Nummer Een

Leave a comment Standard

En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. — Kolossenzen 1:17-18http://dawo.nl/?p=4914

Lezen: Kolossenzen 1:15-23

Een van de dingen waar de gemeente van Jezus Christus mee vergeleken wordt in de bijbel is het Lichaam van Christus. Wij zijn Zijn Lichaam, de uitvoerende macht, maar Hij is het Hoofd, de Regerende Macht. Wanneer het Lichaam niet doet wat het hoofd zegt, ontstaat er rebellie en wanorde. Als we kijken wat Jezus deed toen Hij fysiek op aarde rondwandelde,  zou Zijn Lichaam, dus de gemeente, nu datzelfde moeten doen.

Wel, Hij was altijd in gezelschap van zondaren, hoeren en tollenaars, het uitschot van de maatschappij. Hij at en dronk met hen en was er voor hen.

Hij lag altijd overhoop met de religieuzen en schijnheiligen, de Farizeeen en de Schriftgeleerden, die het Woord van God kenden als geen ander, maar het nooit toepasten

Hij genas de zieken, dreef de demomen uit en wekte doden op

Hij was gekomen om het verlorenen te zoeken en te redden (Luc. 19:10)

Kortom, Hij was in alles de eerste, dat wil zeggen: Hij deed het ons voor. Discipelschap wil zeggen dat je dezelfde dingen gaat doen als degene die je volgt. Daarom zegt Jezus ook in Marcus 16 dat de tekenen de gelovigen zullen volgen, zoals die Hem ook volgden. Om dat te kunnen heeft Hij ons Zijn Helige Geest gegeven. Als Hij echt de Nummer 1 is in ons leven, moet dat blijken uit de dingen die we doen. Uit liefde en bewogenheid, de sleutel, zal het Lichaam moeten gaan doen wat het Hoofd wil. En dat heeft Hij ons duidelijk bekend gemaakt bij Zijn vertrek naar de hemel: de Grote Opdracht: Ga heen, verkondig het evangelie aan de hele schepping en maak volken tot mijn discipelen door ze te dopen. De tekenen die Ik deed, zullen jullie volgen en ik zal ze bevestigen.Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zendt Hij ook jullie. Ga in de kracht van de Geest en verover de wereld. 

Iedere activiteit van het Lichaam moet aan deze Grote Opdracht (GO) gerelateerd zijn. Dus….. werk aan de winkel! GO!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.