Genoeg genade

Leave a comment Standard

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. — 2 Korintiers 12:9-10http://dawo.nl/?p=4885

Lezen:  2 Korintiers 12:7-10

Dit stukje tekst komt uit het verhaal van de ‘doorn in het vlees’ van Paulus. Door tegenstanders van genezing vaak gebruikt om aan te tonen dat God ziekte stuurt om Zijn kinderen een lesje te leren. Je vindt deze gedachte nog in de Uitdaging van deze week….

Maar de doorn in het vlees is helemaal geen ziekte, het is de pijn en het verdriet van Paulus die telkens tegengewerkt wordt door hen, die hij zo lief heeft: zijn eigen volksgenoten, de Joden. Hij schrijft dat hij wel om hunnentwil van God verbannen zou willen worden, als zij maar het evangelie zouden aannemen. Dat is zijn doorn. Zijn liefde voor hen verzwakt hem. Maar wij hebben genoeg aan Gods genade, nog zo’n tekstgedeelte wat vaak verkeerd gebruikt wordt. Zijn genade is genoeg, dus je hoeft je niet uit te strekken naar kracht. Maar Paulus zegt dat juist in onze eigen zwakheid Zijn kracht in ons tot uiting komt. Wanneer je meer verlangt naar de Kracht van God in je leven, dan moet je beseffen dat je het zelf niet kunt. Pas dan kan de Heilige Geest, uit genade, jou vullen met Zichzelf, de Bron van Kracht. Paulus is blij met al het negatieve dat hem overkomt, want juist daarin wordt Zijn kracht openbaar, want als wij, van onszelf uit, beseffen dat we zwak zijn, dan zijn we machtig, krachtig, zo je wilt. Als je hetzelf allemaal kunt, heb je de Heilige Geest niet nodig, maar besef je, ik kan het niet, dan staat Hij paraat om je te vervullen met Zijn Kracht, Liefde, Passie, Bewogenheid etc. Onuitputtelijk. En dat komt omdat we Hem niet ontvangen omdat we Hem verdienen, maar omdat we Hem nodig hebben. Uit genade en die genade is genoeg, om te leven en om te sterven.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.