Jezus Christus, die in het vlees gekomen is

Comments 2 Standard

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. — 2 Johannes 1:7-9http://dawo.nl/?p=4876

Lezen: 2 Johannes 1

Er is geen andere weg tot God dan Jezus Christus alleen. Belijden dat Jezus de Zoon van God is en geloven dat Hij uit de dood is opgestaan maakt deel uit van onze redding. Rom. 10:9  Ook het feit dat Hij, als Zoon van God, in het vlees gekomen is, dat wil zeggen dat Hij ook volkomen mens was, maakt daar deel van uit. Je hoort mensen het wel eens hebben over de antichrist. Johannes geeft een duidelijke definitie daarvan: ieder die niet belijdt dat Jezus de Zoon van God in het vlees gekomen is, is de antichrist. Islam belijdt dat niet, is dus antichrist=tegen Christus. Geen enkele andere godsdienst belijdt dat niet, dus…?  Ook in de kerk vind je mensen die dat leren. Houd je verre van hen, laat je door hen niet beïnvloeden. Eenheid is een wapen en een voorwaarde voor opwekking, maar dan wel eenheid in het erkennen dat er geen andere weg is dan die van Jezus en het kruis. Dat moet de basis zijn. Zijn verzoenend en plaatsvervangend sterven. Daarnaast mogen we over allerlei dingen verschillen, maar als dat de basis niet is, kan er geen eenheid zijn. Ik hoorde laatst een dominee zeggen: Jezus is een weg, maar Boeddha is er ook een en Allah ook. Dat is niet wat de bijbel leert en dus een dwaalleer. Hij staat wel iedere zondag op de kansel…. En vergiftigt de mensen. Ik bid iedere dag voor hem, dat hij het gaat zien.

Sommigen vinden dat maar beperkt, maar het is juist zo wijd: Hij opende Zijn armen en stierf….opdat een ieder die in Hem (en Hem alleen) gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Waarom is het zo belangrijk? Een gewoon mens is in ‘zonde ontvangen en geboren’ draagt dus erfzonde met zich mee. Jezus, als Zoon van God, verwekt door de heilige Geest, heeft dat dus niet. Maar Hij moest wel volkomen mens zijn om plaatsvervangend te kunnen sterven aan het kruis voor onze zonden. Daardoor moest Hij alle hemelse waardigheid en godheid afleggen (Philip. 2) om dat te kunnen bewerkstelligen. Loochenen dat Hij als God mens geworden is, tast dus de kern van Zijn lijden en sterven aan. Dat niet geloven ontkracht het offer van het kruis! 

Demonen vinden het niet fijn als we deze naam gebruiken: ‘de Naam van Jezus Christus van Nazareth, Die in het vlees gekomen is’. Er komt altijd reactie! Omdat het hen bepaalt bij dat wat ze willen ontkrachten.

Test dus de leer die in je kerk of gemeente wordt verkondigd en neem niet alles aan als zoete koek. Je bent volwassen en verantwoordelijk wat je tot je neemt. Vraag het de Heilige Geet je te openbaren, en zo niet? Benen maken. Je kunt niet één zijn met dat wat af doet aan het offer van Jezus! En voor de rest: zoek die eenheid met alle mensen die zich afhankelijk weten van het offer van Jezus. Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart.

Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, Die in mijn plaats gestorven is aan het kruis opdat ik vrede heb met God, de Vader, door de Helige Geest. Amen?

2 gedachtes over “Jezus Christus, die in het vlees gekomen is

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.