Nieuwe kracht

Leave a comment Standard


Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. — Jesaja 40:28-31http://dawo.nl/?p=4837

Lezen: Jesaja 40:21-31

Wat zijn er toch veel mensen moe, vandaag de dag en dan bedoel ik geestelijk moe. Burnouts, overspannenheid, je komt het zo vaak tegen, ook bij mensen die geloven. Als je je lichamelijk inspant laat je lichaam weten dat je rust nodig hebt. Heb je hard gelopen of gesport, dan ben je wel even moe, maar je lichaam heeft de veerkracht om juist daardoor fit te worden. Geestelijk is dat blijkbaar niet zo. Als je je zorgen maakt, flink onder druk staat op je werk of in je gezin of waar dan ook, dan eist dat vroeg of laat zijn tol. Op een gegeven  knapt het touwtje en moet je er gewoon tussenuit.

De tekst van vandaag  begint met een contrast. Het begint met het laten zien dat God nooit moe wordt en zeker niet afgemat. Dan laat het zien dat zelfs jonge mensen moe en afgemat kunnen worden en daardoor niet meer op hun benen kunnen staan. Als jongeren dat al niet meer kunnen, laat staan de ouderen, lijkt het. Dan komt de tekst met de remedie. En dat is geloof, vertrouwen. Die het van de HERE verwachten, zullen nieuwe kracht krijgen. Alles wat van ons gevraagd wordt hoeven we niet in onze eigen kracht te doen. Zeker wij, als nieuwtestamentische gelovigen zijn vervuld, als het goed is, met een allesoverweldigende kracht, die van de Heilige Geest. Dat is kracht die nooit opraakt, nooit raakt uitgeput, er altijd weer is.

Ik vergelijk het wel eens met een fiets met hulpmotor, een E-Bike. Er zit een motor in, die je helpt met fietsen. Afhankelijk van het type kan die accu een hele poos mee, maar je moet hem dan wel weer opladen. Maar als jij niet begint met fietsen, dan gebeurt er niets. Pas als jij gaat bewegen gaat de motor het doen. Dus als je begint met fietsen, slaat de motor aan. Sta je stil, dan gebeurt er niets, dan stopt de motor. 

Velen wachten met bewegen tot de Heilige Geest hen een duwtje geeft, maar als jij niet beweegt, geeft Hij geen kracht. Wacht niet op een beweging van God, maar wees een beweging van God! En als wij gaan bewegen, beweegt Hij mee. Dan kost het je geen kracht en inspanning, dan gaat het als vanzelf. Dan word je ook niet moe van het werken in Gods Koninkrijk, dan geeft het juist nieuwe energie. God heeft voorzien in de grootste en sterkste motor in het hele universum. Hij Zelf, Die in ons woont, geeft ons die Kracht, die Opstandingskracht. Beweeg in die kracht en je zult telkens nieuwe kracht ontvangen. Zoals een adelaar beweegt op de thermiek van de wind en hij komt waar hij wezen wil, zonder noemenswaardige inspanning, zo kunnen wij bewegen op de thermiek van de Heilige Geest.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. 

En dan kan je eindeloos doorgaan.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.