Dromenuitleg

Leave a comment Standard


Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven. — Daniel 2:20-22http://dawo.nl/?p=4831

Lezen: Daniël 2:13-23

Het begin van het boek Daniel laat zich lezen als een spannend jongensboek, vol spannende avonturen. Een groep Joodse jongens wordt apart gezet om de koning, Nebekadbnezar, te dienen. Ze weigeren het onreine voedsel en eten alleen maar verse groente en fruit en drinken alleen maar water (het z.g. Daniël vasten) Dan krijgt de koning een droom. Hij wil niet alleen uitleg, zoals Farao bij Jozef, maar hij wil ook nog eens een keer dat men hem de droom vertelt. Geen uitlegging  dus, maar eerst openbaring, zodat hij zeker weet, dat de uitleg van ‘Hogerhand’ zal zijn. Als niemand dat kan worden ze met de dood bedreigt. Omdat hij dan weet dat het allemaal kwakzalvers zijn. Daniël en zijn vrienden komen bij elkaar en gaan bidden. Dan openbaart God aan Daniel de droom en de uitleg. Voordat Daniël de confrontatie met de koning aangaat, uit hij deze lofprijzing, onze dagtekst. Hem alleen komt toe alle eer en wijsheid. Daniël zegt hier al een aantal profetische dingen. God verandert tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen en kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht, (Het Licht der wereld, Jezus) woont bij Hem. Dan dankt hij Hem voor de wijsheid en de kracht.

In deze roerige tijden, met tereurdreigingen en angst zaaien, zowel door de IS als door de media, is deze tekst duidelijk en heder. Het is God die aanstelt. Wie wordt er president van Amerika? God stelt aan. Wie is de premier van Nederland? God stelde hem aan. Laat alle kritiek op ons kabinet varen en ga op je knieën voor  hen, zoals ons wordt verteld in 1 Tim. 2. Mag je dan geen kritiek hebben, o ja zeker. Maar dat uiten aan God, in gebed, heeft meer effect dan het op Facebook te zetten. Hetzelfde geldt voor je voorganger, dominee en oudsten of leidersteam. Ga in je binnenkamer, of bid ervoor, zoals Daniel met zijn vrienden. Wie op zijn knieen zit, kan immers niet meer schoppen.

Zoals God toen aan Daniel openbaring gaf, zo doet Hij dat nog steeds, door de gaven van de Geest, voor iedere Geestvervulde gelovige, beschikbaar. Woorden van kennis en wijsheid, horen ons niet te verbazen, maar dagelijkse kost te zijn. Wanneer wij kennis over het onbekende van iemand ontvangen en dat, in liefde, delen, zullen zij hun hart openen en erkennen dat God de levende God is. Ook in deze gave mag je oefenen en je er naar uitstrekken. maar vergeet nooit je dank te uiten en God de eer te geven, zoals onze vriend dat deed. Want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.