Allesoverweldigende grootheid van Zijn kracht

Leave a comment Standard


Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. — Efeziers 1:17-19http://dawo.nl/?p=4844

Lezen: Efeziers 1:15-23

Wat een gebed dat Paulus bidt voor de gemeente in Efeze. De gemeente gelooft heel sterk in de Here Jezus, heeft hij in het vorige vers gezegd en daarom bidt en dankt hij God iedere dag, dat ze Hem nog meer zullen leren kennen. Dat God, de Vader van de Here Jezus, hen nog meer van de Geest geeft om openbaring en wijsheid te geven. Hun ogen te openen, te verlichten, zodat ze ook met hun verstand zullen begrijpen wat de hoop van hun roeping is en wat voor een rijkdom het is wat ze hebben ontvangen: de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht, aan ons die geloven, zoals de sterkte van Zijn macht werkt.

Het is een beetje ingewikkelde, paulinische zin, maar wat hij eigenlijk zegt is dat hij vraagt of God de gemeente van Efeze het inzicht zal geven, door Zijn Heilige Geest, wat voor  Opstandingskracht (zie het volgende vers) ieder gelovige en de kerk samen heeft. Allesovertreffende grootheid van Zijn kracht. De brief aan Efeze eindigt met hoofdstuk 6, het gedeelte over geestelijke strijd, waar ook gesproken wordt over sterkt van Zijn macht. 

Iedere gelovig heeft het dus in zich om over die overweldigende kracht te beschikken, omdat in iedere gelovige de Heilige Geest woont. Je hoeft niet heiliger dan de rest te zijn, niet vromer, of niet langer te bidden. Je hoeft alleen maar dorstig te zijn en te verlangen naar een nieuwe verfrissing in je geloof, beschikbaar te zijn om de Geest in je Zijn werk te laten doen. Ik herhaal het nog maar eens: je ontvangt de Heilige Geest niet omdat je Hem verdiend, maar omdat je Hem nodig hebt.

Het is met de molen op het plaatje. De molen moet in de flow van de wind gezet worden, zodat de wieken de wind kunnen opvangen en in beweging gaan komen. We moeten ons dus afstemmen op de Geest, die de Here Jezus vergelijkt met de wind die blaast waarheen hij wil. Dan komen de wieken in beweging de kan de molen zijn werk doen. Zonder wind doet de molen niets, maar als hij verkeerd staat evenmin.

In onze module ‘Dieper met de Heilige Geest’ van Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst, die op 19 september start (voor meer info opgave op www.oogstschool.ga) gaan we hier dieper op in. 

Maar het is ook mijn gebed, dat de kerk van vandaag, maar ook iedere gelovige,  zich weer gaat bezighouden met datgene waar ze voor geroepen is:

  • Het genezen van de zieken
  • Het uitdrijven van demonen
  • Het winnen van de zielen van ongelovigen

Door de allesoverweldigende grootheid van Zijn Kracht, de Heilige Geest, in ons, kunnen we dat, zijn we daartoe in staat. Kunnen we die geestelijke strijd tegen alle uitwassen van het rijk der duisternis verslaan. Rijst op, rijst op voor Jezus en vorm een leger, het leger van God, dat Zijn wil volvoert!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.