Beschermende Handen

Leave a comment Standard

Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. — Psalmen 25:10http://dawo.nl/?p=4903

Lezen: Psalmen 25

Het lijkt soms dat wet en genade lijnrecht tegenover elkaar staan. Zeker in de brieven van Paulus, met name die aan de Galaten laten dat zien. Toch is dat niet zo. De God van Oude Testament is Dezelfde als Die van het Nieuwe Testament. Er is geen schaduw van omkeer bij Hem. De genade, die doorklinkt in het Nieuwe, en verzegeld werd met het bloed van Jezus, werd reeds aangekondigd in het Oude Testament. Niemand kan behouden worden door het houden van de wet, laten we dat nog maar eens vooropstellen. Enkel door genade, uit geloof, worden we gered. Door het geschenk aan te nemen worden we kinderen van God.

Maar wanneer we Gods wetten gaan bekijken als een lust en niet als een last, dan ziet het plaatje er anders uit. Ik heb het wel vaker gezegd, Gods wetten zijn er om ons te beschermen. Zijn 10 geboden zijn Zijn handen. Wanneer we binnen die handen blijven zijn we beschermd, maar wanneer we, uit rebellie of anderszins, uit die handen weglopen, zijn we een prooi voor de tegenstander. Daarom klopt het volledig wat hier staat. Wie Zijn verbond en getuigenissen in acht nemen, of zoals de Basis Bijbel het zo mooi zegt: wie zich houden aan Zijn verbond en wetten, daarvoor is Hij trouw en goed(ertieren)

Het Zegen en Vloek verhaal geldt ook vandaag de dag nog. Er schijnen mensen te zijn, die bewust zondigen, vloeken en zo, omdat God dat toch al vergeven heeft. Maar dan sla je de plank mis. Uit liefde voor Hem, Die ons zo liefheeft, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, uit respect en ontzag, noem het de vreze des Heren, zullen we alleen al willen leven volgens Zijn normen en waarden en blijven binnen Zijn beschermende handen. Laat je niets wijsmaken. Jezus bevestigde de wet. Hij vervulde Hem, door zelf zondeloos te leven en daardoor als een vlekkeloos Lam de zonden van de wereld weg te nemen. Maat Hij gaf ons meer geboden dan er in het hele Oude Verbond staat: Een nieuw gebod geef ik jullie: dat je elkaar liefhebt. En natuurlijk God boven alles. Boven alles (en iedereen) Heftig, he?

Wat een dubbele genade is het dan te weten dat hij ons Zijn Geest gegeven heeft, die een nieuwe wet op de tafel van ons hart schrijft en ons de kracht geeft om binnen die Beschermedne Handen te blijven. Dank U Vader voor uw Liefde, Dank U, Jezus voor Uw offer, Dank u Heilige Geest voor Uw kracht! 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.