Laten we loven en prijzen

Leave a comment Standard

Laten zij de Naam van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. — Psalmen 148:13http://dawo.nl/?p=4865

Lezen: Psalmen 148

De strekking van deze Psalm is om iedereen, waar dan ook, in de hemel en op de aarde bij de lofprijzing van God te betrekken. Ieder onderdeel van de schepping wordt erbij betrokken. En, last but not least, ook de ouderen en de jongeren, samen!(vers 12) Je merkt soms wel eens, als je ouder wordt, dat je niet meer, of in iedere geval minder, meetelt. Het accent ligt op de jeugd, want wie die heeft, heeft de toekomst. Het kostte mij niet voor niets twee jaar om na mijn ontslag, weer aan het werk te komen. Maar in Gods koninkrijk is dat anders, of hoort het althans anders te zijn. Daarom worden ouderen en jongeren opgeroepen om samen de Naaam van de HERE, van JHWH, groot te maken. Dat gebeurt in de kerk of gemeente, waar je misschien straks naar toe gaat (of bent geweest) maar ook in het dageljkse leven. In ons zijn, wie we zijn, ligt een uitdaging om de Naam van de Heer groot te maken. De invloed die je ergens kunt hebben, weet je nog: thermometer of thermostaat? In alles hebben we een mogelijkheid om Gods Naam te vermelden, direct of indirect. Daar is lef voor nodig, zo je wilt: moed, durf, maar Hij is het waard om juist ook buiten de vier veilige muren van de Kerk groot gemaakt te worden. Het hele uitspansel, dat is de hemel en de aarde, alle bomen, planten dieren en mensen, engelen en hemellichamen: alles en iedereen straalt Gods Naam uit. Want Hij is hoog verheven, aan niemand gelijk. Zijn majesteit welft over de aarde, is overal te zien en te merken. De mensen, die Hem (nog) niet kennen, zien dat niet, door de verblinding, die de god van deze wereld op hen heeft gelegd. Maar wanneer wij, als zonen Gods ons openbaar komen en dat is wanneer wij uitstappen in geloof om die majesteit te laten zien, zullen ze het weten: er is geen God dan JHWH en zijn geweldige Zoon, Jezus Christus, die ons bekrachtigd om te getuigen door de Heilige Geest. Kom laat ons de Naam van Jezus prijzen en bekend maken, dag en nacht en overal, want Hij is het waard!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.