Geheimenis

Leave a comment Standard

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. — 1 Timoteus 3:16http://dawo.nl/?p=4863
Lezen: 1 Timoteus 3:1-16

Een groot geheim. Dat is het geweest. Hoe God het probleem van de zonde, die scheiding maakte tussen God en mensen zou oplossen. Een groot wonder, onbegrijpelijk, dat Hij Zijn Engigeborene zou geven, als losprijs. In dit vers wordt het als het ware bezongen: dat Hij is gekomen in het vlees, als een mens,zoals jij en ik, in alles gelijk, behalve de zonde. Daardoor kon de Heilige Geest Hem ook weer doen opstaan uit de dood. Hij stierf, beladen met de zonde van de gehele mensheid. Maar omdat Hijzelf nooit gezondigd had, kon de dood Hem niet langer vasthouden en moest Hem op de derde dag gewoon laten gaan. Hij verscheen aan de engelen in het dodenrijk, die tot hun verbijstering zagen dat Hij de sleutels van Dood en Dodenrijk van hun baas, satan, simpelweg roofde. Daarna werd Hij opgenomen in heerlijkheid om Zijn Geest uit te storten op de gemeente, zodat die de wereld in kan gaan om, vol van die Geest, te getuigen in Woord en Daad, met de kracht van de Heilige Geest, te bewijzen dat Jezus Christus, de Zoon van God is en leeft en leven geeft voor een ieder die in Hem gelooft.

Niet door werken, het naleven van geboden en verboden, maar uit genade en door geloof, wordt een mens behouden. Dat is het geheim, dat we mogen uitdragen in de wereld, waar het steeds donkerder wordt, waar mensen zich laten lijden door haat en andere emoties, verblind door de god van deze wereld. Maar wij hebben het antwoord: Jezus!

Laat dat dan klinken bij elke gelegenheid die zich voordoet, want dat geweldige geheim moet bekend worden!

Zoals Larry Norman dat ooit zong: Sweet Song of Salvation

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.