Ziek?

Leave a comment Standard

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. — Jakobus 5:14-15http://dawo.nl/?p=4902

Lezen: Jakobus 5:13-20

Als we toch eens allemaal zouden doen wat hier staat, eenvoudig en simpelweg, in geloof, wat zou de kerk er dan anders uitzien. Ik denk dat in de eerste eeuw van het christendom, zeker in de eerste jaren, er veel minder mensen ziek zijn geweest in de kerk, dan nu. Ik baseer dat op het feit dat Paulus ziekte in de kerk van Korinthe koppelt aan een verkeerd gebruik van het avondmaal. Als er veel zieken zijn in je gemeente zou dat dus onderzocht moeten worden….  En dan de tekst. Is er iemand bij u ziek? Met andere woorden: komt het een keertje voor? De Kerk van Jezus Christus hoort een kerk van kracht te zijn, zoals Zijn Koninkrijk vol van de Kracht van de Heilige Geest hoort te zijn. Is er dan geen plaats voor zieken? Ja natuurlijk wel, maar daar gaan we de strijd voor aan en daar gaan we de oorzaak voor zoeken. 

Ik wil niet zeggen dat iedereen die ziek is gezondigd heeft, trouwens, wie heeft dat niet, maar ook hier wordt wel het verband gelegd dat zonde een oorzaak zou kunnen zijn. Ik druk me voorzichtig uit, want het laatste wat ik wil is zieke mensen een schuldcomplex aanpraten. Maar het is wel van belang dat we gaan proberen, met elkaar en onder de eiding van de Heilige Geest de oorzaak te vinden, dat kunnen ook zonden uit het voorgeslacht zijn, of onvergevingsgezindheid.

En dan de olie, beeld van de Heilige Geest. Tegenwoordig in allerlei geuren en voor allerlei soorten verkrijgbaar. De zalfolie in de tempel was van een betaald soort, maar ik denk dat als je niet anders voorhanden hebt olijfolie ook zal helpen. Het is immers niet de olie die het doet, maar de zalving van de Heilige Geest.

En dan de oudsten. Het wordt altijd vertaald met de oudsten, ouderlingen, leiders van de kerk. Maar het woord heeft nog meer betekenissen. Zoals de oudere broer in de gelijkenis van de verloren zoon. Hetzelfde woord. Wij geloven dat iedere geestvervulde gelovige alle gaven van de Heilige Geest ter beschikking staan, dus ook die van genezingen. In Markus 16 lezen we dat het een van de tekenen is die de gelovigen volgen. Dus iedereen, die ouder is (in geloof) dan de zieke,mag die, mijns inziens, zalven. In sommige gevallen kan dat ook niet anders, omdat men in de kerk dit nog niet altijd toepast, niet meer althans. Gelukkig komt het steeds meer terug, ook in traditionele kringen. Daar zegt men de Bijbel van kaft tot kaft te geloven, dus waarom deze tekst niet dan?

En dan is er geen mogelijkheid dat, maar een zekerheid: de zieke zal behouden (sozo) genezen worden! Dat is een vaststaand feit. Zorg er daarom voor  dat, wanneer dat gebeurt, je mensen omringen die het geloven. Er moet geen twijfel zijn, maar geloof, want vers 16 zegt dat het gelovig gebed de lijder gezond maakt. Wanneer iemand niet geneest mogen we dus nooit zeggen, dat de zieke niet genoeg geloof  heeft. Nooit! Laten we het eerst bij onszelf zoeken. Heb ik wel genoeg geloof? Zijn er dingen die de stroom van de Heilige Geest belemmeren? Maar op grond van het Woord van God mogen we de genezing claimen. Want Jezus Zelf heeft er de striemen voor gekregen. Door Zijn striemen zijn wij genezen! Hij heeft er voor betaald en daarom heb ik er recht op! Velen durven dit niet, vinden dat oneerbiedig. Maar besef dat ziekte niet van God komt, maar dat satan die gebruikt om mensen te martelen en te pesten. Door het Bloed van het Lam, ook gevloeid uit Zijn striemen, moet hij daarom loslaten en de genezing toestaan!

Ik weet natuurlijk ook wel dat niet iedereen (op dit moment) geneest. Maar we moeten wel beseffen dat we op zoek moeten gaan waarom en er niet lijdzaam bij neer gaan zitten. Er kunnen vele oorzaken zijn, maar het blijft toch altijd een mysterie. God is soeverein, maar Hij heeft ons wel de opdracht gegeven. Ik strek me er naar uit dat we meer genezingen gaan zien. Ik geloof van harte dat God het kan,maar ook dat Hij het ons opgedragen heeft om het te doen!

Binnenkort start onze Bijbelschool voor de Oogst weer met de module Genezing en Bevrijding. Daar gaan we dieper op de materie in. Www.oogstschool.ga. Maar weet dat gezondheid van Zijn kinderen onze hemelse Vader na aan het hart ligt. Hij geneest niet met willekeur, of uit verdienste, maar uit genade, verkregen door het kostbaar bloed van Jezus, het Lam!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.