Kind van God

Leave a comment Standard

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. — Romeinen 8:16-17http://dawo.nl/?p=4851
Lezen: Romeinen 8:1-17

Een kind van God, durf jij jezelf zo te noemen? Velen, in de wat zwaardere contreien van de kerk, hebben daar moeite mee. Dat kan je toch niet zo maar zeggen? Ze zijn bang met een ingebeelde hemel de hel in te gaan. Op straat heb ik al best een aantal van deze mensen tot de Heer mogen leiden. Ik zag de tranen van vreugde toen ze de Here Jezus uitnodigden in hun hart en Zijn vrede en liefde ervoeren. Ook dit is het werk van de Heilige Geest, Hij getuigt met onze geest, ze zijn het samen eens, dat we een kind van God zijn. Mede daarom is het zo belangrijk dat we de Heilige Geest, in al Zijn werk en persoon, kennen. Zonder Hem zijn we Romeinen 7: wie zal mij verlossen uit  het lichaam van deze dood? Met Hem ze we Romeinen 8: een kind van God voor wie er geen veroordeling meer is, omdat hij naar de Geest leeft

De erfenis is daarom voor ons: leven door de Geest, doet ons zijn, langzaam maar zeker, in woord en daad, als onze Grote Broer, de Here Jezus. We gaan op Hem lijken. Snap je nu, dat het onze tegenstander er aan gelegen is, dat zovelen twijfelen of ze Zijn kind wel zijn? Als je nog steeds twijfelt, ga je je ook niet druk maken om de erfenis: de gigantische zegen voor de kinderen van God.

Als je de Geest hebt, zegt Paulus, dus dat is wel de voorwaarde. Overigens ben ik er van overtuigd dat velen in die kerken kinderen van God zijn en de HEERE van harte liefhebben. Het is aleen zo jammer dat men het ze wil onthouden. Ik bid dan ook, dat de Geest daar doorbreekt en de ruimte krijgt. We kunnen veel van hen leren. Bijbelkennis, trouw, je zelf verloochenen, niet met de wereld mee willen doen, of je het nu mooi vindt of niet. Daarom veroordeel ik hen ook niet, wie ben ik?

Maar ik bid dat iedere gelovige de rijkdom van het leven met de Heilige Geest gaat ervaren. Dat is de reden dat we weer met onze bijbelschool module ‘Dieper met de Heilige Geest‘ starten. Omdat Hij ons Christus laat zien zoals Hij is en in ons wil zijn. Hoe meer je de Heilige Geest kent, hoe meer Hij je de Vader en de Zoon zult leren kennen. Ken je Hem? Als je weet een kind van God te zijn, ben je een kind van de Koning, een Koningskind, door de Vader bemint. Dan leef je volgens de regels van de Geest en niet naar die van het vlees. Dat is het lijden wat Paulus bedoelt, lijden om de Naam van Jezus, omdat je je niet schaamt voor het evangelie van Jezus Christus.

Weet je het nog niet zeker? Open je hart en nodig Hem uit in je leven. God wil niet dat er ook maar een mens verloren gaat, ook jij niet. Zijn verkiezende liefde is er niet voor een klein handje vol mensen, maar voor een schare die niet te tellen valt. Hij laat geen bidder staan: Ga naar Gratis Geschenk en ervaar Zijn verkiezende liefde, voor jou!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.