Geest en letter

Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. — Johannes 7:24http://dawo.nl/?p=4883 Lezen: Johannes 7:10-24 Jezus is op het Loofhuttenfeest. De schare is rumoerig, men heeft het over Hem. De ene vindt Hem geweldig, de ander helemaal niets, maar uit angst voor de Farizeeën wordt er niet openlijk over Hem gesproken. Want … Meer lezen over Geest en letter