Water en Vuur

Leave a comment Standard

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. — Jesaja 43:2-4http://dawo.nl/?p=4868

Lezen: Jesaja 43:1-7

Wat een geweldige belofte, getuigend van Gods onvoorwaardelijke liefde voor Israel, horen we hier in dit bekende schriftwoord. Ondanks het oordeel, ondanks de straf, ondanks de ballingschap van Israel, de belofte van terugkeer en herstel. Jesaja profeteerde het, wij mogen die voor onze ogen zien voltrekken. Er komen steeds meer mensen naar Israel, die Joods blijken te zijn naar Israël terug. Uit Afrika, uit Azië en we zijn er nog lang niet. Waar is het 10 stammenrijk gebleven? Geweldig interessante theorieën zijn daar over te vinden, o.a. dat Nederland Zebulon zou zijn, maar dat is even niet relevant. Waar het om gaat is dat God trouw is en Zijn Woord houdt. Wat er ook gebeurt, Hij is erbij. Zoals het volk door de Rode Zee werd geleid, zo zal het ook door het vuur geleid worden. Denk aan de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, of beter Chananja, Misaël en Azarja, hun joodse namen. Zij bogen niet voor een beeld en werden in de vurige oven geworpen, toen ze eruit gehaald werden roken hun kleren zelfs niet naar rook en brand!

Zo trouw Hij voor Israel is, zo trouw is Hij ook voor Zijn kinderen, allen die in Hem geloven door de Here Jezus Christus. Wat onze omstandigheden ook zijn: we zijn kostbaar in Zijn ogen, onbetaalbaar, alleen het Bloed van Zijn Zoon kan ons vrijkopen en heeft ons ook vrijgekocht als we Hem als onze Redder en Verlosser aannemen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus is de nieuwtestamentische versie van deze tekst. Laten we ons daarom niet laten leiden door de omstandigheden, want dan zijn die heer over ons. Laten we zien op Jezus. Toen Petrus uit de boot stapte liep hij op het water. Al die tijd ging het goed, maar toen hij naar de golven, de omstandigheden keek, zonk hij in de golven. Zelfs toen haalde Jezus Hem eruit. Kijk naar Jezus, hou je oog op Hem gericht en het water en het vuur, de omstandigheden, zullen je niet kunnen overweldigenen. Op God blijven vertrouwen ook al is de tunnel nog zo donker is geloof hebben dat Hij je kan en zal helpen. Zo hoog als de hemel is Zijn trouw. Kijkend naar Israel vandaag zie je dat God Zich aan Zijn Woord houdt, bij hen, maar ook bij ons. Dank U, Heer voor Uw oneindige liefde!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.