Ruilen

Leave a comment Standard

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. — 2 Korintiers 5:21http://dawo.nl/?p=4854

Lezen: 2 Korinthiers 5:11-21

‘Waar er twee ruilen zal er een huilen’ , zegt het spreekwoord. Dat klopt ook als we van kijken naar de geweldige ruil, de omwisseling, die aan het kruis plaats vond. Daar werd op Jezus, Die zonder enige zonde was, al onze schuld gelegd. Jesaja zegt het zo: de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Daar aan het kruis, toen Hij uitriep: ‘Het is volbracht!’ Betaalde Hij voor al onze zonden, ongerechtigheid en schuld. Met de dood, met de Godverlatenheid, die niemand ooit zo gevoeld kan hebben los Hij. ‘Als een roos, geplukt en weggegooid, nam Hij de straf en dacht aan ons, meer dan ooit’ Hij was degene die moest huilen.

Doordat Hij zonder zonde was kon Hij dat ook, niemand anders heeft dat gekund of zal dat ooit kunnen. De duivel probeerde Hem te verleiden in de woestijn, maar het mislukte, Hij werd verslagen door het (vleesgeworden) Woord. God liet al Zijn toorn, gramschap en boosheid over onze zonden en de zonden van de hele wereld op Hem neerkomen. De zon wilde niet meer schijnen en Jezus riep het uit: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Doordat de oorzaak nu weggenomen is, zijn wij die gerechtigheid Gods geworden, als we in Hem geloven, Hem hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser. Dan staan we niet meer onder de vloek van de zonde, maar onder de zegen van de redding. Hij heeft niet alleen de schuld op Zich genomen,maar ook de gevolgen ervan: ziekte, haat, bitterheid, afwijzing etc. Daarom is er geen andere Naam onder de hemel gegeven, door wie wij moeten behouden worden dan de naam van Jezus. Ken jij die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Hij moest huilen, aan het kortste eind trekken, opdat wij kunnen juichen vanwege de verzoening en het feit dat wij nu kinderen Gods zijn, gerechtvaardigd door het Bloed. Wij zijn rechtvaardig, we varen recht, in Jezus spoor, achter Hem aan.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.