bij ons!

Hij gaat niet weg, ook niet als we onze eigen weg gaan, als we in zonde vallen. Hij is dan verdrietig, maar Jezus belooft ons dat Hij bij ons en in ons zal zijn tot in eeuwigheid! De duivel wil je laten denken dat je heilig moet zijn om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Dat je een bepaalde status moet hebben of verschillende stappen moet hebben gedaan. Maar, ik herhaal het maar weer, we krijgen Hem niet omdat we Hem verdienen, maar omdat we Hem nodig hebben. En Hij gaat niet weg! Juist als we gezondigd hebben, hebben we Hem zo nodig, omdat Hij ons laat zien wat er nog mis is in ons leven. En als Hij dat doet wijst Hij altijd op het volbrachte werk van Jezus. Als de satan, de aanklager je op je zonden wijst, zegt hij dat je niet meer naar God terug kunt. 

De reden dat je denkt dat de Heilige Geest is weggegaan ligt niet bij Hem maar bij jou. Alle liedjes over ‘Kom Heilige Geest, ik verlang naar U’  zijn prachtig, maar vergeet niet dat Hij nooit weggegaan is. Jijzelf hebt Hem misschien op een zijspoor gezet,maar Hij blijft bij je. Het feit dat je Hem al of niet voelt, ligt niet aan Hem. Des te meer ruimte wij voor Hem maken, hoe meer we ons op Hem richten, des te meer wij Hem zullen ervaren. En vergeet het niet, een getuige van Jezus zijn, is de reden dat je Zijn Kracht ontvangt. (Hand 1:8) Daarvoor heb je Hem zo nodig. Mijn zoektocht naar de Heilige Geest begon omdat ik merkte dat ik tekort schoot in het getuige zijn. Daardoor ontving ik de doop in de Heilige Geest en werd ik vrijmoediger dan ooit.

Hij is permanent aanwezig, voor iedere gelovige beschikbaar. Laat je vullen, als dat nog niet is gebeurd en wees een daadkrachtige getuige van Jezus. de Helper is altijd bij en in je, 24/7 ter beschikking. Dat is toch geweldig!

Een gedachte over “Permanent

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.